Programmamanager Infrastructuur

Functie:                                         Programmamanager Infrastructuur
Startdatum:                                  17-05-2021
Aantal uur per week:                   40 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 17-05-2022, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Utrecht
Deadline:                                      29-04-2021 08:00
ZZP:                                              Ja
Aanvraagnr:                                 20210421_08

Omschrijving
Voor haar eindklant, Kamer van Koophandel, zoeken wij een Programmamanager Infrastructuur voor 40 uur per week. Startdatum: 17-05-2021.

Binnen KVK wordt veel aandacht besteed aan continuiteit en security. Er lopen diverse initiatieven en projecten om de infrastructuur te vernieuwen en verbeteren. KVK maakt gebruik van twee datacenters waarvan één in eigen beheer. Momenteel wordt deze laatste verplaatst naar onze Datacenter leverancier. De opdracht is om als programma manager de projectorganiatie neer te zetten voor de duur van drie jaar met daarbij de volgende doelstellingen:

 • Opleveren van een draaiboek voor het nieuwe operationeel model
 • Opstellen van plan van aanpak om te komen tot een Active-Active omgeving
 • Coördineren neerzetten van de nieuwe infrastructuur t.b.v. de Active-Active opzet, een solide fundament voor de toekomst
 • Coördineren van alle activiteiten die gepaard gaan met de omzetting van de huidige Active-Passive naar de nieuwe Active-Active omgeving (verdeeld over twee Datacenters)
 • Trainingen ontwikkelen en opleiden van de betrokken afdelingen t.b.v. solide beheer. Dit vindt plaats i.s.m. het SOC
 • Conformeren aan alle richtlijnen die betrekking hebben met het BIT-plichtig zijn van het programma. Documentatie en rapportages moeten voldoen aan alle BIT-standaarden
 • Bijhouden van een transparant programma dossier waarmee de Raad van Bestuur en de KVK medewerkers goed geinformeerd worden
 • Acteren als Senior Supplier in de stuurgroep voor het programma en verzorgen van een open en transparante communicatie naar de andere leden van de stuurgroep
 • Handelen conform ISO27001 standaarden (huidige acreditatie)

Het continuiteitsniveau naar een nog hoger niveau te brengen. Daarom zijn we op zoek naar een programma manager, welke zorg draagt dat binnen het programma de nog te definiëren projecten gestructureerd worden opgepakt en succesvol worden uitgevoerd.

De kandidaat verdiept, samen met de Sr. Executive (Manager IT) en de Sr. User (IT Operations), de infrastructuur architect en de diverse security experts, de gedefinieerde projecten binnen het programma. De kandidaat is de spin in het web en schakelt soepel tussen projectmanagement-, security en technisch inhoudelijke (o.a. Firewalls, Connectivity, Active Directory, Netwerk / Infra / Datacenter) aspecten. De kandidaat heeft beschikt daarom ook over een technische achtergrond, zodat de kandidaat op basis van kennis, kunde en veel praktische praktijkervaring besluiten en richting kan geven aan de projecten. Daarnaast kan de kandidaat verdere detailstructuur brengen in de projecten en zorgdragen dat op basis van het “projectmanagement-vierkant” (tijd, geld, kwaliteit en kwantiteit) i.c.m. een Agile aanpak de projecten succesvol worden uitgevoerd. Daarbij zijn het motiveren van de diverse teams en experts, plannen en herplannen plus het zorgdragen voor de communicatie richting de vele stakeholders, zaken waarin de kandidaat ruime ervaring heeft. De kandidaat zorgt dat binnen het programma “Twin DC A-A” de nog te definiëren projecten gestructureerd worden opgepakt en succesvol worden uitgevoerd.

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo opleiding
 • Kandidaat is in het bezit van PRINCE2 certificering (minimaal practitioner) en/of IPMA-D (of hoger)
 • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 10 jaar) en minimaal 7 jaar aantoonbaar ervaring als technische projectleider bij een vergelijkbaar grote organisatie
 • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 2 jaar aantoonbaar ervaring met het opzetten, begeleiden en succesvol afronden van meerdere Datacenter gerelateerde projecten
 • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbaar ervaring met het aansturen dan wel uitvoeren als meewerkend “voorman” van meerdere projecten binnen het Infrastructuurdomein
 • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbaar ervaring met het aansturen dan wel uitvoeren als meewerkend “voorman” van meerdere projecten binnen het Netwerkbeveiligingsdomein

Functiewensen

 • Afgeronde opleiding is op het gebied van Informatica of vergelijkbaar
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met werken bij overheidsorganisaties
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met werken conform agile/scrum
 • Kandidaat is in het bezit van MSP Practitioner certificering
 • Kandidaat is in het bezit van ITIL 3.0 – 4.0 Practitioner certificering
 • Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het uitvoeren van meerdere projecten waarbij een BIT-audit onderdeel was van het project
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx