Software Architect

Functie:                                          Software Architect
Startdatum:                                   01-09-2021
Aantal uur per week:                    24 uur per week 
Tarief:                                             € Marktconform

Periode:                                         t/m 28-02-2022, met optie tot verlenging 
Locatie:                                          Apeldoorn
Deadline:                                       22-07-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210714_05

Omschrijving
Voor haar eindklant, het Kadaster, zoeken wij een Software Architect voor 24 uur per week. Startdatum: 01-09-2021.

Het team OZON is op zoek naar een Software Architect.

Ozon vervult een belangrijke rol in het Digitaal Stelsel Omgevingswet door Omgevingsdocumenten beschikbaar te stellen. Op basis van de API’s van Ozon is het mogelijk Omgevingsdocumenten te bekijken in de Viewer Regels op de kaart. Daarnaast maken ze een koppeling met Toepasbare Regels mogelijk waarmee burgers worden geholpen bij het aanvragen van een vergunning.

Het Ozon team maakt binnen het Kadaster onderdeel uit van de Operationele Beheer Organisatie DSO-LV (OBO). De OBO DSO-LV is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en doorontwikkeling van vijf voorzieningen die onderdeel uitmaken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet:

 • Ozon (ontsluiten omgevingsdocumenten);
 • Informatiehuis Ruimte (ontsluiten ruimtelijke plannen);
 • Viewer Regels en Kaart (front-end om plannen weer te geven);
 • Stelselcatalogus (ontsluiten en beheren begrippen, waardenlijsten en metadata).
 • TBO-monitoring (monitoren van het Stelsel en haar componenten).

De teams binnen de OBO werken nauw samen om de gewenste functionaliteit voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet te realiseren. Wij zoeken een full-stack Java ontwikkelaar voor de component Ozon.

Ozon wordt ontwikkeld op basis van een microservices architectuur conform het separation of concerns en API-first principe. Microservices zijn in hoge mate van elkaar ontkoppeld en communiceren onderling zowel synchroon als asynchroon. Betrouwbaarheid, performance en hoge beschikbaarheid zijn hierbij van cruciaal belang omdat andere componenten in het DSO-LV afhankelijk zijn van de Ozon componenten. De ontwikkeling van de component Ozon is onderdeel van het Programma Digitaal Stelsel Omgevingswet. In dat programma werken verschillende projecten en organisaties samen op basis van de Safe/Agile methodiek. Dat betekent onder andere dat er wordt gewerkt in sprints van 2 weken en Program Increments van een kwartaal. 

Verantwoordelijkheden

 • Werken in een SAFe/Agile omgeving (o.a. deelnemen aan Scrum en Program Increment events)
 • Ontwerpen en bewaken van de software architectuur van specifieke applicaties
 • In samenwerking met de senior IT architect het systeemconcept neerzetten
 • Ondersteunen van de realisatie van klantvragen binnen architectuurkaders
 • Zorgen dat ontwikkelde functionaliteit goed te onderhouden en te beheren is
 • Bewaken van de kaders van veiligheidsrichtlijnen
 • Richting bieden aan het ontwikkelteam door met een goed ontwerp
 • Adviseren over kwaliteitsverbetering en complexiteitsreductie

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-09-2021 of zo spoedig mogelijk tot en met 28-02-2022 voor 24 uur per week
 • Aantoonbaar Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur op basis van een afgeronde universitaire opleiding (GEO) Informatica
 • Minimaal 5 jaar ervaring met applicatie- en software architectuur
 • Minimaal 5 jaar ervaring met systeemontwikkeling
 • Aantoonbare kennis van- en minimaal 3 jaar ervaring met SAFe®/Agile, Scrum en DevOps
 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter
 • Ervaring met API-development
 • Ervaring of aantoonbare affiniteit met de Omgevingswet
 • Taalniveau Nederlands minimaal B2
 • Aantoonbare ervaring met het merendeel van de onderstaande soft- en hardware stack zoals die wordt gebruikt bij Ozon: 
  • RabbitMQ 
  • JAVA
  • XML
  • Spring Boot
  • Swagger
  • JPA
  • OpenAPI
  • PostGis
  • GML
  • GeoJson
  • Docker Swarm
  • Jenkins 
  • Kubernetes (toekomstig gebruik)

Functiewensen

 • U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden) en eerdere werkzaamheden als software architect
 • U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden)
 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden)
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx