Teamleider roosterplanning Coronabestrijding

Functie:                                        Teamleider roosterplanning Coronabestrijding
Startdatum:                                  01-08-2021
Aantal uur per week:                   32-36 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform
Periode:                                        t/m 31-12-2021, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Arnhem
Deadline:                                      08-07-2021 08:00 uur
ZZP:                                              Ja
Aanvraagnr:                                 20210705_01

Omschrijving
Voor haar eindklant, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, zoeken wij een Teamleider roosterplanning Coronabestrijding voor 32-36 uur per week. Startdatum 01-08-2021.

GGD Gelderland-Midden zet zich sinds februari 2020 in voor de bestrijding van het coronavirus. We moeten continu meebewegen met de veranderende overheidsmaatregelen. Inmiddels hebben we een flexibele projectorganisatie van meer dan 1000 professionals. Zij zetten zich allemaal met hart en ziel in om de spreiding van het coronavirus de baas te blijven.

Het team Roosterplanning maakt vanaf het allereerste begin onderdeel uit van de Coronaorganisatie. Zij zorgen dat het personeel voor de test- en vaccinatiestraten en bellijnen ingepland worden en op de hoogte zijn van hun diensten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met HRM en de teamleiders van Testen, Traceren en Vaccineren.

Als teamleider geef je in eerste instantie leiding aan de 4 medewerkers van het team Roosterplanning die verantwoordelijk zijn voor de planning van het testen en traceren. Op dit moment is de verantwoordelijkheid voor de vaccinatieplanning belegd bij een externe projectleider. Zijn opdracht is tweeledig: het verzorgen van de totale vaccinatieplanning en het professionaliseren van het planproces. Bereikbaarheid van het team Roosterplanning is centraal georganiseerd en de planning gebeurt vanuit één en hetzelfde systeem (InPlanning). Op het gebied van bereikbaarheid, professionalisering, systeemondersteuning en personeelszorg- en planning richting de toekomst wordt een nauwe samenwerking verwacht met de projectleider planning vaccineren. Je neemt dan ook nadrukkelijk kennis en ervaring op het gebied van plannen en het organiseren van het gehele planproces mee in deze functie. Het is de bedoeling dat op termijn de verantwoordelijkheid voor de vaccinatieplanning wordt opgenomen in het takenpakket van de teamleider Roosterplanning. Het wordt jouw verantwoordelijkheid om een team Roosterplanning neer te zetten die kan inspelen op de toekomstige ontwikkelingen binnen de coronaorganisatie. 

Je bent wisselend werkzaam op het kantoor in Arnhem en vanuit huis. Vanwege de verbinding met het team en de teamleiders van het primair proces is het wenselijk minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn.

De opdracht voor de externe teamleider vaccinatieplanning loopt na de zomer af en kan niet worden verlengd. Met deze toelichting in de uitvraag willen we graag transparant de markt benaderen en de huidige situatie weergeven

Verantwoordelijkheden 

 • Je geeft leiding aan de medewerkers van het team Roosterplanning en bent eerste aanspreekpunt voor de teammanagers van Testen, Traceren, (op termijn) Vaccineren en de coördinatie frontoffice HRM
 • Je neemt op termijn de verantwoordelijkheid voor de vaccinatieplanning op in het team Roosterplanning
 • Je voert in overleg met de projectleider planning vaccineren inhoudelijke verbeteringen door in de werkwijze en de systemen van Roosterplanning
 • Je zorgt voor heldere werkinstructies en taakverdeling tussen de medewerkers Roosterplanning onderling en tussen Roosterplanning en samenwerkingspartners binnen de organisatie
 • Je bouwt aan het team Roosterplanning die tot ontmanteling van de projectorganisatie de gewenste kwaliteit en ondersteuning op het gebied van Roosterplanning levert

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • Je bent inzetbaar tot 31 december 2021 voor 32 tot 36 uur gemiddeld per week
 • Je beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO opleiding met diploma
 • Je beschikt aantoonbaar over managementervaring en hebt recent (2015 – heden) minimaal 3 jaar leiding gegeven aan operationele teams van enige omvang (minimaal 8 personen)
 • Je beschikt aantoonbaar over inhoudelijke ervaring met het opzetten van het planproces. Je hebt recent (2015 – heden) een organisatie ondersteund in het opzetten of verbeteren van het planproces

Functiewensen

 • Je hebt recent, in de periode 2015-heden, ervaring met leidinggeven. Met praktijkvoorbeelden geef je aan waarom je in staat zal zijn om snel inzetbaar te zijn in een projectorganisatie. Ook laat je zien dat je ervaring hebt in een dynamische omgeving waarin je snel hebt moeten schakelen in een veranderende omgeving (geef aan wat concreet is gedaan en welke uitdagingen zijn opgelost)
 • Ruime ervaring met maken van complexe personeelsplanningen (denk aan: meerdere functies, locaties, roostertijden, 7 dagen per week). Aan te tonen met praktijkvoorbeelden (geef aan wat concreet is gedaan en welke uitdagingen zijn opgelost)
 • Je beschikt aantoonbaar over recente ervaring waaruit blijkt dat je in staat bent om patronen te doorbreken en kan omgaan met weerstanden. Aan te tonen met praktijkvoorbeelden, geef concreet aan wat is gedaan en welke uitdaging zijn opgelost
 • Je hebt een heldere motivatie om deze opdracht uit te voeren. Wij vinden het belangrijk om te horen waarom deze opdracht jou aanspreekt en wat jij hieraan kan bijdragen. Wat zijn jouw belangrijke eigenschappen die deze opdracht tot een succes kunnen maken
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx