Testmanager Ketentesten

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 02
Werklocatie Den Haag
Segment ICT | (Atos) Testen
Functie Senior Testmanager
Functietitel Testmanager Ketentesten
Aantal posities 1
Aantal uur per week 40,00
Startdatum opdracht 2-8-2021
Einddatum opdracht 2-2-2022
Optie tot verlengen ja
CV’s aanleveren voor           19-7-2021 14:00
Functiebeschrijving Functienaam: Testmanager

Het programma VOI zoekt een testmanager die de uitvoering van de ketentesten gaat voorbereiden, zorgt voor het opstellen van een ketenacceptatiedocument en het organiseren en begeleiden van uitvoering van de ketentesten. De testmanager is tevens voorzitter van het ketenbrede testoverleg, waarin de betrokken ketenpartners vertegenwoordigd zijn. Onderdeel van de opdracht is het (laten) samenstellen van testsets. De ketentesten moeten worden voorbereid vanuit risico’s in schakels. De context van de opdracht vraagt van de testmanager dat deze kan werken in een politieke omgeving met betrokken ketenpartners (SZW, DUO, COA, IND, VNG, Divosa, gemeenten en CBS).

Onderdelen ketentesten
Fase 1: Voorbereiden van de ketentesten (15 juli – 1 okt 2021) Het betreft hier het voorbereiden op de ketentesten. In een plan van aanpak wordt onder andere beschreven wat de scope en planning is en welke methodieken er gehanteerd worden. Aan de hand op te stellen requirements (functionals en non-functionals) wordt een ketenacceptatiedocument opgesteld. Daarnaast worden de benodigde testsets samengesteld. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in overleg en afstemming met alle relevante stakeholders.

Fase 2: Uitvoeren van de ketentesten (1 okt – 1 dec 2021) Op basis van het plan van aanpak en andere producten uit de voorbereiding worden de ketentesten daadwerkelijk uitgevoerd om te bepalen in hoeverre de keten, voor wat betreft de IV-diensten, in staat is om de wet op 1 januari 2022 verantwoord uit te voeren. Er wordt getest of de ontwikkelde IV-diensten voldoen aan de specificaties en werkbaar zijn voor de afnemende ketenpartners. Elke ketenpartner is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen testen op lokaal niveau om voorbereid te zijn op het testen in de keten. Vanwege de relatief korte tijdslijnen is het van belang om tussentijdse rapportage op te leveren, waarin voorlopige conclusies staan beschreven.

Fase 3: Eindrapportage van de ketentesten (1 dec – 15 dec 2021) De eindrapportage geeft een totaalbeeld in hoeverre er obstakels zijn geconstateerd voor inwerking treding van de wet, met het gebruik van een risicoclassificering.

Gewenst profiel
– Je hebt meerdere jaren aantoonbare ervaring als testmanager, waaronder in ieder geval kwaliteitsbewaking en
– rapportage en het reviewen van testproducten;
– Je hebt academisch werk- en denkniveau
– Je hebt meerdere jaren aantoonbare ervaring met het werken binnen een overheidsorganisatie.
– Je hebt ervaring met Agile werken.

Het is een pré als:
– Je ervaring hebt met het opstellen van testplannen;
– Je ervaring hebt in het sociale domein of bij een van de ketenpartners;
– Je ervaring hebt met het werken met gemeenten en hun softwareleveranciers;
– Je ervaring hebt met ketensamenwerking;

Competenties
– Je werkt methodisch en systematisch, en zorgt dat je werkwijze en relevante overwegingen navolgbaar en verifieerbaar zijn.
– Je bent communicatief sterk, bent organisatiesensitief, en weet te overtuigen waar nodig.
– Je kunt verbindend en klantgericht denken en handelen.
– Je bent flexibel en creatief
– Je bent ondernemend en beschikt over een goed probleemoplossend vermogen


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx