Softwareontwikkelaar ESB

Functie:                                        Softwareontwikkelaar ESB
Startdatum:                                  ZSM
Aantal uur per week:                   16-24 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform
Periode:                                        t/m 1 jaar na startdatum, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Amsterdam
Deadline:                                       13-01-2023 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20230109_05

Omschrijving
Voor haar eindklant, gemeente Amsterdam, zoeken wij een Softwareontwikkelaar ESB voor 16-24 uur per week met als startdatum: ZSM.

Het VOR-IN-netwerk is een industrieel ICT-netwerk bij V&OR stedelijk beheer dat als draaischijf fungeert voor de gemeentelijke mobiliteitsketen. Door de onstuimige groei van het systeem, de toenemende complexiteit van de samenhangende onderdelen en het toegenomen belang van onderlinge uitwisseling van data tussen de diverse applicaties die gezamenlijk bijdragen aan een betere doorstroming, luchtkwaliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid van de stad, neemt ook het belang van de datadistributieapplicaties, de enterprise service buses of ESB’s, toe. 

De softwareonwikkelaar heeft als opdracht:

 • het opstellen en formuleren van een geharmoniseerd datamodel dat de syntax, topologie en semantiek van de uitwisseling van gegevens via gestandaardiseerde interfaces (API’s) aan de afnemers in het V&OR-systeem beschrijft
 • het opstellen van adviezen over lokale/tijdelijk opslag van data (buffering) en het leveren van input aan ESB-overleggen op technisch en strategisch niveau, zoals met betrekking tot hardening en inbeheername (onder meer redundante uitvoering)
 • actieve deelname bij de uitvoering van de ESB-PoC’s en het documenteren van de bevindingen, zoals door het aanbrengen van aanpassingen die tijdens de uitvoering van de ESB-PoC’s in de systemen nodig zijn
 • het opstellen van adviezen voor en het helpen bij het opstellen van specificaties en eisen bij aanbestedingen van bijvoorbeeld nieuwe sensoren (gebruik makend van wat in de PoC geleerd is)
 • het opstellen van specificaties voor de toe te passen wifi-sensor en bijbehorende key-infrastructuur

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam
 • De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau
 • Geef in maximaal 1 pagina aan waarom u als kandidaat de meest geschikte bent voor deze opdracht. Hieruit dient duidelijk te blijken dat je over uitstekende Nederlandse vaardigheden beschikt
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met datadistributie (ESB, Messagebroker) en architectuur van verkeersystemen (strategisch advies)
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met:
  • Het opstellen van specificaties voor het ontwerpen, bouwen en inrichten van ESB’s in een verkeerskundige omgeving
  • Software development en aantoonbare kennis van actuele ontwikkelingen op het vlak van datadistributie, opslag en verwerking
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met:
  • Datamodellering en informatiearchitectuur
  • Het werken voor overheidsomgevingen
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring met SQL

Functiewensen

 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het verrichten van ICT-werkzaamheden binnen een G4
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met verkeersinformatiesystemen, verkeersregelinstallaties en openbare-verlichtingssystemen
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met Azure IoT cloud systemen


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx