Software Engineer

Functie:                                          Software Engineer
Startdatum:                                   06-09-2021
Aantal uur per week:                    36-40 uur per week 
Tarief:                                             € Marktconform

Periode:                                         t/m 05-09-2022, met optie tot verlenging 
Locatie:                                          Apeldoorn
Deadline:                                       19-08-2021 08:00
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20210726_36

 
Omschrijving
Voor haar eindklant, het Kadaster, zoeken wij een Software Engineer voor 36-40 uur per week. Startdatum: 06-09-2021.

In verband met de upgrade van het OpenLayers-framework en als gevolg hiervan de herbouw van de componenten van de front-end van diverse GIS-applicaties van KPV hebben wij versterking nodig. In het huidige team zitten onder andere drie senior full stack developers, waarbij één met nadruk op frontend en twee met nadruk op backend. Doordat de upgrade zeer frontend geöriënteerd is, zijn wij op zoek naar een extra full stack developer met nadruk op frontend.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij de componenten in de front-end end en de back-end van de KPV-applicaties bouwt en onderhoudt. Voor belangrijke ontwerpbeslissingen die de architectuur raken (of daar van afwijken), stemt hij/zij af met de projectarchitect. Hetzelfde geldt voor integratie aspecten, zij het dat de afstemming dan vooral plaatsvindt met de integratie specialist.

Verantwoordelijkheden

 • Wijzigen en toevoegen van applicatie code en unit tests, de nadruk ligt op de front-end
 • Wijzigen en toevoegen van gluecode en ondersteunen van test automatisering
 • Automatiseren van Deployments
 • Deelnemen in een Scrum / DevOps team
 • Uitvoeren van impactanalyses, planningssessies
 • Deelnemen in de Java community
 • Deelnemen in toepassen en bijhouden van Java ontwikkelstandaarden

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 06-09-2021 of zo spoedig mogelijk tot en met 05-09-2022 voor 36 – 40 uur per week
 • Beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift
 • Minimaal twee jaar aantoonbare en degelijke ervaring als Java software engineer 
 • Minimaal twee jaar aantoonbare en degelijke ervaring met front-end frameworks Javascript, Typescript en Angular 
 • Ervaring met het werken in een scrum team
 • Kennis van en ervaring met:
  • Java-frameworks Spring, Hibernate ORM en JPA 
  • HTML 5, CSS3 en frameworks JQuery, NodeJS 
  • Continuous Integration/Delivery en Maven, Jenkins, SonarQube, Git 
  • Webservices, XML, JSON, SOAP, REST 
  • Testframework JUnit 
  • SQL

Functiewensen

 • Kennis van en ervaring met:
  • Relationele databases (Oracle, PostgreSQL)
  • Testframeworks Mockito en Cucumber 
  • Docker 
 • Kennis van GIS (OpenLayers, Geoserver en JTS-framework)
 • Ervaring met Apache Camel
 • U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden)
 • U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden)
 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden)
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx