Solution Architect – IBS-5067 (581908)

Opdrachtgever : (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling : Central Unit 04
Werklocatie : Apeldoorn
Segment : ICT | (Atos) Consultant, Architect, Business & Informatie-analist
Functie : Architect
Functietitel Solution Architect – IBS-5067 (581908)
Aantal posities 1
Aantal uur per week : 36,00
Startdatum opdracht 14-6-2021
Einddatum opdracht 14-9-2021
Optie tot verlengen Ja
CV’s aanleveren voor           26-5-2021 17:00
Functiebeschrijving  

Verplicht
– Offerteformulier (bijlage) correct ingevuld mee sturen naar bfa@atos.net of toevoegen aan de aanbieding (bij “overige documenten”)
– NAW zoals in paspoort of ID vermeld
– NL-talig/Nederlands CV
Zonder bovenstaande wordt de aanbieding niet in behandeling genomen

 

Belastingdienst – Solution Architect
Location: Remote/Apeldoorn
Startdate: 15-06-2021
Enddate: 14-09-2021
Employability: 36 uur per week (90%)
Deadline: 26-05-21 einde dag
Remote work possible: Yes, during Covid
Language CV: Nederlands
Language Candidate: Nederlands
ZZP: Ja

OPDRACHTBESCHRIJVING:

De opdracht is het maken van een Solution architectuur voor het domein Informatiehuishouding. Concreet gaat het over het Document Management Systeem DigiDoc Online en de inbedding daarvan in het applicatie- en technologielandschap van de belastingdienst. Om vast te stellen of het gebruik van Digidoc online past binnen de kaders van de belastingdienst zijn onder andere de volgende onderwerpen relevant :

– Inbedding Digidoc online als SAAS oplossing mogelijk?
– toepassing van de kaders voor authenticatie/autorisatie/single signon
– koppelvlakken uitwerken met de architecten van het domein kantoorautomatisering
– Koppelingen Zoek en vind functionaliteit met BD informatiebronnen als Bestands netwerk, Connect People, Sharepoint etc
– Eventuele integratie met scanfunctionaliteit
– Waarborgen performance. BD zou de grootste klant worden van Digidoc/Doc-Direct (BZK) – De solution architectuur is randvoorwaardelijk voor goede offerte met leverancier van Digidoc Onlne

ACHTERGROND OPDRACHT:

Er wordt extra (politieke) druk uitgeoefend op dit project vanwege de geconstateerde tekortkomingen in de Informatiehuishouding vanuit de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Er wordt gehamerd op versnelde inzet van een document management systeem (DMS) voor een aantal cruciale processen in de belastingdienst.

Er is een pilot gedaan met Digidoc, een DMS dat nu op de diverse ministeries al wordt gebruikt. De volgende stap is de het beschrijven van de architectuur waarmee wordt aangetoond hoe de webapplicatie Digidoc Online voldoende robuust beschikbaar gesteld kan worden aan de medewerkers van de belastingdienst, conform de eisen van de proceseigenaar.

EISEN BIJ DEZE AANVRAAGM(moet terugkomen in het CV):

– Beschikt over de noodzakelijke opleidingen in het architectuurdomein.
– Is in staat om de vertaling te maken van de wensen naar de impact op het ICT landschap van de Belastingdienst.
– Kan helder uiteen zetten wat er nodig is en/of wat er ontbreekt voor een goede toepassing van DigiDoc.
– Heeft kennis en ervaring met Document Management Systemen en bij voorkeur DigiDoc. Is in staat zich snel in de Belastingdienst te bewegen om zo de juiste informatie boven tafel te krijgen om tot een gedegen PSA / SA te komen.
– Ervaring met applicatie architectuur
– Ervaring met SAAS-oplossingen
– aantoonbare ervaring met agile / scrum werken

WENSEN BIJ DEZE AANVRAAG:

Kennis van documentmanagement processen en bijbehorende IT-oplossingen
Kennis/ervaring van/met op IBM Filenet gebaseerde toepassingen
Kennis/ervaring met oplossingen en protocollen voor Single Signon, authenticatie, autorisatie

Ervaring met opstellen Solution Architecturen
Ervaring met BIZZdesign Enterprise Studio of ArchiMate.


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx