Technisch projectleider informatiebeveiliging C2000

Functie:                                        Technisch Projectleider Informatiebeveiliging C2000
Startdatum:                                  01-10-2021
Aantal uur per week:                   36 uren per week
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 01-10-2022, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Driebergen
Deadline:                                       26-08-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210823_01

Omschrijving
Voor haar eindklant, Nationale Politie, zoeken wij een Technisch Projectleider Informatiebeveiliging C2000 voor gemiddeld 20 uren per week met als startdatum: 01-10-2021.

Als onderdeel van het programma voor het vernieuwen van C2000 (programma IVC) wordt de informatiebeveiliging van C2000 geoptimaliseerd. Hiervoor worden zowel verbeteringen doorgevoerd in de beheerorganisatie als in de technische infrastructuur.

De geplande verbeteringen zijn op basis van de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO), alsmede marktstandaarden.

Als technisch projectleider Informatiebeveiliging C2000 draag je zorg voor het doorvoeren van beveiligingsmaatregelen in de infrastructuur van C2000. Denk hierbij o.a. aan:

 • Ontvangst en beoordeling van wijzigingsvoorstellen
 • Projectmatig doorvoeren van de verbeteringen in de infrastructuur
 • Borgen van kennis en resultaten in de beheerorganisaties

Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met programma IVC, architectuurteams, beheerorganisaties en leveranciers.

Vakmatige taken

 • Uitvoeren van risico- en impactanalyses;
 • Opstellen projectplan en detail plan van aanpak voor doorvoeren van de wijzigingen;
 • Afstemmen plannen met interne en externe stakeholders;
 • Coördineren, aansturen, voortgangsbewaking van de activiteiten voor doorvoeren van de wijzigingen en inbeheername;
 • Rapportage t.a.v. voortgang, kwaliteit, issues en risico’s;
 • Is zelfstandig in zijn werkwijze en aanpak en vertaald dit in een gestructureerde en voorspelbare sturing van zijn project;
 • Zet een projectstructuur neer die is gericht op het maximaliseren van de samenwerking tussen de verschillende partijen en tegelijkertijd het realiseren van de individuele deliverables;
 • Is outputgericht in zijn aansturing naar interne en externe betrokkenen en stuurt de projectorganisatie op basis van een product gebaseerde aanpak;
 • Initieert en stuurt noodzakelijke activiteiten om te komen tot het oplossen van knelpunten in de realisatie van de doelstellingen;
 • Is op basis van zijn kennis en ervaring in staat zelf sturing te geven aan inhoudelijke discussies tussen en met interne en externe partijen;
 • Hanteert een formele communicatielijn met LMS en leveranciers vanuit het nakomen van contractvoorwaarden;
 • Borgt de administratieve vastlegging van alle communicatie en structurele overleggen die binnen de context van het project plaatsvinden.

 

Verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk voor het behalen van de beschreven doelstellingen;
 • De projectleider heeft geen lijnverantwoordelijkheid. Hij / zij stuurt het project aan e.e.a in overleg met programma IVC, beheerorganisaties en leveranciers;
 • Hij / zij legt periodiek verantwoording af aan programma IVC en stelt daartoe maandelijks voortgangsverslagen op;
 • Signaleren van knelpunten en indien noodzakelijk tijdig escaleren;
 • Adviseert projectmanagement en programmamanagement gevraagd en ongevraagd over de gang van zaken binnen het project en de mogelijke verbeteringen die daarin aan te brengen zijn.

 

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De Externe is inzetbaar vanaf 01-10-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-09-2022 voor gemiddeld 20 uur per week
 • Een afgeronde, erkende, volwaardige (4-jarige) HBO opleiding richting ICT
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het uitvoeren en/of begeleiden van analyses op technische omgevingen met gebruik van baselines en standaarden (bv BIO, ISO27001/2)
 • Minimaal 5 jaar aantoonbaar werkervaring in de rol van projectleider op het gebied van informatiebeveiliging en IT

Functiewensen

 • Aantoonbare werkervaring in technische omgevingen en informatiebeveiliging
 • Aantoonbare werkervaring in werken met kwaliteitsstandaarden voor informatiebeveiliging en technische infrastructuren (bv BIO, ISO27001/2, NIST, ea) en werken onder architectuur
 • Aantoonbare ervaring met implementatie van beheer en ITIL processen
 • Aantoonbare ervaring met opvolging voor technische documentatie en architectuur
 • Aantoonbare ervaring met Agile werken
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx