Testcoördinator

Functie:                                        Testcoördinator
Startdatum:                                  26-07-2021
Aantal uur per week:                   36 uren per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 31-07-2022, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Rotterdam
Deadline:                                       12-05-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210504_01

Omschrijving
Voor haar eindklant, Nationale Politie, zoeken wij een Testcoördinator voor gemiddeld 36 uren per week met als startdatum: 26-07-2021.

Het programma Fysieke Toegangsbeveiliging zoekt een gedreven testcoördinator ten behoeve van de implementatie van de Landelijke Politie Toegangspas  (focusgebied 2 van het programma).

De testcoördinator heeft kennis van en affiniteit met relevante infrastructuurcomponenten, waaronder diverse toegangscontrolesystemen en dataverwerkingsapplicaties. Daarbij is kennis van technische netwerkinfrastructuur een pré. De testcoördinator acteert als meewerkend voorman gericht op het statisch en dynamisch testen van applicaties en server-serverkoppelingen en neemt bij de werkzaamheden de keten van systemen in ogenschouw die nodig is voor de uitgifte en het gebruik van de Landelijke Politie Toegangspas (de LPT). We zoeken iemand die functioneel kan testen in en door de keten, maar die ook technisch onderlegt is. Afhankelijk van de status en voortgang ligt de nadruk meer op coördinerende of op uitvoerende werkzaamheden.

De testcoördinator maakt deel uit van het deelproject IT van focusgebied 2.

Verantwoordelijkheden 

 • Het opstellen van teststrategieën en testplannen, en de uitvoering daarvan
 • Waar mogelijk testautomatisering realiseren
 • Rapporteren van testresultaten om zo inzicht te geven in de kwaliteit van ICT-systemen, applicatiepackages, en overige software- en hardwarecomponenten
 • Beoordelen van testresultaten en adviseren welke verbeteringen nodig zijn, veelal in teamverband samen met de diverse betrokken oplosgroepen
 • Gevraagd en ongevraagd geven van onderbouwde adviezen

Vakmatige taken

 • Ontwerpen en uitvoeren van technische en functionele testen
 • Analyseren van informatie en inventariseren van acceptatie-eisen ten behoeve van het opstellen van testscenario’s
 • Testen van zowel front- als backend van diverse applicaties, zoals BPI ID-scan
 • Zelfstandig uitvoeren en monitoren van de testactiviteiten, en afstemming zoeken met andere betrokkenen
 • Registreren van bevindingen en bewaken van de voortgang in het oplossen van bevindingen
 • Analyseren van testresultaten
 • Rapporteren over de status van testen en bevindingen
 • Reviewen van impactanalyses en specificaties
 • Uitvoeren van intakes en reviews van producten die onderdeel uitmaken van de testbasis
 • Selecteren van testtechnieken voor het verkrijgen van de juiste diepgang van de testen
 • Opstellen, uitvoeren en onderhouden van testgevallen, testscripts en testdraaiboeken (in de brede context van de applicatie en de infrastructuur waarop deze draait), zo nodig in samenwerking met overige betrokkenen
 • Testen van ICT-infrastructuur

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De Externe is inzetbaar vanaf 26-07-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-07-2022 voor 36 uur per week
 • Certificering TMAP Next Test Manager / Advanced, ISEB/ISTQB/TMap foundation
 • In de afgelopen zeven jaar, ten minste vijf jaar ervaring in een soortgelijke rol als Test coordinator
 • Ten minste drie jaar ervaring met het testen van systeemketens

Functiewensen 

 • Kennis van minimaal één van de toegangscontrolesystemen (EAL, TKH, Nedap)
 • Kennis van en aantoonbare ervaring met identity en access management
 • Afgeronde opleiding op tenminste HBO niveau in de richting van IT / ICT
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx