Technisch Projectleider implementatie Uitwisselingsmechanisme Werk

Functie:                                         Projectleider implementatie Uitwisselingsmechanisme Werk
Startdatum:                                   01-08-2021
Aantal uur per week:                    32 uur per week 
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                         t/m 31-12-2021, met optie tot verlenging
Locatie:                                          Den Haag / Thuis

Deadline:                                       12-07-2021 08:00 uur
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20210701_05

Omschrijving
Voor haar eindklant, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zoeken wij een Technisch Projectleider implementatie Uitwisselingsmechanisme Werk
 voor 32 uur per week. Startdatum: 01-08-2021.

Namens de VNG maak je als Technisch Projectleider onderdeel uit van het programma UMw en ben je verantwoordelijk voor de technische bewaking en coördinatie van de realisatie vanuit de opdrachtgever, zijnde VNG.

Doel is om de bouw van de verschillende onderdelen van het Uitwisselingsmechanisme in goede banen te leiden en als verbinder op te treden tussen de implementatieorganisatie en hetgeen ontworpen (architecten) en gebouwd (beheerorganisatie) wordt.

Lange termijn: de wens is dat het Uitwisselingsmechanisme uitgroeit naar een gemeentebreed uitwisselingsmechanisme. Het uitwisselingsmechanisme ondersteunt dat iedere gemeente kan doorgroeien naar de Common Ground gedachte van gegevensuitwisseling en we tegelijkertijd aan kunnen blijven sluiten bij de ketenpartijen. We beginnen binnen het werkdomein omdat hier de grootste urgentie is.

Werkzaamheden en verantwoordelijken 

 • Opstellen, bijstellen en afstemmen met het programmamanagement van UMw, over het projectplan en de technische aanpak
 • Uitvoering hieraan geven met het technisch team (architecten en bouwers/beheerders)
 • Overleg met het programma VUM over pilots in de technische fase met gemeenten, het Inlichtingenbureau (IB) en IT-leveranciers
 • Bewaken van de architectuurvorming, gegevensanalyse, privacyaspecten (AVG) en Common Ground principes als onderdeel van het technische implementatieplan UMw in afstemming met VNG, IB en de bijbehorende Governance
 • Planning en bewaking van de voortgang per activiteit op het technisch vlak
 • Afstemming met vooral programmaonderdeel implementatie gemeenten

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-outs. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring én werkzaamheden.

 • Afgeronde WO/HBO-opleiding
 • Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring als senior (=strategisch/coördinerend) projectleider in een multi-stakeholders omgeving
 • Waarvan van tenminste 3 jaar als technisch specialist/projectleider binnen het terrein van informatievoorziening

Functiewensen

 • Aantoonbare werkervaring als technisch projectleider in ICT omgeving voor technische infrastructuur (ICT architecten en functionele ontwikkelaars /beheerders)
 • Aantoonbare werkervaring in de rol van projectleider met het creëren van draagvlak, consensus en sluiten van compromissen op strategisch en tactisch niveau
 • Aantoonbare werkervaring als projectleider met het leidinggeven aan professionals, specialisten (ICT architecten en functionele ontwikkelaars /beheerders) vaak georganiseerd in programmateams
 • Aantoonbare werkervaring als Projectleider van een implementatie traject in een complexe omgeving
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx