Software Engineer Java

Functie:                                        Software Engineer Java
Startdatum:                                  23-01-2023
Aantal uur per week:                   40 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform
Periode:                                        t/m 22-01-2024
, met optie tot verlenging
Locatie:                                          Apeldoorn
Deadline:                                       03-01-2023 08:00 uur
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20221221_01

Omschrijving
Voor haar eindklant, Het Kadaster, zoeken wij twee Software Engineers Java voor 40 uur per week. Startdatum: 23-01-2023.

De Java-ontwikkelaar maakt het technisch ontwerp en realiseert op basis hiervan ook de uiteindelijke software componenten (code). Beide taken vormen de kern van de functie software engineer. Voor belangrijke ontwerpbeslissingen die de architectuur raken (of daar zelfs van afwijken), stemt hij/zij af met de projectarchitect. Hetzelfde geldt voor integratie aspecten, zij het dat de afstemming dan vooral plaatsvindt met de integratie specialist.

Verantwoordelijkheden en taken

 • Uitbreiden van en wijzigingen doorvoeren in de applicaties
 • Beheren van de applicaties
 • Wijzigen en toevoegen van unit tests en applicatie code
 • Wijzigen en toevoegen van gluecode en ondersteunen van test automatisering
 • Automatiseren van deployments
 • Deelnemen in een Scrum / DevOps team
 • Uitvoeren van impactanalyses, planningssessies
 • Deelnemen in de Java community
 • Deelnemen in toepassen en bijhouden van Java ontwikkelstandaarden

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • Taalniveau Nederlands minimaal B2
 • Minimaal 4 jaar ervaring met: 
  • Java 
  • Maven, Jenkins en Git/Github
  • JPA; • PostgreSql
  • Spring boot
  • REST
  • Docker
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met: 
  • Het ontwikkelen van Java (Web-) applicaties
  • Kubernetes / Docker Swarm
  • Het werken in een scrum team

Functiewensen

 • Ervaring met het volgende: 
  • CQRS, Eventsourcing en Axon framework
  • Domain Driven Design (DDD)
  • Applicaties in het landmeetkundige domein (te beoordelen: werkervaring: o.a. Kadaster, landmeetkundige / geodetische ingenieursbureaus en leveranciers voor landmeetkundige software)
 • U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden)
 • U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden)
 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden)

Competenties

 • Kan snel nieuwe materie oppakken
 • Kan goed samen werken met collega ’s in een Scrum / DevOps team. Beschikt hiervoor over de benodigde soft skills
 • Kan aan de andere kant ook zelfstandig werken, daarbij het team niet uit het oog verliezend
 • Beschikt over de vaardigheden een ander te overtuigen op basis van inhoudelijke argumenten
 • Kan concepten voor de groep toelichten
 • Kan materie in begrijpelijke taal uitleggen aan stakeholders
 • Toont initiatief door zelf met verbetervoorstellen te komen
 • Gedegen kennis van de te gebruiken methoden en technieken en is bereid deze kennis ook te delen met het team
 • Bereid over de eigen grenzen heen te kijken en waar nodig aanpalende werkzaamheden op te pakken
 • Analytisch sterk
 • Pakt dingen snel op
 • Commitment en de ambitie om boven verwachting te presteren


Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • CV zonder bedrijfslogo (in Word formaat in het Nederlands en maximaal 3 pagina’s A4). In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. 

  Apply for this position

  Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx