Senior Software engineer (Java ontwikkelaar)

Functie:                                          Senior Software engineer (Java ontwikkelaar)
Startdatum:                                   01-09-2021
Aantal uur per week:                    32-40 uur per week 
Tarief:                                             € Marktconform

Periode:                                         t/m 31-12-2021, met optie tot verlenging 
Locatie:                                           Apeldoorn
Deadline:                                        01-07-2021 08:00
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20210622_09

Omschrijving
Voor haar eindklant, het Kadaster, zoeken wij een Senior Software engineer (Java ontwikkelaar) voor 32-40 uur per week. Startdatum: 01-09-2021.

Het Kadaster zoekt een Senior Software Engineer voor het Ozon team.

Ozon vervult een belangrijke rol in het Digitaal Stelsel Omgevingswet door Omgevingsdocumenten beschikbaar te stellen. Op basis van de API’s van Ozon is het mogelijk Omgevingsdocumenten te bekijken in de Viewer Regels op de kaart. Daarnaast maken ze een koppeling met Toepasbare Regels mogelijk waarmee burgers worden geholpen bij het aanvragen van een vergunning.

Het Ozon team maakt binnen het Kadaster onderdeel uit van de Operationele Beheer Organisatie DSO-LV (OBO). De OBO DSO-LV is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en doorontwikkeling van vijf voorzieningen die onderdeel uitmaken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet:

 • Ozon (ontsluiten omgevingsdocumenten)
 • Informatiehuis Ruimte (ontsluiten ruimtelijke plannen)
 • Viewer Regels en Kaart (front-end om plannen weer te geven)
 • Stelselcatalogus (ontsluiten en beheren begrippen, waardenlijsten en metadata)

TBO-monitoring (monitoren van het Stelsel en haar componenten). De teams binnen de OBO werken nauw samen om de gewenste functionaliteit voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet te realiseren. Wij zoeken een full-stack Java ontwikkelaar voor de component Ozon.

Ozon wordt ontwikkeld op basis van een microservices architectuur conform het separation of concerns en API-first principe. Microservices zijn in hoge mate van elkaar ontkoppeld en communiceren onderling zowel synchroon als asynchroon. Betrouwbaarheid, performance en hoge beschikbaarheid zijn hierbij van cruciaal belang omdat andere componenten in het DSO-LV afhankelijk zijn van de Ozon componenten. De ontwikkeling van de component Ozon is onderdeel van het Programma Digitaal Stelsel Omgevingswet. In dat programma werken verschillende projecten en organisaties samen op basis van de Safe/Agile methodiek. Dat betekent onder andere dat er wordt gewerkt in sprints van 2 weken en Program Increments van een kwartaal. 

Verantwoordelijkheden

 • Werken in een Agile/DevOps omgeving (o.a. deelnemen aan stand-ups, retrospectives, refinements en planningssessies)
 • Sparren over ontwerpkeuzes/toekomstbestendige oplossingen
 • Peer-reviewing en borgen van kennis (documentatie en kennisdeling)
 • Actief ontwikkelen aan de verschillende componenten van Ozon
 • Actief beheren en monitoren van hoog beschikbare componenten
 • Samen met het team hoge kwaliteit software opleveren
 • Borgen dat alle losse componenten goed met elkaar (blijven) integreren
 • Het deployen van software op verschillende omgevingen
 • Het assisteren bij bugfixing, eventueel in samenwerking met andere organisaties

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 september 2021, tot en met 31 december 2021 voor 32 tot 40 uur per week
 • Afgeronde Academische of HBO-opleiding
 • Minimaal 5 jaar ervaring met softwareontwikkeling in Java, waarvan tenminste een deel in een omgeving waarin geo-informatie wordt gebruikt
 • Kennis (cursus/certificatie) van en minimaal 2 jaar ervaring met Agile/Scrum
 • Minimaal Nederlands taalniveau C1
 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen
 • Ervaring met API-development
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met het merendeel van het onderstaande:
  • JAVA
  • XML
  • Spring Boot
  • Swagger
  • JPA
  • OpenAPI
  • PostGis
  • GML
  • GeoJson
  • Docker Swarm/Kubernetes
  • Jenkins

Functiewensen

 • U toont duidelijk aan op welke wijze de door u geleverde expertise en competenties (soft en hard skills) binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan de te behalen resultaten (max. 300 woorden) (zie ook Opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden)
 • U beschrijft (max 300 woorden) 2 cruciale knelpunten welke zich voor kunnen doen met het werken in een scrum team en geeft hierbij aan hoe u deze, rekening houdend met het team, oplost
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx