Strategisch adviseur Assetmanagement

Functie:                                         Strategisch adviseur Assetmanagement
Startdatum:                                   01-10-2021
Aantal uur per week:                    08-16 uur per week
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 2 maanden, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Amsterdam
Deadline:                                      09-09-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210831_03

Omschrijving
Voor haar eindklant, Port of Amsterdam, zoeken wij een Strategisch adviseur Assetmanagement voor 08-16 uur per week met als startdatum: 01-10-2021.

De projectmanager heeft behoefte aan proces- en inhoudelijke begeleiding op het gebied van assetmanagement. Tezamen met de projectmanager bereidt de adviseur een workshop voor ten behoeve van interne stakeholders om tot een gezamenlijk gedragen visie ten aanzien van asset management te komen. De adviseur begeleidt deze workshop. Ook dient uit de visie een opdracht voor de projectmanager voort te vloeien, waarbij de scope van de opdracht en een grove plan van aanpak gevormd kan worden. Daar nog niet vaststaat welke interne stakeholder de rol van opdrachtgever op zich neemt, zal ook dit tijdens de workshop bepaald moeten worden.

Voorts ondersteunt de adviseur de projectmanager bij het komen tot een meer gedetailleerde plan van aanpak en budgettering. Deze opdracht dient in Q4 2021 opgeleverd te worden. PoA kan besluiten om de opdracht uit te breiden of te verlengen voor ondersteuning in opvolgende fasen binnen het project.

Samenvattend, is het doel van deze uitvraag om een geschikte kandidaat in te huren om Port of Amsterdam te ondersteunen met:

  • Begeleiding en ondersteuning bij de workshop en uitwerking van de opdracht, scope en plan van aanpak.
  • Het is voor PoA mogelijk om de opdracht te verlengen en uit te breiden voor opvolgende projectfasen.

 

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

  • Het CV bevat minimaal twee relevante referenties (Naam, functie, organisatie, contactgegevens)
  • Aantoonbare werkervaring met projecten op het gebied van assetmanagent
  • Aantoonbare werkervaring met visievorming, verandermanagent en implementatie

Functiewensen

  • Aantoonbare werkervaring met opdrachten op het gebied van assetmanagement bij vergelijkbare en verschillende ondernemingen
  • Aantoonbare werkervaring met opdrachten op het gebied van assetmanagement van infrastructuur, niet zijnde ondergronds
  • Aantoonbare werkervaring met opdrachten op het gebied van assetmanagement van complexe technische installaties
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx