Senior IV Projectmanager

Functie:                                        Senior IV Projectmanager
Startdatum:                                  Zo spoedig mogelijk
Aantal uur per week:                   24-36 uren
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m conform duur werkzaamheden, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Amsterdam
Deadline:                                       22-07-2021 08:00
ZZP:                                               Nee
Aanvraagnr:                                  20210715_10

Omschrijving
Voor haar eindklant, gemeente Amsterdam, zoeken wij een Senior IV Projectmanager voor 24-36 uren per week met als startdatum: Zo spoedig mogelijk.

Binnen het landelijk steun- en herstelpakket van het kabinet is het oprichten van regionale mobiliteitsteams(RMT) één van de maatregelen gericht op bemiddeling van werk naar werk. De regionale partners (UWV, CNV, FNV, VCP, MKB Amsterdam, VNO-NCW, de MBO-instellingen (ROC van Amsterdam, ROC TOP, HMC, Mediacollege, Wellant), SBB en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, De Ronde Venen, Uithoorn) werken samen binnen dit regionale mobiliteitsteam. Doel van de regionale mobiliteitsteams is dat mensen die als gevolg van COVID 19 in onzekerheid verkeren en hun baan dreigen te verliezen of recent hebben verloren, zo veel mogelijk direct naar nieuw werk gaan en dat zij daarbij waar nodig gericht worden geholpen. Hiermee willen we werkloosheid voorkomen dan wel zo kort mogelijk laten duren en bedrijven c.q. sectoren ondersteunen bij de van werk naar werk begeleiding van personeel en voorzien van voldoende gekwalificeerd personeel. De opdracht van het RMT komt voort uit een ministeriële beschikking. Alle partijen werken voor het eerst op een dergelijke manier samen. Vanuit een landelijke procesplaat wordt een lokale invulling gegeven. Het RMT maakt deel uit van het regionaal Werkcentrum(RWC). Het RWC valt. RWC heeft een regionale rol (gedelegeerd directeur is Judith Duveen, directeur Werk & Participatie) en werkt zeer intensief samen met het werkgevers service punt Groot Amsterdam (WSP), een van de afdelingen van WPI. De gemeente Amsterdam is vanuit de arbeidsmarktregio één van de opdrachtgevers/partners in het RWC. Het RWC Amsterdam is koploper in Nederland. Van de projectmanager wordt verwacht dat deze de manager/kwartiermaker (Selma Nijhof) adviseert hoe invulling kan worden gegeven aan de informatievoorziening, en deze vervolgens ook inricht. Hierbij dient uiteraard rekening gehouden te worden met de eisen die door de AVG en binnen de digitaliseringsstrategie van WPI worden gesteld, en moet waar mogelijk worden aangesloten op de IV van de verschillende betrokken partners. Ook het mogelijk maken van uitwisseling van gegevens en kennis, verantwoording ed hoort tot de opdracht. Hierin spelen het bewaken van privacy en het voldoen aan de AVG een cruciale rol. De omgeving waarbinnen wordt gewerkt is complex vanwege de landelijke en regionale politiek/bestuurlijke gevoeligheid en de samenwerking met een groot aantal in- en externe stakeholders. Samenwerking en proces zijn nog in ontwikkeling. Als koploper zal veel in RWC Amsterdam worden bedacht en uitgeprobeerd.

Werkzaamheden

 • Adviseren van de manager/kwartiermaker en overig management aangaande de vertaling van de dienstverlening, inhoud en organisatieontwikkeling naar IV-oplossingen
 • Ontwerpen, plannen en inrichten van de IV-resources noodzakelijk voor de ondersteuning van het landelijke proces en de lokale vertaling hiervan binnen het RWC, zowel voor de korte als middellange termijn
 • Signaleren van knelpunten en het doen van verbetervoorstellen aangaande procesinrichting en andere IV-gerelateerde zaken

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam
 • De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een HBO  werk- en denkniveau
 • Geef in maximaal een half A4 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht
 • Minimaal 5 jaar ervaring als IV- /ICT-projectmanager in de afgelopen 15 jaar
 • Ervaring in projecten met één of meer van de volgende onderwerpen: procesmanagement, gegevensstromen en gegevensuitwisseling in een keten, aanbesteding
 • Ervaring in het adviseren van business management op het gebied van privacy, procesinrichting en andere IV-ondersteuning
 • Kennis van gegevensuitwisseling en AVG/BIO
 • Kennis van Inkoop

Functiewensen

 • De aangeboden kandidaat heeft  ervaring in het verbinden van IV en business
 • De aangeboden Kandidaat is goed in staat om een  vertaling te maken van IV consequenties naar de verschillende partners in de keten
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx