Privacy officer Verkeer & Openbare Ruimte

Functie:                                        Privacy officer Verkeer & Openbare Ruimte
Startdatum:                                  ZSM
Aantal uur per week:                   32-36 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform
Periode:                                        t/m 30-06-2023, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Amsterdam
Deadline:                                       18-01-2023 08:00
ZZP:                                               Nee

Aanvraagnr:                                  20230109_13

Omschrijving
Voor haar eindklant, gemeente Amsterdam, zoeken wij een Privacy officer Verkeer & Openbare Ruimte voor 32-36 uur per week met als startdatum: ZSM.

Amsterdam wil zijn positie als digitale stad verder versterken. Om deze uitdaging succesvol te voltooien bouwen we samen aan een stevig en veilig fundament om digitale diensten te kunnen leveren aan zowel burgers, ondernemers als bezoekers. Zo werken we aan vele ontwikkelingen zoals oplossingen voor een domein en opgaven, generieke voorzieningen, maar ook de implementatie van een cloud- en een data-platform. Om dit te kunnen doen hebben we in 2022 onze IT-expertise gebundeld en versterkt in een “I-Domein”. Zo is er onder andere een vakgroep privacy ingericht waarin alle privacy officers samenwerken. Als lid van deze vakgroep speelt de nieuwe privacy officer een belangrijke rol om te zorgen dat de diensten en producten van de organisatie voldoen aan de privacyregels. Net als in onze stad zijn de verschillende achtergronden en invalshoeken hierbij onze kracht.

Je gaat je richten op cluster Ruimte en Economie (R&E), directie Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR). Jouw doel is om deze directie deskundig te ondersteunen en in control te laten zijn als het gaat om compliance en risicobeheersing. Verkeer en Openbare Ruimte staat voor de bereikbaarheid, de veiligheid, de inrichting en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. We werken aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus: internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal. Zo is Verkeer en Openbare Ruimte de eigenaar van het integrale stedelijk verkeer en vervoersysteem (behalve rail), regisseur van de mobiliteitsketen en namens het bestuur eigenaar van de stedelijke eigendommen. Ook stelt het kaders op voor de bereikbaarheid en de openbare ruimte. Voorbeelden van opgaves binnen deze directie zijn mobiliteit en beheer openbare ruimte.

Als onze nieuwe privacy officer adviseer en inspireer je de organisatie met goede ideeën voor diensten en producten, waarbij privacy een startpunt is in plaats van het eindpunt. Vanuit jouw expertise signaleer je ook eventuele knelpunten. Dit doe je door actief de besluitvorming gevraagd én ongevraagd te adviseren door keuzes en consequenties vooraf helder te schetsen. Vanuit jouw expertise help je de genomen besluiten te realiseren door jouw verdere uitwerking naar processen; van eerste schets tot en met de nazorg. Bij alles wat je doet houd je een scherp oog voor de stedelijke en wettelijke kaders van Amsterdam.

Vanuit onze directie Verkeer en Openbare Ruimte beschikken we over eigen ICT-systemen waarmee data wordt vergaard in de Openbare Ruimte. Denk hierbij aan de inzet van ANPR camera’s voor het handhaven van verkeersovertredingen (milieuzone, zwaarverkeer, etc.). Bestaande dataprocessen en nieuwe initiatieven moeten worden getoetst aan de AVG. Dit gaat zowel de eigen processen als de processen van externe partijen waarmee we data delen, of externe partijen die data voor de gemeente verwerken of de gemeente die data van externe partijen verwerkt.

Werkzaamheden

 • Als onze Privacy Officer werk je actief aan een adequate bescherming van de privacy van de Amsterdammer specifiek gericht op mobiliteit en het beheer van onze openbare ruimte
 • Je primaire taak is ervoor zorgen dat de gemeente zich houdt aan de van toepassing zijnde privacyregels. Een van je belangrijkste instrumenten hierbij is het creëren van bewustwording binnen onze organisatie. Zo help je privacy te waarborgen voor een echt optimale dienstverlening aan alle Amsterdammers
 • Je werkt vanuit een team van gedreven privacy professionals die ieder een focus hebben op een aantal directies
 • Je stelt adviezen op en maatregelen voor om ervoor te zorgen dat de projecten waarbij sprake is van dataverwerking (blijven) voldoen aan de AVG en alle andere beleidsrichtlijnen van de overheid in het algemeen en de gemeente Amsterdam in het bijzonder op het vlak van dataverwerking en gegevensbescherming
 • Je helpt en ondersteunt proactief onder meer realisatieteams, product-owners en opgave-cockpits bij het realiseren van een passend beschermingsniveau
 • Je denkt vanuit jouw expertise mee over de privacy-uitdagingen, potentiële oplossingen, ontwikkelingen en de ontwerp strategieën die je kunt toepassen in die situatie/ op die opgave
 • Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) over- en stelt verwerkersovereenkomsten, privacyverklaringen, privacyreglementen en -protocollen op. Je werkt binnen de concernafspraken op het gebied van privacy
 • Je verzorgt de registraties in het wettelijk AVG-register en stelt effectbeoordelingen voor gegevensbescherming (DPIA) binnen de (keten)processen op
 • Je inventariseert en stelt beheersmaatregelen voor op cluster- of opgaveniveau en de prioriteitstelling daarvan

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam
 • De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau
 • De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende wo diploma in het relevante vakgebied (bijv. Nederlands Recht) en kennis van wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG)
 • Geef in maximaal 1 pagina’s aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 tot 10 jaar aantoonbare ervaring als privacy officer met ruime ervaring in het privacy werkveld én gegevensbescherming in het algemeen
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van IT-toepassingen (ICT / Software / algoritme), architectuur, security en informatiebeheer
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in adviseren, borgen van processen via kennisoverdracht, kennis van techniek en je kunt wetgeving praktisch interpreteren en uitdragen

Functiewensen

 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring bij voorkeur in een complexe en omvangrijke organisatie
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van informatiesystemen die data verzamelen in de openbare ruimte  (verkeersregelsystemen, ANPR camera’s, slimme assets in de OR, zoals sensoren die data verzamelen)


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx