Agile Coach(SPOED)

Opdrachtgever : (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling : Central Unit 04
Werklocatie : Apeldoorn
Segment : ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie : Scrummaster Agile Coach
Functietitel Agile Coach(SPOED)
Aantal posities 1
Aantal uur per week : 36,00
Startdatum opdracht 14-6-2021
Einddatum opdracht 31-12-2021
Optie tot verlengen Ja
CV’s aanleveren voor           21-5-2021 17:00
Functiebeschrijving  

Verplicht
– Offerteformulier (bijlage) correct ingevuld mee sturen naar bfa@atos.net of toevoegen aan de aanbieding (bij “overige documenten”)
– NAW zoals in paspoort of ID vermeld
– NL-talig/Nederlands CV
Zonder bovenstaande wordt de aanbieding niet in behandeling genomen

 

Belastingdienst – Agile Coach
Location: Remote
Startdate: 15-06-2021
Enddate: 31-12-2021
Employability: 36 uur per week (90%)
Deadline: 21-05-21 einde dag
Remote work possible: Yes, during Covid
Language CV: Nederlands
Language Candidate: Nederlands
Max: 130 euro per uur
ZZP: Nee

OPDRACHTBESCHRIJVING:

De werkzaamheden vallen binnen spoor 3 wat zich richt op ‘verbetering van de lijn- respectievelijk ketensturing’. Spoor 3 is een van de vijf sporen binnen het Programma IV-Verbetertraject (waarover hieronder meer).
De agile coach werkt voor de projectleiders en ultimo de trekkers van spoor 3.

Werkzaamheden omvatten ondermeer:

 • Ondersteuning van de dienstonderdelen/ ketens bij het opzetten en uitvoeren van een agile pilot en het toepassen van de ontworpen agile way of working (coaching op rollen (BO, PM, PO etc), processen en events)
 • Zorgen dat feedback vanuit de agile pilots die moet landen in de producten die gemaakt worden voor de agile way of working een plek krijgt
 • Draagvlak creëren voor verandering, stakeholders meenemen in de nieuwe manier van werken door het SABel (SAFe Agile BELastingdienst) model uit te dragen en uit te leggen
 • Het coachen van medewerkers op verschillende kennisniveau’s van Agile
 • Ondersteuning bij de uitvoering en analyse van agile volwassenheid scans/scans m.b.t. de werving van toekomstige agile rollen binnen de organisatie
 • Voeren van stakeholdermanagement in en rond deze werkzaamheden in een complex stakeholderveld

Achtergrond opdracht
Binnen de Belastingdienst wordt met het programma IV-verbetertraject gewerkt aan de verbetering van de IV-uitvoeringsorganisatie en de gezamenlijke sturing daarop inclusief de IV-voortbrenging vanuit de gehele Belastingdienst zodat deze doelmatiger en effectiever kan opereren.
Het programma is gestart in 2020 en kent drie plateaus (2020, 2021 en 2022). In het programma worden vijf deelprogramma’s of sporen onderkend. Naast spoor 3 – verbetering van de lijn- respectievelijk ketensturing zijn dat de sporen: 1 – doorontwikkeling van het ICT portfolioproces, 2 – doorontwikkeling IV uitvoeringsorganisatie, 4 – resultaatgerichte cultuur IV-uitvoeringsorganisatie en 5 – life-cycle management.

Minimumeisen
(het niet voldoen aan deze eisen leidt tot terzijde legging van de aangeboden externe medewerker.
 

 • WO werk en denkniveau
 • Aantoonbare kennis van SAFE (Leading SAFe of iets soortgelijks)
 • Aantoonbare ervaring met het implementeren van agile werken voor een organisatie
 • Ervaring met agile werken aan de businesskant (niet alleen IT) en gedegen begrip van het businessperspectief
 • Ervaring met opdrachten in grote, complexe organisatie(s) in de de publieke sector (rijksoverheid, ministeries, uitvoeringsorganisaties etc.) 
 • Aantoonbare kennis van ICT-voortbrenging in grote ICT-gedreven organisaties.

 
 

Competenties

 • Een proactieve houding en daarbij horende communicatieve vaardigheden
 • Bestuurlijke- en organisatie sensitiviteit en daaruit voortvloeiende stakeholdermanagement vaardigheden
 • Coachende- en adviserende vaardigheden
 • Can-do mentaliteit
 • Teamspeler
 • Zelfstandigheid
 • Resultaat- en oplossingsgericht


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx