Senior Projectondersteuner

Functie:                                        Senior Projectondersteuner
Startdatum:                                  01-07-2021
Aantal uur per week:                   36 uren per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 30-06-2022, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Nieuwegein
Deadline:                                       27-04-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210420_02

Omschrijving
Voor haar eindklant, Nationale Politie, zoeken wij twee Senior Projectondersteuners voor gemiddeld 36 uren per week met als startdatum: 01-07-2021.

De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning.

Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteiten en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma’s. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services.

De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) levert capaciteit voor het leiden van programma’s en projecten binnen de politie. Deze programma’s en projecten betreffen voornamelijk de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en -diensten. 

Verantwoordelijkheden
De senior projectondersteuner is de rechterhand van de projectmanager en mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening en draagt  mede zorg voor de implementatie van oplossingen. Geeft gevraagd en ongevraagd advies aangaande alle projectaspecten.

Vakmatige taken

 • Assisteren van de programma- en projectmanagers bij het opstellen van de programma- en projectplanningen en het bewaken daarvan
 • Zorgdragen voor het opzetten van de (financiële en algemene) projectadministratie en het bewaken daarvan
 • Het verzamelen van voortgangsoverzichten en het signaleren, analyseren en rapporteren van afwijkingen
 • Methodische ondersteuning geven voor projectmatig werken en/of Agile scrum aan programma- en projectmanagers
 • Zorgdragen voor de bewaking van de richtlijnen t.a.v. kwaliteitsmanagement voor de projecten/programma’s
 • Het inbedden van het issue- en risicomanagementproces binnen de projecten, waaronder wordt verstaan het begeleiden van risicoanalyse sessies en het registreren/bewaken van issues en risico’s conform vastgestelde criteria
 • Het assisteren van de projectmanagers bij het opstellen van het communicatieplan
 • Het voorbereiden van stuurgroepvergaderingen, het maken van de verslagen en monitoren opvolging van actiepunten
 • Zorgdragen voor (centrale) projectarchivering met inachtneming van de richtlijnen hiervoor

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De Externe is inzetbaar vanaf 01-07-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-06-2022 voor 36 uur per week
 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal MBO 4 niveau
 • De kandidaat heeft In de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring als projectondersteuner van ICT projecten, binnen grote (1000+) organisaties

Functiewensen 

 • Bij voorkeur heeft de kandidaat in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het inbedden van het issue- en risicomanagementproces, binnen projecten
 • Bij voorkeur heeft de kandidaat minimaal 3 jaar werkervaring met projectmanagementsoftware zoals Fortes Change Cloud, Clarity of gelijkwaardig
 • Bij voorkeur heeft de kandidaat minimaal 2 jaar werkervaring met de Agile/Scrum manier van werken
 • Bij voorkeur is de kandidaat IPMA-PMO of IPMA-D gecertificeerd
 • In de afgelopen 5 jaar, bij voorkeur minimaal 2 jaar werkervaring op het vakgebied Projectmanagement, binnen de (Semi-)/overheid
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx