Projectmanager

Functie:                                        Projectmanager
Startdatum:                                  26-04-2021
Aantal uur per week:                   36 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform
Periode:                                        t/m 26-04-2022, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Apeldoorn
Deadline:                                      09-04-2021 08:00 uur
ZZP:                                              Ja
Aanvraagnr:                                 20210402_11

Omschrijving
Voor haar eindklant, Het Kadaster, zoeken wij een Projectmanager voor 36 uur per week. Startdatum 26-04-2021.

De primaire verantwoordelijkheid van de projectmanager is er voor te zorgen dat het project de vastgestelde resultaatdoelstellingen binnen de gespecificeerde toleranties (van tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s) realiseert die in het plan dan wel de business case zijn gedefinieerd. Dit doet de projectmanager door te structureren, actief invulling te geven aan het managen van de verwachtingen, sturing te geven aan de teams en het organiseren van de besluitvorming.

De projectmanager is in staat (grote) projecten te organiseren, te managen en resultaten te leveren die de beoogde verandering moet realiseren. Hij/zij heeft de regie over alle activiteiten die nodig zijn om resultaten voor de geplande verandering te realiseren. Hij/zij maakt hierbij continu de afweging tussen tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s. De projectmanager legt verantwoording af aan de opdrachtgever/stuurgroep en heeft de dagelijkse leiding van het project, binnen de vastgelegde beperkingen. De projectmanager onderhoudt het contact met productowner(s)/productmanager/procesmanager, opdrachtgever en overige stakeholders om een vloeiend proces te waarborgen en beslissingen conform de projectgovernance voor te bereiden. Projecten zijn veelal (maar niet in alle gevallen) gericht op het behalen van resultaten voor doelstellingen zoals geformuleerd in een business case of op het voorbereiden dan wel doorvoeren van veranderingen in de lijnorganisatie en het uitvoerbaar maken van innovaties.

Verantwoordelijkheden 

 • Definieert samen met de opdrachtgever de doelstelling(en), scope en deliverables van het project en legt deze vast
 • Stelt in overleg met stakeholders vast wat de voor het betreffende project meest optimale projectaanpak is
 • Richt de projectorganisatie in en maakt daarbij waar mogelijk gebruik van bestaande organisatiestructuren
 • Inventariseert, analyseert en rapporteert over projectrisico’s en -issues richting opdrachtgever en/of stuurgroep, formuleert beheersmaatregelen en managet risico’s en issues
 • Rapporteert over voortgang, bestedingen en afwijkingen ten opzichte van de kaders die zijn vastgesteld (in de business case of het projectplan)
 • Bewaakt de scope van het project (samen met productowner/productmanager/procesmanager en/of opdrachtgever) en rapporteert over afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde plan
 • Initieert en onderhoudt proactief relaties met verschillende stakeholders. Kent en managet hun verwachtingen en informeert hen op de juiste momenten om zodoende de projectdoelstellingen te realiseren
 • Zorgt voor communicatie via de meest effectieve lijn(en) van en naar opdrachtgever en stakeholders. Stimuleert en adviseert over besluitvorming conform de projectgovernance

 

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De kandidaat is zo spoedig mogelijk inzetbaar tot 1 jaar na startdatum voor 36 uur per week
 • Minimaal WO werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Projectmanager
 • Kennis van- en minimaal 3 jaar ervaring met PRINCE2 en Agile
 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter
 • Aantoonbare ervaring met een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld
 • Aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement
 • Aantoonbaar succesvol complexe opdrachten afgerond; Dit zowel op het vlak van Business, IT en de combinatie hiervan

Functiewensen

 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties (soft en hard skills) binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook Opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden)
 • Beschrijf een aantoonbare recente succesvolle ervaring waarbij u een aanbestedingstraject begeleid heeft
 • Beschrijf een recente ervaring waarbij de inhoudelijke expertise die benodigd is bij het opstellen van aanbestedingsstukken beperkt beschikbaar was en het gelukt is de aanbesteding bij een overheidsorganisatie tijdig en met kwaliteit te publiceren, geef aan welke aanpak tot het resultaat heeft geleid
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx