Kwartiermaker Informatie gestuurd Werken (IGW)

Functie:                                         Kwartiermaker Informatie gestuurd Werken (IGW)
Startdatum:                                   01-07-2021
Aantal uur per week:                    36 uur per week
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 31-12-2021, met optie tot verlenging 
Locatie:                                         ‘s-Hertogenbosch
Deadline:                                       17-05-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210430_09

Omschrijving
Voor haar eindklant, Omgevingsdienst Brabant Noord, zoeken wij een Kwartiermaker Informatie gestuurd Werken (IGW) voor 36 uur per week. Startdatum: 01-07-2021.

De Omgevingsdienst Brabant Noord draagt met kwalitatief hoogwaardige uitvoering van VTH-taken en het adviseren van het openbaar bestuur bij aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor burger en bedrijven in Brabant Noord.

Het team Innovatie & Ontwikkeling is op zoek naar een Kwartiermaker Informatie gestuurd werken (IGW).

IGW is een belangrijk middel om ons werk op basis van data uit te voeren. Het stelt ons in staat om ons werk op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier te doen en dáár te zijn waar het risico voor de leefomgeving het grootst is.

Je gaat aan de slag met het versterken van informatie gestuurd werken binnen de ODBN. Je ontwikkelt concrete werkwijzen om dit binnen onze organisatie structureel in te bedden. Hierdoor draag je bij aan de strategische ontwikkeling van beleid met maatschappelijke impact voor het primaire proces. Daarbij houd je de gezamenlijke doelen en kaders van de ODBN voor ogen. Kortom: als Kwartiermaker IGW beweeg je je op het snijvlak van projectmanagement, beleidsontwikkeling en data-analyse. Je bouwt mee aan de omgevingsdienst van de toekomst!

In nauwe samenwerking met de opgavemanagers en projectleiders van team I&O en Informatiemanagement (IM) ontwikkel je op een projectmatige manier nieuwe werkwijzen op drie niveaus:

 • Inhoudelijk/strategisch en IGW: op welke wijze gebruiken we IGW voor onze P&C-documenten en bestuurlijke/beleidsmatige advisering?
 • Uitvoeringsplannen en IGW: op welke wijze gebruiken we IGW in de totstandkoming van onze brancheplannen/ketenaanpak?
 • VTH-taken en IGW: op welke wijze kunnen onze vergunningverleners, toezichthouders en handhavers informatie gericht werken?

 Je hebt bij je werk oog voor de inhoudelijke ontwikkelingen in de leefomgeving, de effecten daarvan op de ODBN (zowel inhoudelijk als organisatorisch) en komt met concrete voorstellen hoe je IGW (op deze niveaus) wilt inbedden in de organisatie. Ook treed je op als gesprekspartner en adviseur van de manager IM, manager I&O (opdrachtgever) en de directie.

Kandidaatomschrijving 
Je komt met vernieuwende, creatieve en toepasselijke voorstellen en je schetst helder de ontwikkelingsmogelijkheden voor de toekomst als het gaat om IGW en de ODBN. Je wordt blij als je de organisatie goed kunt adviseren en meenemen in de ontwikkelingen en daarbij heb je oog voor risico’s, knelpunten en afwijkingen. Goed kunnen luisteren, analyseren en communiceren en je gestructureerde en projectmatige manier van werken helpen je daarbij. Aan het einde van de werkdag kijk je tevreden terug op wat je bereikt hebt in een optimale samenwerking met je collega’s binnen en buiten de ODBN.

Functie-eisen 
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring als projectleider/kwartiermaker. Deze ervaring is opgedaan in de afgelopen 5 jaar
 • Kandidaat beschikt over een HBO/WO-diploma
 • De kandidaat heeft ervaring met Informatie gestuurd werken
Functiewensen 
 • De kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring als projectleider/kwartiermaker binnen de overheid
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met een Datawarehouse en betreffende infrastructuren
 • De kandidaat heeft werkervaring opgedaan in het VTH-vakgebied
 • De kandidaat heeft de afgelopen 5 jaar gewerkt binnen de overheid
 • De kandidaat heeft ervaring opgedaan met organisatieaanpassingen/- transities in de afgelopen 5 jaar
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx