Projectleider beleidsplan sociaal domein

Functie:                                        Projectleider beleidsplan sociaal domein
Startdatum:                                  17-10-2022
Aantal uur per week:                   24 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 3 maanden na startdatum, met kans op verlenging 
Locatie:                                         Voorschoten
Deadline:                                       28-09-2022 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20220923_12

Omschrijving
Voor haar eindklant, gemeente Voorschoten, zoeken wij een Projectleider beleidsplan sociaal domein voor 24 uur per week met als startdatum: 17-10-2022.

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een visie op het sociaal domein voor de gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar.

De afgelopen jaren is er binnen het sociaal domein hard gewerkt om deze transformatie binnen de gemeenten Voorschoten en Wassenaar verder vorm te geven met als belangrijkste doel om inwoners sneller en beter te helpen bij hun zorg- en ondersteuningsvragen zodat zij de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Er blijft ruimte voor verbetering. Om te zorgen dat echt iedereen mee kan doen in de maatschappij moet de gemeente, samen met maatschappelijke partners én de inwoners verder aan de slag. Door de evaluatie van het beleidsplan kan opnieuw focus aangebracht worden in de onderwerpen waaraan de komende jaren samen met maatschappelijke partners en inwoners moet worden gewerkt.
Voor het nieuwe beleidsplan geldt dat we:

 • Willen behouden wat goed gaat
 • Verbeteren waar mogelijk
 • Vernieuwen indien nodig

Binnen het sociaal domein werken we met een maatschappelijke agenda. In de maatschappelijke agenda staan onze ambities binnen het sociaal domein in zeven doelen beschreven. Het vormt de kapstok voor alle activiteiten die wij uitvoeren binnen het sociale domein.  Het zorgt er ook voor dat we allemaal dezelfde doelen  voor ogen hebben. We sturen op de maatschappelijke effecten die we willen behalen.
Om deze effecten te bereiken willen we een aantal ontwikkellijnen/ thema’s gaan benoemen/in gang zetten waar we binnen het sociaal domein integraal aan kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan “grip op het leven’ ‘gezonde leefstijl’ ‘eenzaamheid’ etc.  Hiermee willen we een verbinding leggen tussen alle beleidsterreinen. Ook de relatie met cultuur en sport willen we terugzien.

Dit alles betekent voor jou in je rol van projectleider:

 • In afstemming vormgeven van het interne en externe proces om te komen tot een evaluatie (onder meer door een participatietraject), herijking en actualisatie beleidsdocument sociaal domein voor de gemeenten Voorschoten en Wassenaar
 • Regievoeren op deze processen
 • Zorgdragen voor een borging van een plan, do, check, act cyclus zodat herijken, onderhoud en bijsturen van de uitvoeringsvisie een vast onderdeel wordt van de jaarplanning van de team Meedoen Beleid

Je kunt uit de voeten met:

 • Het neerzetten van een stevige en houdbare lange termijn visie, die zich goed laat vertalen naar een flexibele uitvoeringsvisie met een pdca cyclus.
 • een flexibele uitvoeringsvisie op spreekwoordelijk 5 A4’tjes die ook houvast biedt voor de uitvoering inclusief de ketenpartners in plaat van een allesomvattend klassiek beleidsstuk
 • Het uitgangspunt is: het beleidsplan sociaal domein heeft de belangrijkste manifestatie in de praktijk, daar gebeurt het
 • een beleidsplan sociaal domein vereist gestructureerd onderhoud vanuit en richting die praktijk anders blijft het een dode letter
 • evaluatie bestaat uit het ophalen van ervaringen door middel van een participatietraject
 • en beter nog, daar krijg je energie van

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • Beschikbaar per 17 oktober 2022 voor 24 uur per week voor de gehele duur van de opdracht inclusief eventuele verlengingsoptie(s)

Functiewensen

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als beleidsmedewerker of projectleider Sociaal Domein 
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het opstellen van een visie op/binnen het sociaal domein (duidelijk weergeven in het cv middels een voorbeeld) 
 • Aantoonbare werkervaring in de laatste 3 jaar met het opzetten van participatietrajecten bij het opstellen van een visiedocument (duidelijk benoemen in het cv)


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx