Technisch informatie beveiligingsspecialist

Functie:                                        Technisch informatie beveiligingsspecialist
Startdatum:                                  01-11-2021
Aantal uur per week:                   36 uren per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 31-12-2022, met optie tot verlenging 
Locatie:                                         Wordt nog bepaald bij de voorlopige gunning
Deadline:                                      10-08-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210803_01

Omschrijving
Voor haar eindklant, Nationale Politie, zoeken wij een Technisch informatie beveiligingsspecialist voor gemiddeld 36 uren per week met als startdatum: 01-11-2021.

LMS is continu bezig met het verbeteren van de informatiebeveiliging van de meldkamervoorzieningen. Hiervoor worden technische informatiebeveiligingsspecialisten gezocht die het lokaal beheerteam op de meldkamer ondersteunen. Het lokale beheerteam heeft specifieke kennis van de meldkamersystemen en van de technische informatiebeveiligingsspecialist wordt verwacht diepgaande technische kennis van informatiebeveiliging te hebben en het vermogen te hebben om samen met het lokaal beheerteam de benodigde maatregelen te implementeren op de meldkamer.

De werkzaamheden worden bovenregionaal op enkele meldkamers uitgevoerd. De specialist wordt aangestuurd door de kwartiermaker bedrijfsvoering en de specialist werkt samen met het lokaal beheerteam. Landelijk wordt de specialist functioneel aangestuurd door de expertisegroep Continuïteit en Risicomanagement. Vanuit deze groep wordt aangegeven welke verbeteringen op het gebied van informatiebeveiliging nodig zijn. De specialist zorgt samen met het lokaal beheerteam voor de implementatie van deze maatregelen. Dit vergt technische kennis van informatiebeveiliging. Voorts vergt dit kennis van hoe systemen worden beheerd. De kennis over de systemen ligt bij het lokaal beheerteam.  De specialist moet dus ervaring hebben om op het snijvlak van ICT-techniek en informatiebeveiliging te opereren. Zowel als ontwerper, adviseur of implementeerder van (generieke) beveiligingsfunctionaliteiten, als bij het dagelijkse beheer van complexe omgevingen waarbij een hoog niveau van informatiebeveiliging moet worden gehandhaafd. Beveiligingsfunctionaliteiten kunnen betrekking hebben op logische toegangsbeveiliging, encryptie, logging en auditing, bescherming van netwerken tegen indringers of malware, incidentafhandeling, live testen van de robuustheid van beveiliging en dergelijke.

Werkzaa

 • Implementeren van technische maatregelen die voortkomen uit eerder uitgevoerde risicoanalyses en die voortkomen uit de BIO
 • Zelfstandig ontwerpen en beheren van informatiebeveiligingsaspecten van de technische infrastructuur of (generieke) informatiebeveiligingsfunctionaliteiten daarin
 • Interpreteren van de resultaten van pentesten en vulnerability scan, en het situationeel prioriteren van die resultaten
 • Adviseren over het implementeren van informatiebeveiligingsaspecten van de technische infrastructuur of (generieke) informatiebeveiligingsfunctionaliteiten
 • Zelfstandig uitvoeren van livetesten om vast te stellen of er zich leemten m.b.t. de informatiebeveiliging voordoen in de technische infrastructuur, al dan niet in combinatie met toepassingssoftware, voor zover hij niet is betrokken bij het ontwerp, implementatie of beheer van de te testen omgeving
 • Deelnemen aan het analyseren en afhandelen van informatiebeveiligingsincidenten
 • Zorgdragen dat ontstane leemten blijkend uit informatiebeveiligingsincidenten en -testen worden opgelost
 • Primair aanpreekpunt voor technisch beheerders bij incidenten en onderhoud

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De Externe is inzetbaar vanaf 01-11-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-10-2022 voor 36 uur per week
 • Kandidaat heeft minimaal een erkende, volledige HBO diploma
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met technische informatiebeveiliging
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een beheeromgeving

Functiewensen 

 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met technische informatiebeveiliging
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een beheeromgeving
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het verbeteren van de informatiebeveiliging en kennis van BIO
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met een adviserende en communicatieve rol binnen een team van beheerders en andere stakeholders
 • Kandidaat is CISSP gecertificeerd
 • Kandidaat heeft naast een volledig en erkend HBO diploma ook aanvullende ICT-gerelateerde certificaten/opleidingen
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx