Testcoördinator

Functie:                                         Testcoördinator
Startdatum:                                   01-08-2021
Aantal uur per week:                    8 uur per week
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                         t/m 5 maanden na startdatum, met optie tot verlenging
Locatie:                                          Lelystad / Thuis
Deadline:                                       12-07-2021 08:00 uur
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20210707_05

Omschrijving
Voor onze eindklant, Provincie Flevoland, zoeken wij een Testcoördinator voor 8 uur per week. Startdatum: 01-08-2021.

Voor het testen van diverse projecten in het IV-portfolio is de provincie in de periode van 1 augustus tot en met 31 december 2021 op zoek naar een testcoördinator. In deze periode zijn de volgende projecten relevant:

Slim digitaal samenwerken: de provincie neemt in 2021 verschillende oplossingen in gebruik om slim digitaal te kunnen samenwerken, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. De belangrijkste toepassing is Teams.

Cloud datacenter: in 2021 migreert de provincie het interne serverpark/datacenter naar een hybride cloud datacenter bij een externe dienstverlener. De overgang naar het cloud datacenter vindt plaats volgens een strategie van “lift en shift”: eerst worden alle servers “as is” overgezet naar het cloud datacenter, daarna volgt een periode van optimalisatie. Ook zal bij deze transitie ook de MS Azure tenant van de provincie Flevoland geheel opnieuw moeten worden opgebouwd. Dit ingrijpende project vergt zorgvuldige tests, waarbij veel aandacht zal moeten zijn voor technische aspecten.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO): de provincie bereidt zich voor op de komst van het DSO. Hoewel de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022 heeft de provincie ervoor gekozen om de voorbereiding van de aansluiting op het DSO desondanks voort te zetten, om optimaal op het DSO te zijn voorbereid. Elke component die wordt opgeleverd moet worden getest.

Upgrade eDocs: Om de huidige omgeving van eDocs geschikt te maken om te koppelen aan Microsoft365 moet de huidige versie 10 worden vervangen door 16.7. Omdat dit systeem een van de kern informatiesystemen van de provincie is, is uitgebreid testen en acceptatie van groot belang.

De testmanager en testcoördinator kunnen daarnaast worden ingezet op andere projecten in het IV-portfolio, naar behoefte en mits de beschikbare tijd dit toelaat.

Van de testmanager en de testcoördinator voor projecten in het IV-portfolio wordt verwacht dat zij in onderlinge samenwerking de volledige scope van testwerkzaamheden beheersen, van het opstellen van een master testplan tot het begeleiden van eindgebruikers bij het uitvoeren van testcases.

Van de genoemde functionaris wordt verwacht dat:

  • Hij/zij gecertificeerd is volgens een erkende testmanagementmethodiek
  • Dat hij/zij kan beschikken over tooling die door de provincie gebruikt kan worden voor vastlegging en analyse van testresultaten gedurende de looptijd van de opdracht. Testresultaten zijn eigendom van de provincie en moeten na afloop van de overdracht aan de provincie worden overgedragen
  • Een professionele testcoördinator die adviseert en richting geeft aan de test strategie en master testplan in scope van deze opdrachten, gemiddeld 8 uur per week, met mogelijkheid om de inzet per week te variëren naar behoefte van de projecten
Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring én werkzaamheden.
  • Werkzaamheden vinden deels indien mogelijk plaats (in richtlijnen met het RIVM) op het provinciehuis te Lelystad
  • Minimaal een afgeronde opleiding op Hbo Bachelor of Wo master niveau;
  • In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk)
  • Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking

Functiewensen

  • Aantoonbare kennis op het gebied van erkende testmethodieken. De kennis kan worden aangetoond door certificering op methodieken als TMap en ISTQB (benoem dit duidelijk in het cv)
  • Aantoonbare werkervaring in het testen van ICT-systemen als hoofdonderdeel van de werkzaamheden (benoem hiervan tenminste 1 voorbeeld in het cv)
  • Aantoonbare ervaring met vergelijkbare werkzaamheden in advisering en teststrategie 
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx