Business IT demand regisseur

Functie:                                       Business IT demand regisseur
Startdatum:                                 ZSM
Aantal uur per week:                  36 uur per week 
Tarief:                                           € Marktconform

Periode:                                       t/m 12 maanden na startdatum, met optie tot verlenging
Locatie:                                        Rotterdam / Thuis
Deadline:                                      15-09-2021 08:00
ZZP:                                              Nee
Aanvraagnr:                                 20210903_11

Omschrijving
Voor haar eindklant, gemeente Rotterdam, zoeken wij een Business IT demand regisseur  voor 36 uur per week met als startdatum: ZSM.

De functie is een echte demand functie waarbij je vanuit jouw expertise en ervaring vanuit de businesskant de aansluiting en vertaling kunt maken naar de IT.  De supply werkzaamheden worden verricht door de technische partners (de leveranciers van de SAAS-oplossingen) van HalloWerk.Welke werkzaamheden kun je verwachten in jouw rol als business – IT demand regisseur HalloWerk?

 • De backlogitems uitwerken naar concrete wensen, wat willen we bereiken met de doorontwikkeling en wat is hiervoor nodig. De backlogitems betreffen zowel functionele doorontwikkelingen als doorontwikkelingen/ wijzigingen in de architectuur of het data-model etc.
 • Sparren met de technische partners van HalloWerk over oplossingsrichtingen, waarbij we deze zoveel mogelijk willen laten passen in de autonome doorontwikkeling van de SAAS-applicatie, maar er soms ook specifiek voor HalloWerk zaken moeten worden ontwikkeld.
 • Ontwerpsessies (online) organiseren met de juiste vertegenwoordiging vanuit de deelnemende arbeidsmarktregio’s. (soms zijn dit sessie met zo’n 20-25 man, soms ook met maar 6-8 man)
 • Met de technische partners kom je tot een eerste ontwerp dat je waar nodig nog ter toetsing voorlegt aan de deelnemende arbeidsmarktregio’s
 • Waar relevant laat je een offerte maken om de gewenste ontwikkeling te realiseren
 • De technische partner draagt zorg voor de ontwikkeling, vanuit jouw rol als releasemanager onderhoud je contact over de planning en zorg je waar nodig voor afstemming tussen de technische partners om deze planning te realiseren. Vanuit het partnerschap spar je tijdens de ontwikkeling bij eventuele knelpunten/nadere inzichten over mogelijke oplossingen.
 • Wanneer de technische partners de ontwikkeling opleveren ter acceptatie draag je zorg voor het acceptatietesten door de gemeenten. Je zorgt ervoor dat de superusers weten hoe ze moeten testen, zorgt waar nodig voor test-scripts en bij belangrijke ontwikkelingen test je zelf mee. Jij bent de persoon die de functionaliteit vrij geeft voor alle gebruikers van HalloWerk
 • Gedurende het proces zorg je ervoor dat alle informatie beschikbaar is om in samenwerking met het programmateam de release van de nieuwe functionaliteiten goed voor te bereiden. Denk hierbij aan instructies, beeldmateriaal, tijdslijnen, wat levert het de business op etc. De daadwerkelijke implementatie valt buiten de scope van de releasemanager
 • Issues in het gebruik van HalloWerk worden door medewerkers gemeld bij de superusers van de gemeenten (later mogelijk FB) en doorgezet naar de technische partners. Als releasemanager heb je wekelijks overleg met deze superusers over de issues en de oplossing daarvan. Waar het oplossen te lang duurt pleeg je een interventie. Het overleg met de superusers heeft ook een opleidingscomponent in zich. Tijdens dit overleg stem je ook af welke zaken binnenkort getest moeten worden
 • Je bent op de hoogte van de autonome doorontwikkelingen bij de technische partners en maakt een inschatting in hoeverre deze ook interessant zijn voor HalloWerk. Je spart hierover met de programmamanager
 • Je draagt zorg voor het verder uitwerken/professionaliseren van de functionele documentatie rondom de applicaties van HalloWerk
 • Je toets of de beoogde doorontwikkelingen impact hebben op de privacy en security van HalloWerk

 
Omgeving
Als business – IT demand regisseur kom je te werken binnen een klein programmateam (circa 4 fte) dat in en complexe omgeving in opdracht van meerdere gemeenten zorgdraagt voor de doorontwikkeling van het dienstverleningsconcept, de techniek en communicatie rondom HalloWerk. Op dit moment werkt het programmateam in opdracht van de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.
 
Vanuit het programmateam HalloWerk wordt nauw samengewerkt met zowel de ‘business’ van de aangesloten arbeidsmarktregio’s als met de verschillende expertises binnen bedrijfsvoering vanuit de aangesloten steden.  We werken nauw samen met de gemeentelijk projectleiders/ product-owners die verantwoordelijk zijn voor de implementatie en borging van het dienstverleningsconcept HalloWerk in hun arbeidsmarktregio. Vanuit bedrijfsvoering hebben we nauw contact met de verschillende expertises die nodig zijn voor het succesvol draaien en doorontwikkelen van HalloWerk. Denk aan expertises als architecten, privacy en security, inkoop, financial control, communicatie. Specifiek op het gebied van privacy en security werk je vanuit jouw rol nauw samen met de programmamanager HalloWerk.
 
Per saldo is het HalloWerk programmateam klein en werkt het team in een complexe en dynamische omgeving.
 
Binnen het programmateam rapporteer je aan de Programmamanager HalloWerk die verantwoordelijk is voor de totale roadmap van HalloWerk.

Jouw profiel
Je bent op de hoogte zijn van de autonome doorontwikkelingen bij de techpartners en een inschatting kunnen maken in hoeverre deze ook interessant zijn voor HalloWerk. Daarnaast kan je goed zorgdragen voor het verder uitwerken/ professionaliseren van de functionele documentatie rondom de applicaties van HalloWerk. Je bent sterk in het toetsen van de impact bij beoogde doorontwikkeling op het gebied van privacy en security. Tijdens overlegmomenten met superusers staan de issues en de oplossing daarvan centraal. Je bent goed in het plegen van interventies, mocht het oplossen van problemen te lang duren. Ook hebben deze overleggen een opleidingscomponent. Het is daarom van belang dat je moet kunnen afstemmen welke zaken in de toekomst getest moeten gaan worden.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal 3-5 jaar ervaring als projectleider of demand manager in een politiek gevoelige omgeving
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring binnen het sociaal domein, specifiek op het domein Werk
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het organiseren van creatieve (online) sessies voor groepen van verschillende organisaties om te komen tot het ontwerpen van nieuwe systeem functionaliteiten/ architectuur oplossingen
 • Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van privacy en security binnen projecten
 • Je hebt kennis van en ervaring op het gebied van agile en/of scrum, om zo tot een concreet ontwerp te komen
 • Je hebt ervaring in het communiceren en opereren op meerdere niveaus in de organisatie

Functiewensen

 • Je hebt ervaring met software ontwikkeling 
 • Je hebt ervaring met gegevensmanagement 
 • Je hebt ervaring met koppelvlakken 
 • Je hebt ervaring met testen
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx