Strategisch programmamanager – 623036(SPOED)

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling North Unit 01
Werklocatie Den Haag
Segment ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie Programmamanager
Functietitel Strategisch programmamanager – 623036(SPOED)
Aantal posities 1
Aantal uur per week 36,00
Startdatum opdracht 18-8-2021
Einddatum opdracht 1-9-2022
Optie tot verlengen ja
CV’s aanleveren voor           20-8-2021 13:00
Functiebeschrijving

Strategisch programmamanager
Location: Remote/Den Haag
Startdate: 20-08-2021
Enddate: 01-09-2022
Employability: 36 uur per week
Deadline: 20-08-21 12.00
Remote work possible: Yes
Language CV: Nederlands
Language Candidate: Nederlands
ZZP Ja

OPDRACHTBESCHRIJVING:
Het UPNL programma heeft als doel om een goed werkende applicatie te ontwikkelen die medewerkers ondersteunt bij het uitvoeren van met name subsidieregelingen. Het overbrengen van regelingen naar deze applicatie wordt met een Agile werkwijze gerealiseerd. Inmiddels worden er meer dan 100 regelingen op het platform uitgevoerd. UPNL staat aan de vooravond van een nieuwe fase. In de vervolgfase wordt de applicatie verder uitgebreid met grootschalige regelingen en technologische verbeteringen op basis van de digitaliseringskoers van KPNL.

Doelstellingen UPNL
1. Het samen met de business richting geven aan haar veranderopgave en digitaliseringskoers en daarmee de vervolgfase van UPNL;
2. Het implementeren van technologische verbeteringen en het in productie nemen van nieuwe regelingen en families van regelingen o.b.v. de digitaliseringskoers van KPNL;
3. De succesvolle implementatie van de WBSO en de doorontwikkeling en het succesvol overbrengen van andere grootschalige regelingen op het platform;
4. De organisatie in opzet en bestaan audit ready maken.

Opdracht
Van de Strategisch Programmamanager UPNL (M/V) worden de volgende activiteiten gevraagd:
a) Begeleiden en adviseren directie KPNL over haar veranderopgave en digitaliseringskoers;
b) Aansturen op het versneld verder ontwikkelen van UPNL en beheersbaar opschalen van het platform met nieuwe regelingen;
c) Dagelijks leiding geven aan de programmateams en sturen op resultaat;
d) Organiseren en bewaken interne en externe capaciteit in de teams;
e) Waarborgen samenwerking met IMP, CIO Office en DICTU ten behoeve van een verbeterde realisatie en beheer op het UPNL platform;
f) Borgen van de bestuurlijke kaders (stuurgroep, I-Raad en directie RVO) en opvolging audit onderzoeken (IAD, ADR en AR);
g) Ondersteunen en voorbereiden besluitvorming in stuurgroep;

ACHTERGROND OPDRACHT:
In de afgelopen jaren heeft RVO samen met haar partners en leveranciers een nieuwe applicatie ontwikkeld op basis van Blueriq technologie. Deze UPNL applicatie is gebaseerd op zaakgericht werken en ondersteunt RVO bij de uitvoering van voornamelijk subsidieregelingen. Op het UPNL zijn inmiddels meer dan 100 regelingen in productie genomen. De komende tijd wil RVO de applicatie verder ontwikkelen met de ambitie om nieuwe regelingen en families van regelingen naar productie te brengen. Dit aansluitend op de veranderopgave en digitaliseringskoers die KPNL zich heeft gesteld.

EISEN BIJ DEZE AANVRAAG:
– Ruime ervaring met het managen van complexe ICT ontwikkelprojecten (5 jaar)
– Aantoonbaar succesvol met het managen van strategisch (ICT) projecten (5 jaar)
– Aantoonbaar succesvol met het begeleiden van organisatieverandering (5 jaar)
– Universitair werk en denkniveau
– (ICT) projectmanagement
– Ervaring met programma/projectmanagement bij een vergelijkbare overheidsinstelling is een pré

WENSEN BIJ DEZE AANVRAAG:
– Ruime ervaring met strategische ICT-projecten en verandermanagement
– Ervaring met programma- en projectmanagement
– Ervaring met nationale subsidie regelingen, bijvoorkeur in het domein Economische Zaken
– Ervaring met en/of kennis van Agile en Scaled Agile Framework (SAFe Agilist certified)
– Aanvullende opleidingen verandermanagement
– Aanvullende opleidingen (ICT-projectmanagement)

     

    Apply for this position

    Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx