Technisch projectleider Kern van de Zaak

Functie:                                        Technisch projectleider Kern van de Zaak
Startdatum:                                  16-08-2021
Aantal uur per week:                   12-16 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 31-12-2021, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Barneveld
Deadline:                                       22-07-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210707_06

Omschrijving
Voor haar eindklant, gemeente Barneveld, zoeken wij een Technisch projectleider Kern van de Zaak voor 12-16 uur per week met als startdatum: 16-08-2021.

De gemeente wil haar algemene en digitale dienstverlening, informatievoorziening en interne processen een impuls geven op het vlak van integraliteit en klantgerichtheid. Daartoe implementeren we een zaaksysteem met alle voor de gemeente Barneveld relevante processen.  De  keuze voor het zaaksysteem vindt plaats via een Europese aanbesteding die medio augustus is afgerond.

Voor  gemeentebrede implementatie van zaakgericht werken heeft de gemeente een projectorganisatie ingericht onder de naam “Kern van de Zaak”.

Voor de technische implementatie van het te selecteren zaaksysteem is de gemeente Barneveld op zoek naar een technisch projectleider, die onder de aansturing van de overall projectmanager “Kern van de Zaak” binnen 4-6 maanden de technische implementatie vorm geeft. 

De gemeente Barneveld zet OpenTunnel van jNet in als servicebus voor het aansluiten van applicaties en toepassingen op basis van landelijke standaarden.

Onder de technische implementatie verstaat de gemeente Barneveld

 • Het inrichten en vormgeven van een test- en productie omgeving samen met de architect, de beheerders van de verschillende applicaties, de leverancier van het zaaksysteem en de leveranciers van aan te sluiten applicaties en toepassingen
 • Het realiseren (specificeren, realiseren, testen, documenteren en borgen van beheer) van aansluitingen naar vakapplicaties zoals Suite4Sociaal Domein, Key2Burgerzaken portaal en OpenWave conform de geldende aansluitprincipes . Dit op basis van het (bijgesloten) generieke proces
 • Het specificeren, inrichten, testen, documenteren en borgen van beheer van het berichtenverkeer voor aansluiting op basisregistraties zoals BRP, BAG en NHR op basis van de geldende landelijke standaarden
 • Het aansluiten, testen en documenteren van generieke applicaties als Exchange, een digitaal onderteken tool en een tool voor documentcreatie
 • Het aansluiten, testen en documenteren van een integraal social media management platform zoals Obi4wan en Coosto
 • Het aansturen en organiseren van het proces om informatie uit het zaaksysteem via Cognos of Mylex te kunnen raadplegen

Van de technisch projectleider verwachten wij

 • Het afstemmen van benodigde inzet en het maken van afspraken met leveranciers van aan te sluiten applicaties
 • Participatie in het projectteam Kern van de Zaak
 • Regelen van de inzet en capaciteit van interne medewerkers (in overleg met de overall projectmanager)
 • Realiseren (specificeren, realiseren, testen, documenteren en borgen van beheer) van de aansluitingen op basis van een agile werkwijze
 • Het tijdig betrekken van de juiste functionarissen bij vraagstukken rondom de architectuur, privacy of informatieveiligheid
 • Een pro-actieve houding

 

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 16 augustus 2021 tot en met 31 december 2021 voor 12 – 16 uur uur per week
 • Minimaal opleiding op HBO niveau (op CV aantoonbaar)
 • Minimaal 5 jaar ervaring als (technisch) projectleider bij de lokale overheid (op CV aantoonbaar)
 • Minimaal 3 jaar ervaring met agile werken (op CV aantoonbaar)

Functiewensen

 • Geef een beschrijving van de belangrijkste succesfactoren bij het technisch aansluiten op een zaaksysteem van applicaties en toepassingen aan de hand van twee praktijkvoorbeelden
 • Je hebt de afgelopen drie jaar bij de lokale overheid succesvol aansluitingen op een zaaksysteem gerealiseerd met inzet van een messagebroker tussen Zaaksysteem en applicaties en toepassingen. Geef aan waaruit dit succes blijkt
 • Beschrijf aan de hand van recente praktijkervaringen je ervaring met het realiseren van Omnichannel dienstverlening
 • Je heb een hands on mentaliteit en weet van aanpakken. Dit geldt zowel op het proces als op het aansturen van projectmedewerkers. Geef een voorbeeld van 1 bepaalde situatie waaruit dit blijkt
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx