Strategisch Adviseur

Functie:                                        Strategisch Adviseur
Startdatum:                                  01-07-2021
Aantal uur per week:                   6 uren per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 31-12-2021, met optie tot verlenging 
Locatie:                                         Den Haag
Deadline:                                      21-04-2021 08:00
ZZP:                                              Ja
Aanvraagnr:                                 20210413_02

Omschrijving
Voor haar eindklant, Nationale Politie, zoeken wij een Strategisch Adviseur voor gemiddeld 6 uren per week met als startdatum: 01-07-2021.

Politie voor Iedereen is de komende jaren het nieuwe perspectief van de politie op de al langer bestaande thema’s diversiteit, inclusie en divers vakmanschap; een perspectief gericht op veilige en inclusieve teams waarin heel verschillende politiemensen werken voor iedereen die ons nodig heeft. Politie voor Iedereen is een maatschappelijke opgave – iedereen heeft belang bij permanente ontwikkeling op dit thema, en dan vooral diep verweven met ontwikkeling binnen ons leiderschap en vakmanschap. We hebben de wereld samen een beetje bewogen als diversiteit binnen de politie vanzelfsprekend is en wij reflectief en inclusief in ons vak staan.

Het komende jaar zal een flexibel opgaveteam in wording zich richten op de actualiteiten die zich voordoen vanuit de politiek, de media en het maatschappelijk veld en hier een coördinerende rol in oppakken. Kwaliteit, flexibiliteit en diepgang staan in dit proces centraal. Het opgaveteam zal ook een verbindende rol innemen om vertraging te organiseren voor dialoog en ontwikkeling. In alles wat zij doet, is zij reflecterend, lerend, voedend & betrekt ze verschillende geluiden en perspectieven. De leden van het opgaveteam staan in verbinding met de relevante initiatieven die ontwikkeld worden buiten de organisatie, binnen de teams en binnen de wetenschap en het onderwijs. Hoofdthema´s zijn discriminatie, professioneel controleren, netwerk divers vakmanschap en bondgenoten, instroom en veilige & inclusieve teams.

Politie voor Iedereen wordt opgavegericht aangevlogen. De organisatie rondom deze opgave kent een hybride structuur en richt zicht op zowel het faciliteren van realisatie als vernieuwing. De opdracht voor het opgaveteam in oprichting, waar je als strategisch adviseur onderdeel vanuit maakt, is gericht op het inrichten van processen, het verantwoorden op traditionele en vernieuwende wijzen, en het samenhang aanbrengen en verbinding leggen tussen de vele initiatieven die er zijn.

Wij zoeken een strategisch en coachend adviseur met gedegen kennis van de politiek-bestuurlijke omgeving waarbinnen de organisatie zich beweegt, van organisatieontwikkeling, van leiderschapsontwikkeling en van veranderstrategieen. Wij zoeken een bestuurlijk en veranderkundig ervaren adviseur met een coachende, inclusieve houding en een relevant netwerk. Een mens met een scherp oog, diepe verbinding met het thema & geloof in de noodzaak van ontwikkeling op het verworden tot een meer inclusieve en diverse politieorganisatie.

 

Vakmatige taken

 • Strategisch advies
 • Procesinrichting
 • Procesbegeleiding op strategisch niveau op het thema diversiteit en inclusie
 • (Executive) coaching

 

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De Externe is inzetbaar vanaf 01-07-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2021 voor 6 uur per week
 • Kandidaat heeft minimaal een erkend en afgerond HBO diploma. Deelcertificaten worden niet als gelijkwaardig beoordeeld
 • Kandidaat heeft minimaal 12 jaar aantoonbare werkervaring is gewenst op (internationaal) strategisch/ bestuurlijk niveau, met voorkeur voor eerdere ervaring binnen het veiligheidsdomein (bijvoorbeeld politie) en relevante samenwerkingspartners als gemeentes en/of ministeries

Functiewensen 

 • (Deze wens dient ter verdieping van eis 3) Kandidaat heeft minimaal 12 jaar aantoonbare werkervaring is gewenst op (internationaal) strategisch/ bestuurlijk niveau, met voorkeur voor eerdere ervaring binnen het veiligheidsdomein (bijvoorbeeld politie) en relevante samenwerkingspartners als gemeentes en/of ministeries
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring op gebied van begeleiding van gesprekken waarin discriminatie, trauma en uitsluiting centraal stonden
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met leiderschapsontwikkeling, systemisch werken, proces begeleiding en cultuurverandering binnen de publieke sector
 • Kandidaat heeft minimaal een erkend en afgerond HBO diploma met een aanvullende opleiding supervisie
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx