PGB -Programmamanager 2838208

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 02
Werklocatie Den Haag
Segment ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie Programmamanager
Functietitel PGB -Programmamanager 2838208
Aantal posities 1
Aantal uur per week 36,00
Startdatum opdracht 5-7-2021
Einddatum opdracht 5-7-2022
Optie tot verlengen Ja
CV’s aanleveren voor           30-6-2021 17:00
Functiebeschrijving Functienaam: Programmamanager

De doorontwikkeling van het PGB2.0-systeem vindt plaats op basis van het vastgestelde programmaplan en de daarin opgenomen roadmap. De programmanager realisatie en exploitatie

De programmamanager realisatie en exploitatie stuurt het voortbrengingsproces en de tijdelijke beheer- en ontwikkelorganisatie aan. Hij/zij verzorgt daarbinnen de opdrachtverlening aan de ICT – leveranciers van het programma (ICTU, de SVB en ODC -Noord).

De programmamanager realisatie en exploitatie rapporteert aan de programmadirecteur PGB en in het verlengde daarvan aan de Programmaraad PGB2.0 (waarin de ketenpartijen zijn vertegenwoordigd). Hij werkt nauw samen met de programmamanager invoering, die zoals hierboven benoemd, verantwoordelijk is voor de landelijke invoering en de communicatie daaromtrent.

De programmamanager realisatie en exploitatie onderhoudt contacten met onder meer:
· De opdrachtgever (programmadirecteur en Programmaraad PGB2.0) over resultaten/doelen, uitvoering, aanpak, (financiële) kaders en randvoorwaarden betreffende de softwareontwikkeling, het beheer en de exploitatie.
· Binnen het programma de aansturing van direct betrokken medewerkers.
· De opdrachtnemers (ICTU, SVB en ODC -Noord).

Opdrachteisen
Kennis

· Minimaal 6 jaar ervaring met het aansturen van softwareontwikkelingstrajecten in een Agile omgeving.
· Aantoonbare kennis van en minimaal 6 jaar ervaring met het in beheer nemen van softwaresystemen.
· Minimaal 6 jaar ervaring met managen van ICT-leveranciers.
· Relevante ervaring met het besturen van complexe projecten/programma’s.
· Kennis van en ervaring met de uitvoering van organisatie-overstijgende programma’s in de publieke sector.
· Aantoonbare kennis van en ervaring in het werken in één of meer (complexe) ketens binnen de overheid.

Opleiding
· Academische opleiding op het terrein van Bedrijfskundige Informatica dan wel Informatiekunde.
· Projectmanagement en Programmamanagement (bijvoorbeeld Prince II, PMI)


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx