Senior Scrummaster

Functie:                                        Senior Scrummaster
Startdatum:                                  23-08-2021
Aantal uur per week:                   36 uren per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 29-07-2022, met optie tot verlenging 
Locatie:                                         Zwolle
Deadline:                                      17-06-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210614_14

Omschrijving
Voor haar eindklant, Nationale Politie, zoeken wij een Senior Scrummaster voor gemiddeld 36 uren per week met als startdatum: 23-08-2021.

De politie heeft Agile werken opgeschaald tot een niveau waarbij de gehele IV-keten wordt betrokken, passend bij de complexe, snel veranderende wereld waarin de politie opereert. Er wordt in multidisciplinaire teams gewerkt, die in korte sprints werkende software opleveren. Business en IV werken op een agile manier samen om sneller en beter business doelen te realiseren. Nu praten we echter niet langer meer over enkele teams die met Agile werken, maar over de toepassing van Agile concepten voor hele delen van de organisatie of de organisatie als geheel: het schalen van Agile.

Primair help je het Scrum Team (meestal twee teams) bij het Agile werken door ze te coachen en te faciliteren om een top scrum (DevOps) team te worden en te blijven. Hiervoor maak je gebruik van de teamontwikkeling fases (bijvoorbeeld Tuckman) en de Scrum principes & waarden.  

Je faciliteert en coacht de Product Owner bij zijn of haar werkactiviteiten en ondersteunt het operationele- en het lijnmanagement bij hun groei in Agile Leiderschap. Zo begeleid je, samen met collega Scrum Masters, het Productiehuis van de politie in haar ontwikkeling om een lerende organisatie te worden, waarbij teams, clusters, domeinen en management zich verder kunnen ontwikkelen in het Agile werken.  

Jouw werk verricht je volgens de visie van de Scrum Masters van het Productiehuis:  “Als Scrum Masters binnen de politie zijn wij de ambassadeurs voor Agile werken en een zelforganiserende cultuur om wendbaar te worden en te blijven! We ondersteunen de teams/productielijnen de juiste stappen te nemen in hun professionele ontwikkeling. We doen dat met elkaar om snel en wendbaar waarde te leveren. Door het wegnemen van belemmeringen ondersteunen wij de organisatie zich continu te verbeteren en onze producten te innoveren.” 

Graag extra aandacht voor het volgende: 

Wij zijn op zoek naar een ervaren scrummaster waarbij de ervaring is opgedaan vanuit de functie van scrummaster en niet als rol van scrummaster die naast een andere functie is bekleed. Daarnaast is aantoonbare ervaring bij grote complexe overheidsorganisaties met meer dan 50 DevOps/Scrum teams belangrijk. 

 

Verantwoordelijkheden
Faciliteren en coachen van één of meer scrumteams (productieteams en productowners) en het managen van de impediments in een zeer complexe omgeving.

Het zichtbaar maken van de productiviteit van de teams en de gemaakte progressie. 

Samen met collega’s Scrummasters het opzetten en uitwerken van activiteiten gericht op het opschalen van Agile in de organisatie. Dit specifiek afgestemd op de organisatie van de Nationale Politie. Denk hierbij aan de specifieke taakstelling van de organisatie, de wettelijke kaders die mee zijn gegeven en de specifieke richtlijnen voor de uitvoering.

Vakmatige taken
De uitgangspunten van de visie van de scrummasters, zoals beschreven bij de opdracht omschrijving, is de basis voor deze vakmatige taken:  

“Als Scrum Masters binnen de politie zijn wij de ambassadeurs voor Agile werken en een zelforganiserende cultuur om wendbaar te worden en te blijven! We ondersteunen de teams/productielijnen de juiste stappen te nemen in hun professionele ontwikkeling. We doen dat met elkaar om snel en wendbaar waarde te leveren. Door het wegnemen van belemmeringen ondersteunen wij de organisatie zich continu te verbeteren en onze producten te innoveren.” 

 • Medeverantwoordelijk voor het zichtbaar maken van de productiviteit van de verschillende teams en de gemaakte progressie. Hierdoor zijn we als organisatie transparant en voorspelbaar.
 • Samen met collega Scrumasters het begeleiden van het productiehuis van de Nationale Politie in haar ontwikkeling om een lerende organisatie te worden, waarbij teams, clusters en domeinen op basis van bijvoorbeeld self assessments zich verder kunnen ontwikkelen
 • Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het Agile Politiemodel en het implementeren daarvan bij het productiehuis. Dit model is gebaseerd vooral op principes vanuit Large Scaled Scrum(LeSS) en aangevuld met componenten uit Spotify, Scaled Agile Framework (SAFe), Disciplined Agile Delivery (DAD) en Nexus
 • Het bieden van proactieve ondersteuning bij de transitie naar het tot stand komen van een snelle en wendbare organisatie en het creëren van awareness buiten de scrumteams
 • Samen met collega Scrummasters vormgeven en bijstellen van de transitie en waar nodig het verhelpen van belemmeringen zowel inhoudelijk als procesmatig. 
 • Coaching op het gebied van de samenwerking, managementstijl, teamontwikkeling, houding en gedrag en het faciliteren van workshops om alignment te creëren van verschillende partijen

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De Externe is inzetbaar vanaf 23-08-2021 of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is tot en met 29-07-2022 voor 36 uur per week
 • Er dienst rekening te worden gehouden met de inzet in piket diensten
 • In de afgelopen 6 jaar, minimaal 4 jaar ervaring als Senior Scrummaster, waarvan minimaal 2 jaar werkervaring als Senior Scrummaster van minimaal twee teams in een complexe (= meer dan 50 DevOps teams waarvan Schaling een duidelijke rol speelt), grote (= 1000+) organisatie
 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Certificaten worden niet als gelijkwaardig beschouwd

Functiewensen 

 • Bij voorkeur heb je in de afgelopen 5 jaar minimaal 4 jaar werkervaring als Senior Scrummaster van minimaal twee teams, met het coachen en het trainen van deze teams. De samenstelling van de teams bestond uit verschillende samenstellingen (component / feature teams) op het gebied van agility, Lean en de wijze waarop de organisatie het agile werken heeft geschaald. Het zichtbaar maken van de toenemende toegevoegde waarde van de teams en de groei in hun volwassenheid. Dat door gebruik maken van de benodigde team-modellen (bv Tukman) en benodigde metrieken
 • Bij voorkeur heb je in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring als Senior Scrummaster, met het coachen van de organisatie (naast het faciliteren van één of meer scrumteams) op het gebied van Agility, Lean en de wijze waarop de organisatie het Agile werken heeft geschaald. Samenwerken met collega Scrumasters om de organisatie te begeleiden in Agile gedachtegoed en de benodigde veranderingen
 • Bij voorkeur heb je in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring met het Agile speelveld, waaronder LeSS, Scrum, Kanban, Lean
 • Bij voorkeur heb je in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met actieve kennisdeling met collega scrummasters en de organisatie. Actieve deelname aan de scrummaster-gilde binnen of buiten de organisatie met het verzorgen van kennisoverdracht in de vorm van workshops en korte trainingen en intervisie
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx