IBM Datastage ETL-specialist

Functie:                                        IBM Datastage ETL-specialist
Startdatum:                                  01-09-2021
Aantal uur per week:                   36 uren per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 31-08-2022, met optie tot verlenging 
Locatie:                                         Driebergen
Deadline:                                      23-06-2021 08:00
ZZP:                                              Ja
Aanvraagnr:                                 20210615_06

Omschrijving
Voor haar eindklant, Nationale Politie, zoeken wij een IBM Datastage ETL-specialist voor gemiddeld 36 uren per week met als startdatum: 01-09-2021.

De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) heeft de opdracht om het heterogene veld van (momenteel) 14 meldkamers (èn 1 Operationeel Centrum) te convergeren naar 10 homogene meldkamers en 1 Operationeel Centrum.

In het meldkamerveld is in het verleden door een aantal meldkamers het Meldkamer Informatiesysteem Operationele Gegevens (MIOG) ontworpen en decentraal in gebruik genomen.

Onderdeel van de opdracht van LMS is het concentreren van de informatiesystemen die inzicht in -en sturingsmogelijkheden op- verschaffen op de operationele bedrijfsvoering.

Het MIOG bestaat uit een samenstel van toegang tot de informatie in de decentrale GMS-en, veredeling van de gegevens door middel van IBM DataStage ETL-tooling en opslag van de gegenereerde informatie in een SQLServer database. Met behulp van IBM-Cognos worden door LMS uit het MIOG voor interne gebruikers (LMS) en externe gebruikers (disciplines Brandweer, Ambulance Zorg, Politie en Defensie) rapportages gegenereerd.

Dit MIOG wordt momenteel van decentraal naar centraal gebracht in één datawarehouse en aanpalende centrale BI-tooling.

De externe medewerker maakt deel uit van het LMS-team Kwaliteit, InformatieOntwikkeling –en Beheer (KIOB).

Vakmatige taken
Kunnen vertalen van (on-)verkende functionele informatiebehoefte (verkregen via LMS-Informatie Management en LMS-Functioneel Beheer) uit het meldkamer-gebruikersdomein naar gegevensstructuren in een specifiek daarvoor ontworpen en ingericht datawarehouse en daarop gebaseerde (eenvoudige en complexe statistische) rapportages. (MIOG-informatiesysteem).

Kennis van de gegevensstructuren van meldkamer bronsystemen, zoals GMS, AML en 112. Analyse van nieuwe te ontsluiten bronsystemen met onbekende gegevensstructuren.

Opbouwen en onderhouden van een kennisnetwerk in het meldkamerdomein op het vlak van sturing en rapportage.

Nauwe samenwerking en kennisuitwisseling met de ontwikkelgroepen van GMS en leveranciers van nieuwe en bestaande aanpalende ondersteunende meldkamer (informatie)systemen, zoals bijvoorbeeld 112 en AML.

Ruime kennis van en vaardigheid in het gebruik van SQLServer, IBM DataStage ETL-tooling en IBM Cognos businessintelligence (BI) tooling (o.a. Frameworks, Analytics).

Sturing geven aan andere gecontracteerde externe partijen en interne partijen die in nauwe samenspraak met deze externe medewerker werkzaamheden verrichten aan het MIOG-informatiesysteem.

Overzicht hebben over het samenstel van gegevens in de datawarehouse(s) en het samenstel van landelijk gebruikte BI-rapporten.

 

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

  • De Externe is inzetbaar vanaf 01-09-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-07-2022 voor 36 uur per week
  • Kandidaat heeft een erkende, volwaardige HBO diploma
  • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met LMS-Informatie Management en LMS-Functioneel Beheer, de daarvoor ingerichte datawarehouse(s) en daarop gebaseerde (eenvoudige en complexe statistische) rapportages. (MIOG-informatiesysteem)
  • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met gegevensstructuren van meldkamer bronsystemen, zoals GMS, AML en 112 en is bekend met analyses van nieuwe te ontsluiten bronsystemen met onbekende gegevensstructuren

Functiewensen 

  • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het opbouwen en onderhouden van een kennisnetwerk in het meldkamerdomein op het vlak van sturing en rapportage
  • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het gebruik van SQLServer, IBM DataStage ETL-tooling en IBM Cognos businessintelligence (BI) tooling (o.a. Frameworks, Analytics)
  • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het aansturen van andere gecontracteerde externe partijen en interne partijen
  • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met LMS-Informatie Management en LMS-Functioneel Beheer, de daarvoor ingerichte datawarehouse(s) en daarop gebaseerde (eenvoudige en complexe statistische) rapportages. (MIOG-informatiesysteem)
  • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met gegevensstructuren van meldkamer bronsystemen, zoals GMS, AML en 112 en is bekend met analyses van nieuwe te ontsluiten bronsystemen met onbekende gegevensstructuren
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx