GIS Architect

Functie:                                        GIS Architect
Startdatum:                                  26-04-2021
Aantal uur per week:                   20 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform
Periode:                                        t/m 25-10-2021, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Apeldoorn
Deadline:                                      08-04-2021 08:00 uur
ZZP:                                              Ja
Aanvraagnr:                                 20210402_01

Omschrijving
Voor haar eindklant, Het Kadaster, zoeken wij een GIS Architect voor 20 uur per week. Startdatum 26-04-2021.

Voor het inrichten en installeren van één of meerdere Web GIS-omgevingen op basis van ArcGIS Enterprise (Esri) hebben wij flexibele ondersteuning nodig van een GIS architect. De GIS Architect zal samenwerken met een tevens in te huren GIS system engineer en GIS consultant, het Everest team en het BRT team.

Verantwoordelijkheden 

 • De GIS Architect bepaalt samen met het Kadaster de meest geschikte architectuur voor de Web GIS-omgeving(en) op basis van ArcGIS. Hierbij houdt de GIS Architect rekening met de organisatiebehoefte, de wensen en vereisten van de landmeters en topografen, de architectuurprincipes van het Kadaster en de technische randvoorwaarden die vanuit Esri aan de juiste inrichting van de Web GIS-omgeving worden gesteld
 • De GIS Architect neemt in het implementatietraject het voortouw in het organiseren van de afstemming met het Kadaster door middel van workshops en interviews. De GIS Architect is eindverantwoordelijk voor het schrijven van het Project Architectuur Document (PAD)
 • De GIS Architect levert input aan het bredere plan van aanpak voor het project om de werkprocessen van landmeters en topografen te verbeteren met behulp van Web GIS
 • De GIS Architect biedt gedurende het project en start beheerfase periodiek ondersteuning door het toetsen van de architectuur aan actuele ontwerpkaders
 • De GIS architect kan diens kennis overdragen aan Kadastermedewerkers om bovenstaande beter in de Kadaster context te kunnen zien en zelf hier onderdelen van over kan nemen

 

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 26-04-2021 of zo spoedig mogelijk tot en met 25-10-2021 voor 0-20 uur per week
 • Tenminste 5 jaar ervaring met werken onder architectuur 
 • Tenminste 5 jaar ervaring met het toepassen van Esri best-practices 
 • Actuele kennis van en tenminste 2 jaar implementatie-ervaring met Web GIS op basis van Esri richtlijnen & whitepapers 
 • Actuele kennis van en tenminste 2 jaar implementatie-ervaring met ArcGIS architectuur 
 • Tenminste 2 jaar aantoonbare ervaring (referenties aanleveren kan onderdeel zijn van het toetsen) met het doorlopen van een PAD traject en het opstellen van een PAD bij grote (overheids-)organisaties

Functiewensen

 • U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden)
 • U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden)
 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden)
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx