Projectmanager voorbereiding Wet open overheid (Woo)

Functie:                                         Projectmanager voorbereiding Wet open overheid (Woo)
Startdatum:                                   01-09-2021
Aantal uur per week:                    32 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 01-03-2022 met optie tot verlenging
Locatie:                                         Amersfoort
Deadline:                                       22-07-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210714_15

Omschrijving
Voor haar eindklant, gemeente  Amersfoort, zoeken wij een Projectmanager voorbereiding Wet open overheid (Woo) voor 32 uur per week met als startdatum 01-09-2021.

De gemeente Amersfoort gaat de implementatie van de Wet open overheid (Woo) projectmatig aanpakken en start met een project om ervoor te zorgen dat onze processen voldoen aan de kwaliteitseisen van de Woo. Per 1 januari 2022 zal de wet naar verwachting inwerkingtreden. Voor het actief openbaar maken van de informatiecategorieën wordt 5 jaar voorgeschreven, voor het op orde krijgen van de basis van de informatievoorziening (een tweede aspect benoemd in de wet) wordt 8 jaar gegeven. Er is een faseplan opgesteld en we zoeken voor de eerste fase – en bij voorkeur ook voor de start van de implementatie erna – een projectleider.
 

Je opdracht valt onder de verantwoordelijkheid van de CIO. In je opdracht werk je nauw samen met de afdeling Informatievoorziening (IV), waar informatiebeheer en archief, en ICT en informatiemanagement de speerpunten zijn. Daarnaast stem je veel af met de andere afdelingen binnen de gemeente, en specifiek de juridische afdeling. Je werkt vanuit het Informatiseringsprojecten, onderdeel van de afdeling Programma’s en Projecten.

Wat zijn de projectdoelen waar de projectleider mee aan de slag gaat:

Analyseren en plannen maken

 • In Q4 2021 hebben we inzicht in de impact met betrekking tot mensen, proces, beleid en informatievoorziening (specifieke uitwerking zie onderstaand) doormiddel van het uitvoeren van een impactanalyse;
 • Op 1 januari is een door het bestuur geaccordeerd implementatieplan voor het actief openbaar maken van alle informatiecategorieën (inclusief aandacht voor het verandertraject/ bewustwording bij de organisatie).

Realiseren/Uitvoeren

 • Op 1 januari 2022 communiceren we via onze website en social media actief met de burger over welke informatiecategorieën we actief openbaar maken. We communiceren daarnaast de planning voor de uitrol van de overige informatiecategorieën.
 • Op 1 januari 2022 hebben we huidige processen en rollen voor actieve openbaarmaking (zoals bij Collegestukken) eenduidig ingericht.

Wat levert de projectleider op gedurende de opdracht:
 

 • Je voert een impactanalyse uit op de huidige processen waar actieve openbaarmaking plaatsvindt (deze zijn reeds inzichtelijk gemaakt in een nulmeting). Aspecten die daarbij mee moeten worden genomen, impact op: Burger, Organisatie, Beleid en richtlijnen, Processen, Systemen, Kosten.
 • Je laat na de impactanalyse het ambitieniveau en de strategie vaststellen door college en/of raad.
 • Je stelt een implementatieplan op voor het implementeren van de Woo in de processen van de organisatie. Hierin wordt beschreven in de tijd hoe de informatiecategorieën actief openbaar worden gemaakt, rekening houdend met ambitie, strategie en impact op onder andere burger, organisatie, processen, systemen en kosten.
 • Je zorgt ervoor dat onze inwoners op 1 januari 2022 kunnen vinden hoe en wanneer wij onze openbaarmakingen vormgeven. Ook (bege)leidt je bij het actief openbaar maken van de eerste nieuwe informatiecategorieën.

Na deze fase beogen wij de opdracht te verlengen en ook de implementatie in gezamenlijkheid te starten met de projectleider die zich inschrijft.

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De kandidaat heeft een HBO+ werk- en denkniveau en dit is aantoonbaar in het CV
 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring als projectleider op het gebied van implementatie van wetgeving en/of IV in primaire en bedrijfsvoering processen
 • De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring opgedaan in het werken binnen een gemeente van vergelijkbare grote (100.000+ inwoners)

Functiewensen

 • De kandidaat heeft specifieke kennis en ervaring met betrekking tot verandertrajecten
 • De kandidaat is bij aanvang van de opdracht (per september) voor tenminste 16-24 uur beschikbaar, zo spoedig mogelijk voor 24-32 uur
 • Kandidaat heeft kennis op het gebied van informatiebeheer en archief (Graag toelichten in maximaal 200 woorden)
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx