Interim Scrum Master

Opdrachtgever : GVB
Afdeling : ICT Vernieuwing (Exploitatie B.V.) – Zweerts
Werklocatie : Hoofdkantoor Arlandaweg
Segment : ICT | Automatisering
Functie : Scrum Master
Functietitel Interim Scrum Master
Aantal posities 1
Aantal uur per week : 36,00
Startdatum opdracht 1-6-2021
Einddatum opdracht 31-8-2021
Optie tot verlengen Ja
CV’s aanleveren voor           26-5-2021 10:00
Functiebeschrijving Het bedrijfsonderdeel IT en Innovatie is verantwoordelijk voor bedrijfszekerheid van door GVB gebruikte informatietechnologie en voor GVB innovaties die mogelijk zijn door informatietechnologie. IT ontwikkeling wordt gei?nitieerd vanuit vragen van de business, vanuit incidenten en vanuit technologische ontwikkelingen.

IT en Innovatie ontwikkelt van een uitvoeringorganisatie naar een regie-organisatie waarbij de IT operatie zoveel mogelijk door externe bedrijven zal worden uitgevoerd. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams op product / applicatieniveau en op infrastructuurniveau. De teams zijn, met zoveel als mogelijk autonomie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van hun verantwoordelijkheidsgebied. De organisatie hanteert een hybride werkmodel. Enerzijds wordt waar mogelijk met wendbare teams “agile- gewerkt. Hierdoor kan snel ingesteld worden op ontwikkelingen en behoeften van met name Commercie. Anderzijds werken teams met een relatief termijn planning en besluitvorming (waterfall). Dit betreffen met name de teams voor Operatie en de IT infrastructuur. Het Center of Expertise zorgt voor kwaliteitsborging van IT met o.a. voor ontwikkeling, implementatie en beheer van de GVB Enterprise Architectuur, van het operationeel IT beheer (incidenten, configuratie, licenties) en van test- en release management. De Chief Information Security Officer is vanuit een onafhankelijke positie verantwoordelijk voor het geschikte niveau van informatiebeveiliging bij GVB . 

3. Doel van de functie
Zorgt voor begeleiding van teams, opdat teams, met de scrum werkwijze volgens agile principes, optimaal presteren en voortdurend verbeteren.

Dimensies
– Aantal scrum teams: 3-4 teams
– Type scrum teams: Relatief grote, diverse teams voor bredere productontwikkeling – Scope: Coo?rdineert werk en samenhang tussen verschillende teams.
– Vakgebied ontwikkeling: Zorgt voor verbetering kwaliteit (kennis en vaardigheden) van de scrum master populatie.

4. Resultaatgebieden van de functie
1. Agile werkwijze
– Zet het scrum framework in binnen de teams en zorgt voor toepassing van de Agile principes.
– Bevordert kennis, ervaringen en houding rondom SCRUM en Agile.
– Coacht het team op het vlak van zelforganisatie en multidisciplinair werken.
– Signaleert belemmeringen in de voortgang, lost deze op en zorgt voor focus en productiviteit.
– Stimuleren van (de ontwikkeling van) multitasking door alle leden van het team
2. Organisatie scrumevents
– Organiseert gezamenlijke scrum/planningssessies met meerdere teams tegelijkertijd, waarbij afhankelijkheden tussen de teams worden afgestemd.
– Coo?rdineert werk en samenhang tussen verschillende teams
– Implementeert, organiseert en begeleidt de scrumevents rondom en tijdens de Sprints zoals bijvoorbeeld: dagelijkse scrums, planningssessies, verbetersessies, pokersessies, sprint evaluaties.
– Borgt implementatie van verbeteringen in de aansluitende sprints. Dit in samenspraak met de leden van het team.
3. Teamprestaties
– Zorgt voor verbetering kwaliteit (kennis en vaardigheden) van de scrum master populatie
– Helpt en coacht medewerkers, binnen en buiten het team, en belanghebbenden bij het begrijpen en doorleven van SCRUM en “use based- productontwikkeling.
– Bevordert een goede sfeer en samenwerking binnen het team.
– Enthousiasmeert en zorgt voor teamfocus op continue verbetering van prestaties qua kwaliteit, snelheid en hoeveelheid.
– Begeleidt de dagelijkse operatie binnen het team en benoemt en analyseert kansen voor verbetering.
– Werkt samen met andere Scrum Masters om de effectiviteit van de toepassing van Scrum binnen de organisatie te verhogen.
4. Scrumrapportages
– Verschaft inzicht aan de Product Owner en andere stakeholders in de product planning.
– Verschaft inzicht aan de leden van het team op het gebied van snelheid / productiviteit en de ontwikkeling daarvan in de tijd.

5. Overleg en contacten
– Met leden van de teams om samenwerking af te spreken, te organiseren en te begeleiden.
– Met IT management en andere scrum masters voor overleg over het functioneren van de teams.

6. Opleiding en ervaring
– HBO+ niveau
– Kennis methoden voor “Agile ” productontwikkeling
– Scrum Master certificering (PSM 1)
– Scrum Master certificering PSM II (meerdere Agile benaderingen (Kanban, Lean, Safe).
– Kennis van Scaled Agile methoden en werkwijzen (Agile samenwerkingsverbanden tussen meerdere Scrumteams)
– Kennis van GVB bedrijfsprocessen met betrekking tot productontwikkeling
– Kennis van softwareontwikkelingsprocessen
– Inhoudelijke kennis van het gebied waarin het team actief is
– > 5 jaar ervaring met procesmanagement of projectmanagement

7. Beslissingsbevoegdheid en controle
– Besluit over initiatieven om de samenhang en samenwerking tussen te optimaliseren. – Besluit over de wijze waarop “agile werken- voor een team wordt toegepast
– Besluit over organisatie van scrum events en adviseert over planning en backlog.
– Besluit over initiatieven om de effectiviteit van teams te optimaliseren.

8. Competenties
Samenwerken: Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer geen direct eigen functioneel belang aanwezig is.
Sensitiviteit: Zich bewust tonen van andere mensen en hun omgeving, alsmede de eigen invloed hierop. Laten zien de gevoelens en behoeften van anderen te onderkennen.
Verbinden: Verbindt mensen tot een gemeenschap van betrokken en gei?nspireerde collega’s.
Plannen en organiseren: Op systematische wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken.
Initiatief: Actief maatregelen nemen om de gang van zaken te bei?nvloeden; herkent gelegenheden en grijpt kansen om het bereiken van het doel
te bevorderen.
Resultaatgericht: Stelt resultaat vooraf vast en stuurt hier gericht op. Blijft binnen de afgesproken tijd door effectief en efficie?nt gebruik van anderen en
van passende middelen


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx