Projectleider ICT

Functie:                                        Projectleider ICT
Startdatum:                                  Zo spoedig mogelijk
Aantal uur per week:                   36 uren
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 1 jaar na startdatum, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Amsterdam
Deadline:                                       23-07-2021 08:00
ZZP:                                               Nee
Aanvraagnr:                                  20210716_16

Omschrijving
Voor haar eindklant, gemeente Amsterdam, zoeken wij een Projectleider ICTvoor 36 uren per week met als startdatum: Zo spoedig mogelijk.

LET OP: Vanwege de overgang van de projectafdeling van Directie ICT naar een andere gemeenteonderdeel betreft dit het afronden van lopende ICT-projecten en een migratietraject. Nadat deze projecten zijn opgeleverd wordt het contract ontbonden. De aangegeven contractduur is de maximale contractduur, verwachting is dat de projecten eerder opgeleverd worden en de volledige contractduur niet uitgediend wordt.

De projectleider is werkzaam binnen de afdeling Projecten / IV XPPM en verantwoordelijk voor het realiseren van grote projecten op het gebied van serviceverlening / ICT, binnen tijd, budget en conform de acceptatiecriteria van de opdrachtgever. De functie wordt gekenmerkt door het voorbereiden en begeleiden van projecten van grote omvang en/of complexiteit.

De afdeling Projecten bestaat uit projectleiders, -managers, programmamanagers, architecten en project management officers. Het team rapporteert aan de manager van de afdeling.

Werkzaamheden 

 • Stemt af met bij de implementatie van projecten met betrokken partijen
 • Zorgdragen voor de adequate bezetting van het projectteam
 • Aansturen van middelgrote en grote projectteam
 • (Mede) uitvoeren van (delen van) het projec
 • Schakelen tussen verschillende niveaus in de organisatie en daarbij  interne en externe partijen aansturen
 • Realiseren van de uitvoering van het projectplan, alsmede zorgdragen voor periodieke rapportages over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten
 • Bewaken en bevorderen van de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden projecten
 • Stelt een eindverslag op met verantwoording voor gebruikte tijd en middelen;
 • Eindverantwoordelijk voor het opleveren van projecten en programma’s binnen de gestelde richtlijnen
 • Toetsen van de opgeleverde projectresultaten aan het projectplan en, na het bereiken van de gewenste projectdoelstellingen, overdragen van relevante kennis en documenten aan de PMO en Team Projecten
 • Doen van voorstellen tot processen productverbetering o.b.v. lessons learned

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam
 • De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een  HBO werk- en denkniveau met een Bedrijfskundige en/of Informatietechnologie achtergrond. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald HBO diploma
 • De aangeboden kandidaat is Prince2 Practitioner of IPMA level C gecertificeerd. Certificaat dient bij voorkeur meegeleverd te worden in bijlage
 • De aangeboden kandidaat is full time (36 uur per week) beschikbaar vanaf aanvang overeenkomst
 • De aangeboden kandidaat heeft de afgelopen 6 jaar ervaring met het managen van ICT-projecten met budgetten van €100k – €500k
 • De aangeboden kandidaat heeft afgelopen 5 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met:
  • Infrastructuur omgevingen
  • Digitale dienstverlening
 • De aangeboden kandidaat heeft in de laatste 10 jaar tenminste 6 jaar ervaring met:
  • Het realiseren van technische- en organisatiewijzigingen
  • Projectleiding binnen ICT in politiek gevoelige omgevingen

Functiewensen

 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring opgedaan binnen een G4 gemeente
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met applicaties Ivengi – EasyFunders, DG Dialog, Gisib, AFS, Alfresco of Toegangsmakelaar
 • De kandidaat heeft aantoonbare technische kennis van en ervaring met Parkeer Management Systemen zoals Skidata, TKH en Scheidt & Bachman
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met werken in Topdesk en Principal Toolbox
 • De kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met in- en outsourcing van DC’s en bedrijfsonderdelen, applicaties en hardware van gemeenschappelijk meldkamers en samenwerking met overige gemeentelijke- en rijks diensten
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx