Solution architect

Functie:                                        Solution architect
Startdatum:                                  16-05-2022
Aantal uur per week:                   36 uren per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 30-04-2023, met optie tot verlenging 
Locatie:                                        Odijk
Deadline:                                      09-03-2022 08:00
ZZP:                                              Nee
Aanvraagnr:                                 20220303_06

Omschrijving
Voor haar eindklant, Nationale Politie, zoeken wij een Solution architect voor gemiddeld 36 uren per week met als startdatum: 16-05-2022.

De Sector ICT Ondersteuning zorgt dat de Dienst ICT aantoonbaar compliant en toekomstbestendig informatievoorziening levert. ICT-Ondersteuning bestaat uit de teams Technische Architectuur, Veiligheid- & Continuïteitsmanagement, ICT Procesondersteuning, Leveranciersmanagement en Tactische Exploitatie. Deze teams stellen zichzelf ten doel de afnemers en stakeholders te kennen en bekend te zijn als autoriteit. Zij kennen de dienstverlening aan de afnemers, brengen die actief en tijdig naar de afnemers en verbeteren die continu. Daarbij acteren zij vanuit het belang van de keten. Goed is goed genoeg. De inrichting van deze teams is adequaat en aangepast aan veranderende behoeftes van de organisatie.

Binnen de dienst ICT bewaken, toetsen en borgen de architecten van het Team Technische Architectuur (TTA) de kwaliteit van de technische architectuur bij de realisatie van initiatieven. Architecten zijn ook verantwoordelijk voor het (proactief) uitwerken van architectuur- en ontwerp richtlijnen ten behoeve en als onderdeel van de DevOps/scrumteams/projecten. Dit geldt voor zowel functionele als technologische wijzigingen. 
De inzet van de architect is vooral bedoeld om in het ritme van de operationele teams mee te helpen bij het vinden van een passende oplossingsrichting, die in lijn is met de geldende referentiearchitectuur. Daarbij wordt opgemerkt dat de afhankelijkheid van de teams met de architectuurfunctie continu tot een minimum moet worden beperkt. Het gaat hier om applicatie en infrastructuur architectuur met aandacht voor informatiebeveiliging, herbruikbaarheid, schaalbaarheid, samenhang, integratie en standaardisering, waarbij de verantwoordelijkheid primair bij de teams of de projecten ligt. Het team is ook verantwoordelijk voor het portfolio(management) van het diensthoofd.

Het Infrabedrijf is ingedeeld in verschillende clusters. Voor elk cluster is een domeinarchitect verantwoordelijk bijgestaan door solution architecten.
Het Productiehuis is momenteel ingedeeld in zeven domeinen. Voor elk domein is een domeinarchitect aangewezen die met de andere domeinarchitecten verantwoordelijk is voor het geheel van software architecturen en samen afstemmen met de domeinarchitecten die verantwoordelijk zijn voor de infrastructuurarchitectuur. Domeinarchitecten worden bijgestaan door een team van solution architecten in wisselende samenstelling.

 

Verantwoordelijkheden 

 • Je ontwikkelt, onderhoudt en borgt binnen de kaders van de Enterprise architectuur – gesteld door de Directie IV – de meerjarenvisie op ICT infrastructuur en de daaruit voortvloeiende referentiearchitectuur op het gebied van infrastructuur, software, beveiliging en beheer
 • Je onderhoudt de Technische Referentie Architectuur op de website van het team Technische Architectuur en gebruikt de daarvoor afgesproken methoden en technieken
 • Je vertaalt de stand van de technologie in de markt en de status van de technologie in de rekencentra naar nieuwe ICT referentiearchitectuur (kaders, functionaliteit en koppelvlakken)
 • Je stelt ICT blauwdrukken op voor bestaande en nieuwe ICT componenten en zorgt er voor dat ze worden opgenomen in de ICT referentiearchitectuur
 • Je toetst referentiearchitectuur voor bestaande en nieuwe ICT componenten op actualiteit en praktische haalbaarheid
 • Je stelt op basis van de geldende technology roadmap een roadmap op voor jouw cluster/domein, je bewaakt de planning voor de oplevering van de belangrijkste infrastructurele componenten en je borgt de samenhang van de (deel)architecturen voor applicaties en infrastructuur
 • Je zorgt voor het opstellen en onderhouden van ontwerp richtlijnen ten behoeve van in uitvoering zijnde initiatieven
 • Je zorgt voor het opstellen van de technische (project)startarchitectuur en je stelt acceptatiecriteria op voor applicatie- en infrastructuurcomponenten ten behoeve van programma’s en (agile) projecten
 • Je zorgt voor het opstellen van de functionele uitvraag voor ICT verwerving en je ondersteunt het daarbij behorende selectieproces
 • Je communiceert met alle stakeholders over de bedoeling, de impact en de migratie van bestaande naar nieuwe referentiearchitectuur (transitie)
 • Je zorgt er voor dat de door de ABI goedgekeurde tijdelijke afwijkingen voor jouw domein worden opgenomen en geprioriteerd op de backlog van de product(ie)lijnen.
 • Je bewaakt proactief het architectuurproces, voert in voorkomend geval compliance checks uit op opgeleverde architectuurproducten en rapporteert afwijkingen aan het management
 • Je adviseert het management van de Dienst ICT op complexe vraagstukken op de raakvlakken van techniek, kosten, benefits, processen en risico’s

 

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De Externe is inzetbaar vanaf 16-05-2022 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-04-2023 voor 32 – 36 uur per week
 • Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina’s A4
 • Minimaal 3 jaar ervaring als software architect in de afgelopen 5 jaar in grote organisaties
 • In de afgelopen 3 jaar aantoonbare ervaring met Agile ontwikkelmethodiek
 • Minimaal een afgeronde HBO/WO meerjarige opleiding Informatica of Technische Bedrijfskunde
 • Minimaal 2 jaar ervaring met beveiligingsaspecten m.b.t. software en hardware in de afgelopen 5 jaar
 • Minimaal 2 jaar ervaring met design-patterns en architectuur patterns in de afgelopen 7 jaar

Functiewensen 

 • Minimaal 2 jaar ervaring met het beheer van infrastructuur of software applicaties in de afgelopen 5 jaar
 • Minimaal 2 jaar ervaring met het opstellen van architectuurdocumentatie in de afgelopen 5 jaar
 • Minimaal 2 jaar ervaring met risicomanagement in de afgelopen 5 jaar
 • Minimaal 2 jaar ervaring met stakeholdermanagement in de afgelopen 5 jaar
 • Minimaal 2 jaar ervaring met visualiseren en storytelling van complexe modellen en vraagstukken in de afgelopen 5 jaar
 • Minimaal 2 jaar ervaring met betrekking tot beleid en advies in bestuurlijk complexe organisaties in de afgelopen 5 jaar


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx