Senior Projectmanager

Functie:                                        Senior Projectmanager
Startdatum:                                  01-09-2021
Aantal uur per week:                   36 uren per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 30-08-2022, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Nieuwegein
Deadline:                                      14-07-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210705_16

Omschrijving
Voor haar eindklant, Nationale Politie, zoeken wij een Senior Projectmanager voor gemiddeld 36 uren per week met als startdatum: 01-09-2021.

De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) maakt onderdeel uit van het Politie Diensten Centrum (PDC). Het PDC verzorgt de bedrijfsvoering voor de politie. Zoals de financiën, ICT, communicatie en personeelszaken. 

PPI levert programma- en project professionals voor het leiden en ondersteunen van programma’s en projecten binnen de politie en in samenwerking met ketenpartners. 

De missie van PPI: “Waardecreatie door veranderingen met IV-component voor politie & ketenpartners, gestructureerd en transparant van A naar B”.

PPI zet haar professionals zo breed mogelijk in binnen de organisatie om de dagelijkse leiding te voeren over veranderprocessen. Zij zijn inzetbaar vanaf het vertalen van de gebruikersbehoefte naar een realisatieplan tot aan de daadwerkelijke implementatie bij de gebruikers. Voor PPI staan hierbij de opdrachtgevers en hun vragen centraal.
 

Verantwoordelijkheden

 • Eindverantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een (BIT-waardig) projectplan (PID)
 • Eindverantwoordelijk voor de oplevering en borging van integrale IV ontwikkel- en implementatieprojecten, technische ICT projecten en/of verandertrajecten
 • Overleg binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie, ketenpartners en externe partijen om de (implementatie)activiteiten op elkaar af te stemmen
 • Zorgdragen voor de tijdige oplevering van de projectmanagement producten vanaf start tot einde project
 • Zorgdragen voor de planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat voor de eigen projecten
 • Inspireren van het projectteam om de noodzakelijke resultaten neer te zetten

Vakmatige taken

 • Operationeel en organisatorisch leiding geven aan projecten om wijzigingen in bestaande informatiesystemen dan wel nieuwe informatiesystemen te realiseren en/of te implementeren
 • Operationeel leiding geven aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines
 • De grootte van de teams waaraan leiding wordt gegeven is afhankelijk van het project

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De Externe is inzetbaar vanaf 01-09-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-08-2022 voor 36 uur per week
 • In de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar ervaring als senior projectmanager in complexe integrale IV ontwikkel- en implementatieprojecten met externe ketenpartners
 • In de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als projectmanager van ICT projecten in grote organisaties (> 1000 medewerkers)
 • Beschrijf een referentieproject waarvan de leverancier/kandidaat van mening is dat er aantoonbaar ervaring is met het leiden van integrale IV ontwikkel- en implementatieprojecten van initiatie tot project décharge

Functiewensen 

 • Beschikt over meerjarige ervaring in inhoudelijke aansturing van complexe projecten en processen in een politiek-bestuurlijke context
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring als projectverantwoordelijke in een Agile omgeving
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als projectverantwoordelijke bij de overheid of semi-overheid
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met projectmanagement methodieken, bij voorkeur aangevuld met een Prince2 en IPMA-C certificering
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx