Functioneel beheerder VWS

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 03
Werklocatie Den Haag
Segment ICT | (Atos) Beheer (functioneel en technisch), DBA & Incident-/Changemanagement
Functie Functioneel Beheerder
Functietitel Functioneel beheerder VWS
Aantal posities 1
Aantal uur per week 36,00
Startdatum opdracht 30-8-2021
Einddatum opdracht 31-12-2021
Optie tot verlengen ja
CV’s aanleveren voor           16-8-2021 10:00
Functiebeschrijving Functienaam: Functioneel beheerder

Functionaris is belast met de ondersteuning van eindgebruikers van applicaties, incident en problem afhandeling, ook naar leveranciers wanneer nodig. Tevens is functionaris verantwoordelijk voor het aannemen van incidenten (1e lijn). Functionaris neemt beslissingen over de wijze waarop de gebruikersondersteuning plaatsvindt en hoe het informatiesysteem optimaal geconfigureerd kan worden.

– Gebruikersondersteuning: zowel medewerkers als externe klanten
– Het inwinnen van informatie en requirements bij de UC-er over het afhandelingsproces van de regeling
– Het adviseren op de systeemkeuze, rekening houdend met requirements, mogelijkheden van diverse systemen en IV-beleid DUS-I
– Het coördineren met interaction designer over uitvraaglogica, in te winnen gegevens en ontwerp eFormulieren/Klantportaal
– Afstemming met de business (geeft hierover demo’s), maakt een procesplaat voor de business om het proces in kaart te brengen en toe te lichten. Begeleidt de tests met de business.
– Aanvraagfase, vaststellingsfase en beheerfase doorlopen; regie houden op de autorisatieverlening aan de nodige gebruikers en additionele handelingen richting de gebruiker om de regelingen in te
regelen.
– Onderhoud en beheer van de regelingen waarbij wijzigingen kunnen worden gedaan
– Opstellen en bijwerken van werkinstructies voor de gebruikers
– Geven van trainingen aan uitvoeringsmedewerkers
– Verlenen nazorg aan gebruikers na inregeling
– Signaleren van knelpunten in de uitvoering en doorzetten binnen IV-team
– Het oppakken van incidentmeldingen door gebruikers en het bewaken van de afhandeling daarvan
– Interne contacten met gebruikers over knelpunten, problemen om deze op te lossen
– Interne contacten met UC-ers over de procesvereisten voor inrichting in de primaire systemen
– Interne contacten met interaction designer en Communicatie over opzet en ontwerp van eformulieren
– Interne contacten met Functioneel beheerders over beschikbare functionaliteit gericht op verantwoorde systeemkeuze als advies aan UC
– Contacten in het primair proces om wensen tav IV te signaleren en door te geleiden

Gewenst profiel
– Relevante wet- en regelgeving op het gebied van dataverwerking en beveiliging, procedures en voorschriften vormen de kaders voor de werkzaamheden
– IV-beleid DUS-I
– Kennis van Informatievoorziening op HBO-niveau
– Diepgaande kennis van de mogelijkheden van de diverse systemen (Subsidieplatform, AIWOS, PROZA, in mindere mate Subsidiepleinen) en hoe die te configureren
– Kennis van de uitvoeringspraktijk van Subsidieregelingen (AO)
– Processen kunnen modelleren en vertalen naar ondersteuning vanuit IV/ICT
– Communicatief vaardig, overtuigingskracht
– Plannen en organiseren
– Kennis van relevante technologieën (m.n. FileNet, Java)
– Gebruikerswensen vertalen naar IV-vraagstuk -? eenvoudig
– Kennis van relevante ontwikkel-, test en beheermethodieken (agile, scrum, waterval, t[1]map, bisl)
– Kennis van relevante ontwikkelingen, wet- en regelgeving op IV-gebied (zoals AVG- en IB) en interne afspraken, processen en procedures)
– Bijhouden van actuele ontwikkelingen op het vakgebied
– Kennis van relevante processen en relevante ontwikkelingen
– Methoden en technieken van andere vakgebieden (A&O, PL)
– Kennis van de werking van koppelingen en services
– 3 – 5 jaar relevante allround werkervaring als Functioneel beheerder m.n. gericht op gebruikersondersteuning

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx