RIVM – Solution Architecten (2FTE)

Opdrachtgever : (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling : West Unit 02
Werklocatie : Bilthoven
Segment : ICT | (Atos) Consultant, Architect, Business & Informatie-analist
Functie : Senior Technical Solution Architect
Functietitel RIVM – Solution Architecten (2FTE)
Aantal posities 1
Aantal uur per week : 36,00
Startdatum opdracht 17-5-2021
Einddatum opdracht 13-5-2022
Optie tot verlengen Ja
CV’s aanleveren voor           26-4-2021 12:00
Functiebeschrijving Functienaam: Senior Solution Architecten

De afdeling Ontwikkeling (SSC-Campus, RIVM) heeft behoefte aan 2 flexibel inzetbare Senior Solution Architecten. De afdeling Ontwikkeling ondersteunt het primaire proces van onze klanten door in nauw overleg tot een passende oplossing te komen op het gebied van systeemontwikkeling. Dat doen we in de vorm van advies, informatieanalyse. de bouw van (maat)werksystemen en de begeleiding van IT-projecten. Ook pakketselectie, functionele ontwerpen. testen en het toepassen van beveiligings- en webrichtlijnen zijn onze werkterreinen. Daarnaast adviseren we over het inpassen van applicaties in het IT-landschap en leveren we derdelijnsondersteuning in ITIL- en ASL-processen. We werken aan een groot aantal en diverse systeemtypen. zoals websites. webapplicaties. bigdata-toepassingen. modellen en analysetools.

Een aantal interessante ontwikkelingen binnen de afdeling is:
• de innovatie op samenwerking tussen de verschillende ontwikkeltalen. zoals .Net. Java. Drupal en Mendix. en het ontwikkelen van een integrale visie op applicaties;
• het versterken van de directe verbinding met opdrachtgevers en het vereenvoudigen van het intakeproces;
• innovatie in de richting van rapid development met de Mendix low-codetechnologie. Je gaat aan de slag op een betrokken en dynamische afdeling met open communicatie. Samen met vijftien enthousiaste en hands-on collega’s werk je in een multidisciplinaire omgeving. Daarnaast hebben we een flexibele schil van tijdelijke inhuurkrachten.

Algemeen: werkervaring voor werkzaamheden > 5 jaar

 1. Architectuur voor publieke web-applicaties.
 2. Vertalen van functionele eisen naar oplossingen in bouwstenen en maatwerk, in applicatie en infrastructuur.
 3. Documenteren in de vorm van Project Start Architectuur en high level design.
 4. Toepassen security & privacy by design: in overleg met stakeholders uitwerken van de security- en privacy-maatregelen.
 5. Agile architectuur en samenwerken met agile ontwikkelteams.
 6. Architectuuradvies aan projectleider, product owners en andere stakeholders.

Specifiek: technisch inhoudelijke kennis

 1. Ontwerp van webapplicaties in ASP/NET Core en aanvullende actuele web-technologieën.
 2. Security webapplicaties.
 3. Gebruik van REST-API’s en API-gateway.
 4. Archimate.
 5. Authenticatie met externe identity providers zoals DigID, eHerkenning.
 6. Infrastructuur Windows Server, netwerk-componenten.
 7. Container-hosting, Openshift.

Per onderdeel: medior: 1 punt, senior: 3 punten.

Vereisten Profiel:

 1. Up to date kennis moderne en gangbare applicatie-architecturen
 2. Kennis van werkmethoden, agile/scrum werkwijze en projectmanagement
 3. Kennis van Rijkskaders, w.o. NORA, BIO en AVG.
 4. Ervaring binnen complexe (IT) organisaties.
 5. Ervaring binnen de Rijksoverheid.
 6. Ervaring binnen het Zorgdomein.

Overige kennisvereisten:

 1. Jira.
 2. Kennis van en ervaring met geautomatiseerd testen.
 3. Kennis van en ervaring met implementatie van OWASP richtlijnen.
 4. TOGAF.

Aanvullende kennis:

 1. Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002
 2. NEN7510/12
 3. Kennis van registraties (bijv. AGB) en communicatiediensten (bijv. LSP, E-Zorg) in het zorgdomein.
 4. HL7-communicatie


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx