Business Expert t.b.v. Operationeel Centrum

Functie:                                        Business Expert t.b.v. Operationeel Centrum
Startdatum:                                  01-08-2021
Aantal uur per week:                   36 uren per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 31-07-2022, met optie tot verlenging 
Locatie:                                         Odijk
Deadline:                                       25-05-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210518_02

Omschrijving
Voor haar eindklant, Nationale Politie, zoeken wij een Business Expert t.b.v. Operationeel Centrum voor gemiddeld 36 uren per week met als startdatum: 01-08-2021.

De Dienst Informatiemanagement (IM) is onderdeel van het Politiedienstencentrum en is de informatiemanagementorganisatie voor de politie. De dienst is verantwoordelijk voor de continuïteit van de informatievoorziening (IV)-dienstverlening aan de business en bereidt samen met de business de IV-portefeuille voor, onder meer door middel van de intake van nieuwe behoeften. Ook de vertaling van de informatiebehoefte naar requirements tot en met de implementatie van nieuwe of gewijzigde IV behoort tot het takenpakket van de dienst. De ruim 600 medewerkers van de Dienst IM werken zowel geconcentreerd als gedeconcentreerd.

De sector Advies stemt de IV af op de strategische doelstellingen en de behoeften van de business. De sector adviseert bij vernieuwing van de IV over mogelijke proces- en organisatieveranderingen, levert IV input voor de planning & controlcyclus en draagt zorg voor het onderhoud van de Enterprise Architectuur. Tevens regisseert en bewaakt men de kwaliteit van de implementatie voor wat betreft de gekozen proces-, organisatie- en IV veranderingen. De sector Advies bestaat uit de teams Business Experts, Informatievoorziening Experts en Operationele Informatievoorziening experts.

Het Team Business Experts is het aanspreekpunt van de Dienst IM en de Dienst ICT voor vernieuwingsvraagstukken voor alle betrokken politieonderdelen en (keten)partners in het land. De business experts zijn deskundig op één of meer aandachtsgebieden en zorgen voor een projectmatige doorontwikkeling van de IV op die gebieden. Het betreft werkzaamheden op het gebied van informatiebeleid- en planning, tactisch portfoliomanagement en programmamanagement.

Reizen is onderdeel van de opdracht.
 

Verantwoordelijkheden
Als business expert ben je voor de politiechef, portefeuillehouder en ketenpartners (via de senior coördinerend business expert ) hét aanspreekpunt vanuit de dienst IM als het gaat om IV-verbeterings- en vernieuwingsvragen. Bepalend voor je succes is het kennen van de business en haar specifieke problematiek en het hebben en ontwikkelen van een duurzame relatie met de business. Je zorgt voor de verbinding tussen de business (operatie en bedrijfsvoering) en de IV-keten (van vraagarticulatie tot en met de realisatie en evaluatie). Samen met jouw collega’s ben je verantwoordelijk voor de regie op de informatievoorzieningsactiviteiten voor de Politie.

Voor deze opdracht zijn we specifiek op zoek naar een business expert voor de portefeuille Operationeel Centrum. De traditionele meldkamer politie, die eenheden aanstuurt naar aanleiding van vooral telefonische meldingen, is veranderd in een Operationeel Centrum (OC), dat als onderdeel van een nog steeds groeiend netwerk, continu de veiligheidssituatie in het verzorgingsgebied monitort en in afstemming met andere disciplines, duiding geeft aan informatie en initiatief neemt om (proactief en reactief) de noodzakelijke acties in gang te zetten. De OC´s vervullen een belangrijke rol in het netwerk om politieprestaties beter te maken. Naast het OC zijn ook het Operationeel Domein, het werkveld waar in crisissituaties kritieke politieprocessen bij elkaar komen, en ICT in voertuigen, onderwerpen waar je op betrokken zult zijn.

 

Vakmatige taken

 • Je richt je op en zorgt voor een projectmatige doorontwikkeling van de informatievoorziening en -processen
 • Je ben betrokken bij de realisatie van nieuwe IV-behoeften vanaf het ontstaan van de behoefte tot en met de implementatie en ingebruikname
 • Je adviseert proactief belanghebbenden over de impact en haalbaarheid van de IV initiatieven
 • Je adviseert prioriteitstelling binnen de portefeuille (IV-verbetering en -vernieuwing) en stemt deze af binnen de sector Advies en met portfoliomanagement van IM
 • Je bouwt, participeert in en onderhoudt interne en externe (internationale) netwerken van specialisten voor kennisdeling en vernieuwing binnen de politiedienstverlening
 • Je verricht (aanvullend) onderzoek als basis voor specialistische methoden, benaderingswijzen en/ofoplossingsrichtingen ten behoeve van de uitvoeringspraktijk en de bedrijfsvoering

 

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De Externe is inzetbaar vanaf 1-8-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-7-2022 voor 36 uur per week. Reizen is onderdeel van de opdracht
 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal WO niveau. Losse (deel) certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien
 • Minimaal 5 jaar werkervaring als adviseur informatiemanagement, binnen een grote (1000+) organisatie

Functiewensen 

 • Minimaal 5 jaar werkervaring binnen de ICT, informatieplanning, IV-project portfoliomanagement en/of IV-architectuur binnen een complexe multi-keten context binnen een grote organisatie (1000+)
 • Werkervaring in een soortgelijke rol, bij voorkeur binnen een politiek-bestuurlijke en complexe omgeving
 • Aantoonbare werkervaring met meldkamer processen en het meldkamer domein
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx