VWS – Programmamanager ICI 2860214

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 02
Werklocatie Utrecht
Segment ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie Programmamanager
Functietitel VWS – Programmamanager ICI 2860214
Aantal posities 1
Aantal uur per week 40,00
Startdatum opdracht 1-9-2021
Einddatum opdracht 1-3-2022
Optie tot verlengen Ja
CV’s aanleveren voor           30-8-2021 15:00
Functiebeschrijving Deadline: 30-08-221 15:00
Klant/Functienaam: VWS aCBG- Programmamanager ICI
Locatie: Utrecht

Startdatum:1-9-2021
Einddatum: 1-3-2022
Inzet: 24-40
Taal aan te leveren CV: NL
Remote: ja Tijdens Corona
Taaleisen: NL
ZZP: ja

Als programmanager ben je verantwoordelijk voor het opzetten en succesvol uitvoeren van het programma (met als werktitel: IC I Next). Dit doe je door het geheel aan activiteiten binnen het programma te beheren en te bewaken. Je faciliteert het proces van koersbepaling voor dit specifieke programma en adviseert het DT hierin waar nodig. Je stemt ondertussen af met de business en plant en evalueert programma-activiteiten. Dit alles doe je door de samenhang met andere belangrijke IV ontwikkelingen te bewaken en in de programma-activiteiten te incorporeren. Hierbij draag je zorg voor de uitvoering van een programma en toets je de opgeleverde resultaten aan de beoogde programmadoelstellingen. Hierin doe je voorstellen tot de verbetering van processen en/of diensten en evalueer je de activiteiten. Je bent de spil in samenwerking met andere CBG medewerkers, stakeholders en het programmateam. Je creëert overzicht van alles wat er speelt binnen het programma, signaleert knelpunten en lost deze op. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het managen van verwachtingen binnen de organisatie en het op orde houden van het financiële plaatje.

Rollen en taken:
• Faciliteren proces van koersbepaling. De C IO is verantwoordelijk voor het bepalen van de te volgen strategische koers en legt verantwoording af het Directieteam. De programmamanager IC I Next ondersteunt de C IO om een goede opdracht te formuleren en een duidelijke koers te bepalen waarmee de verandering naar het nieuwe zaaksysteem bij het CBG wordt begeleid; • Doelrealisatie en dagelijkse sturing. De programmamanager IC I Next zorgt voor samenhang en samenwerking tussen de uitvoerende activiteiten, bewaakt de voortgang en creëert draagvlak voor de programmadoelen; • Inhoudelijke advisering en verandermanagement. De programmamanager IC I Next ondersteunt, begeleidt en adviseert de CBG-organisatie bij het maken van keuzes omtrent de organisatorische en technische implementatie en bijbehorende verandertrajecten. Hieronder valt onder andere: o De inventarisatie van de businessbehoeften; o Het uitwerken van de business case op basis van in kaart gebrachte wensen en eisen; o Het opstellen van de sourcingstrategie en bijbehorende inkoopstrategie; o Het opstellen van het programma van eisen; o De begeleiding van het inkooptraject (RFI, RFP, gunning en contractering). • Sturen van uitvoering/ produceren van resultaten. De programmamanager IC I Next ziet er op toe dat de resultaten een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de programmadoelen en daarmee zorgen dat de gewenste baten worden gerealiseerd; • Risicoanalyse en omgevingsmanagement. Als programmamanager IC I Next maak en herijk je continu risicoanalyses. Je beïnvloedt de omgeving met communicatie en vanuit het programma verzorg je onderhandelingen met derden; • Stakeholdermanagement. Als programmamanager IC I Next manage je uiteenlopende belangen van verscheidene stakeholders, ga je slim om met weerstand, onderhandel en werk je samen met deelnemende partijen binnen en buiten het CBG. Je zorgt dat alle stakeholders binnen en buiten de organisatie aangehaakt blijven bij het programma en op de juiste manier worden geïnformeerd. Management van verwachtingen is een belangrijk aandachtspunt gezien de cruciale functie die het informatiesysteem IC I inneemt in het uitvoeren van de primaire processen en kerntaken van het CBG; • Financieel in controle. Je zorgt dat het programma binnen vooraf vastgestelde budget blijft en zorgt voor rechtmatige en doelmatige besteding van de middelen.

Gewenst profiel
• Je hebt een universitair werk- en denkniveau; • Je hebt een aantoonbare ervaring met complexe verander- en implementatieprogramma’s binnen de informatievoorziening. Je hebt recente werkervaring in soortgelijke opdracht; • Je hebt aantoonbare ervaring met een complexe Europese aanbesteding in de informatievoorziening bij een (uitvoerende) overheidsorganisatie; • Ervaring met het aanbesteden en vervangen van een ECM/zaaksysteem bij een (uitvoerende) Rijksoverheidsorganisatie is een pre; • Je hebt aantoonbaar ervaring met verschillende programmamanagement- en projectmethodieken; • Je bent in staat om een heldere visie neer te zetten en van daaruit de koers van het programma te bewaken; • Je werkt resultaatgericht vanuit heldere doelstellingen; • Je bent omgevingsbewust, communicatief en sociaal vaardig; • Je bent een motivator ent krijgt mensen in beweging; • Je legt gemakkelijk contact en bent een echte netwerker. • Je toont initiatief, kunt goed plannen, organiseren en communiceren • Je hebt ervaring met het adviseren in complexe besluitvormingsprocessen en het aanbrengen van structuur in complexe programma; • Je bent in staat verbinding te leggen met andere organisatieonderdelen en (inter)nationale partijen; • Je beschikt over overtuigingskracht en bent in staat om vanuit je rol strategische adviezen te geven; • Je bent gewend om besluitvorming te realiseren en resultaten tot stand te brengen.

 

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx