(Project) Informatie Architect aanbesteding financiële applicatie

Functie:                                         (Project) Informatie Architect aanbesteding financiële applicatie
Startdatum:                                   Zsm
Aantal uur per week:                    In totaal circa 128 uren, niet op vaste dagen
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                         t/m 3 maanden na startdatum, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Lelystad / Thuis
Deadline:                                       03-05-2021 08:00 uur
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210428_08

Omschrijving
Voor onze eindklant, Provincie Flevoland, zoeken wij een (Project) Informatie Architect aanbesteding financiële applicatie voor In totaal circa 128 uren, niet op vaste dagen. Startdatum: Zsm.

Provincie Flevoland heeft een nieuw financieel systeem nodig. Het huidige systeem dat sinds 2003 in gebruik is voldoet niet meer aan de eisen en wensen qua functionaliteit. Het nieuwe financiële systeem dient maximaal te ondersteunen bij de opgaves waarvoor wij aan de lat staan in het bijzonder onze medewerkers en processen optimaal te ondersteunen bij hun werk. Dit door (op medewerkers toegespitste) informatie op een laagdrempelige en transparante manier ter beschikking te stellen. Hierdoor wil de provincie beter kunnen sturen op prestaties op alle niveaus van de organisatie.

De provincie heeft reeds een eerste versie van de wensen en eisen aan het nieuwe financiële systeem in kaart gebracht. Hierin zijn inhoudelijke criteria op het gebied van functionaliteit en criteria als ondersteuning door de leverancier en ‘SaaS, tenzij’ opgenomen.

Bij de eerste uitwerking van de wensen en eisen liep de provincie ook tegen vraagstukken op het gebied van architectuur aan.

Enerzijds over het ‘grotere’ plaatje: hoe willen we dat de nieuwe financiële applicatie zich verhoudt tot en samenwerkt met het Document Management Systeem eDocs, het Besluitvormingssysteem iBabs, een zaaksturingssysteem, het P&C-systeem LIAS, het inkoopsysteem Negometrix, het systeem voor klantcontactgegevens CRM (Dynamics cq. N-Adres) en BI-tooling. O.a. de vraag ‘wat doen we waar? (of welk systeem ondersteunt welke functionaliteit?)’ moet daarbij helder en eenduidig worden beantwoord.  Een eerste uitwerking hiervan is beschikbaar, maar dit moet verder worden uitgewerkt, afgestemd met diverse betrokkenen en ge’mapt’ op mogelijkheden in de markt om zo te komen tot de optimale aanbestedingsteksten.

Anderzijds over de formulering van architectuurkaders en richtlijnen: hoe formuleren we wensen en eisen op het gebied van bijvoorbeeld Identity and AccessManagement, integratie, security, open standaarden en informatiebeheer op een juiste manier zodat we een systeem selecteren dat zo goed mogelijk voldoet en zonder systemen af te laten vallen op tè strenge eisen.

Provincie Flevoland is op zoek naar een informatie architect voor het uitwerken van deze architectuur vraagstukken in het financiële domein.

Het doel is om de nieuwe financiële applicatie per 1 januari 2023 in gebruik te nemen. Het streven is om bij voorkeur per 3 juni 2021 de aanbesteding te publiceren en per 1 september 2021 een getekend contract met een nieuwe leverancier te hebben.

De capaciteit van de architecten binnen het cluster Beleid & Architectuur van de afdeling IV is ontoereikend om deze werkzaamheden uit te voeren. Naar schatting is voor deze opdracht maximaal 128 uur nodig. De (project) informatie architect rapporteert aan de projectleider voor het project Aanbesteding Financiële applicatie en stemt zelfstandig af met de informatie architect binnen het cluster Beleid & Architectuur van de afdeling IV.

Zolang het provinciehuis gesloten is vanwege de coronacrisis vinden werkzaamheden in principe plaats op de thuiswerkplek. In uitzonderlijke gevallen is het toegestaan om in deze periode werkzaamheden op locatie in het provinciehuis uit te voeren, maar alleen als geen alternatief voorhanden is en de werkzaamheden dringend noodzakelijk zijn. Als het provinciehuis wordt heropend dient de kandidaat vanaf dat moment zijn werkzaamheden uit te voeren in het provinciehuis te Lelystad.

Deze initiële uitvraag betreft de uitwerking van de architectuur voor de aanbesteding (zoals hierboven beschreven). Wanneer de aanbesteding gegund is, zal er ook inzet van een informatie architect nodig zijn om de oplossing verder uit te werken (onderdeel projectarchitectuur en deelname aan het implementatieproject).

Werkzaamheden 
  • Het zelfstandig in afstemming met de projectleider aanbestedingen begeleiden van workshops (in april 2021) om benodigde input voor het programma van eisen in het bijzonder voor de architectuur op te halen
  • Resultaten en conclusies beschrijven in een (architectuur-)rapport
  • Teksten voor de aanbestedingsstukken schrijven
Functie-eisen

Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring én werkzaamheden.

  • Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking voor het inloggen op de provincie Flevoland omgeving
  • Minimale aanwezigheid/beschikbaarheid op twee van de volgende dagen: maandag, dinsdag en donderdag
  • In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk)

Functiewensen

  • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het zelfstandig maken van informatie- en applicatie architecturen
  • Aantoonbare kennis van applicatie en informatie architectuur voor een financieel systeem en aanpalende systemen
  • Aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van een project architectuur conform gangbare architectuurraamwerken zoals Dya of Togaf
  • Aantoonbare werkervaring in het leiden van workshops in de afgelopen 5 jaar
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx