BI Ontwikkelaar(s)

Functie:                                       BI Ontwikkelaar(s)
Startdatum:                                 Zo spoedig mogelijk
Periode:                                       t/m 5 maanden na startdatum, met optie tot verlenging
Locatie:                                        Westland
Aantal uur per week:                  18 uur per week 
Tarief:                                           € Marktconform

Deadline:                                     20-04-2021 08:00
ZZP:                                             Ja
Aanvraagnr:                                20210414_06

Omschrijving
Voor haar eindklant, de gemeente Westland, zoeken wij een of twee BI Ontwikkelaar(s) 18 uur per week. Startdatum: zo spoedig mogelijk.

In september 2020 is het project doorontwikkeling P-monitor (personeelsbudget) in de Gemeente Westland gestart. Sturing en beheersing van het personeelsbudget is evident en moet goed, eenvoudig en efficiënt plaatsvinden. Doel van het project is dan ook om te komen tot een kwalitatief beter product, de P-monitor onderdeel te maken van de reguliere P&C cyclus en borgen van dit proces in de organisatie.

De doorontwikkeling vindt plaats in het optimaliseren van het (financiële) proces van inhuur externen inclusief registratie in de applicatie voor personeel en salaris (PIMS), het optimaliseren van het (financiële) proces van in- en externe detachering, het ontwikkelen van een informatieplatform voor management en budgethouders, het inrichten van het dashboard P-monitor met prognosemodel en het efficiënt onderzoeken en inrichten van de registratie van toekomstige formatie en p-mutaties in PIMS. De rapportagemogelijkheden worden op dit moment nog niet volledig benut. De P-monitor wordt nu grotendeels opgesteld en samengevat in Excel om vervolgens middels Excel gedeeld te worden met het management van de organisatie.

Het project wordt uitgevoerd door een klein projectteam bestaande uit een projectleider, een HRM Adviseur en een Financieel Adviseur. Dit team werkt voorstellen uit en zorgt voor een concrete opdracht aan BI voor het ontwikkelen van een informatieplatform voor management en budgethouders en het inrichten van een dashboard P-monitor. Na de implementatie vindt overdracht van de informatievoorziening plaats aan going concern.

De werkzaamheden bestaan in hoofdlijn uit:

 • Het verbinden van K2F en PIMS in ons Data Warehouse t.b.v. de P-monitor
 • Het ontwikkelen van een financiële rapportage set gebaseerd op K2F
 • Het ontwikkelen van een personele rapportage set gebaseerd op PIMS/Motion
 • Het optimaal beschikbaar stellen van de informatievoorziening aan de gebruikers in Cognos

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring én werkzaamheden.

 • Aantoonbare werkervaring met (framework) K2F en PIMS/Motion (Centric) in de afgelopen 5 jaar (duidelijk weergegeven in het cv)
 • Aantoonbare kennis en werkervaring met het bouwen van financiële – en personele informatie dashboards & rapportages bij een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 5 jaar
 • Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen/bouwen van rapportages en dashboards middels Cognos
 • Uiterlijk beschikbaar per 10 mei 2021

Functiewensen

 • Een gevolgde hbo bachelor opleiding
 • Aantoonbare kennis en werkervaring met Cognos report builder in de afgelopen 3 jaar 
 • Aantoonbare kennis en werkervaring met Cognos dashboards in de afgelopen 3 jaar 
 • Aantoonbare werkervaring met informatievraagstukken en managementinformatie op het gebied van Financiën en HRM in de afgelopen 3 jaar (duidelijk weergegeven en benoemd in het cv
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als allround BI/DWH professional In de afgelopen 10 jaar
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx