Senior Tester

Functie:                                          Senior Tester
Startdatum:                                     01-06-2021
Aantal uur per week:                       32-40 uur per week 
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                          t/m 31-12-2021, met optie tot verlenging
Locatie:                                          Apeldoorn
Deadline:                                        21-05-2021 08:00 
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                    20210514_09

Omschrijving
Voor haar eindklant, het Kadaster, zoeken wij een Senior Tester voor 32-40 uur uur per week. Startdatum: 01-06-2021.

Het team Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) zoekt een senior tester. Dit team is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de dienst BGT. Deze dienst biedt een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd. 

Je werkt specifiek voor het project Transformatie SVB-BGT naar Kadaster.

Na de landsdekkende uitrol en daaropvolgende kwaliteitsverbetering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) ziet de stichting SVB-BGT (Samenwerkingsverband van Bronhouders van de BGT) zijn taak als afgerond. Het Kadaster is daarbij door het ministerie van BZK gevraagd om overname van de beheertaak van het bronhoudersportaal en het kwaliteitsmanagement van het SVB-BGT te onderzoeken. Het Kadaster vervult al een belangrijke rol in de keten van grootschalige topografie als beheerder van de Landelijke Voorziening voor de BGT (LV-BGT). Daarnaast zien BZK en SVB-BGT het Kadaster als partij die continuïteit van de BGT kan borgen.​

Doelstelling van het project is de transformatie van de beheertaak van het SVB-BGT naar het Kadaster. Daarbij verzorgt het project het (deels) overnemen van functionaliteit van het bronhoudersportaal in de LV BGT en PDOK en realiseert een nieuwe koppeling tussen de bronhouders systemen en LV-BGT. 

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: 

 • Ontwikkelen en onderhouden van geautomatiseerde testen met behulp van Robot Framework
 • Uitvoeren van de testen (in principe alleen geautomatiseerd)
 • Deelnemen aan Scrum / DevOps sessies
 • Deelnemen aan de Test community binnen het Kadaster

De bij de werkzaamheden te gebruiken tools zijn:

 • Robot Framework
 • IntelliJ IDEA
 • SQL developer
 • Jira
 • Git
 • XML spy 

Functie-eisen
De functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV.

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juni 2021 tot en met 31 december 2021 voor 32-40 uur per week
 • Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau, verkregen op basis van een afgeronde opleiding IT
 • Taalniveau Nederlands minimaal B2
 • Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie
 • Minimaal 2 jaar ervaring met Robot Framework (moet blijken uit opdrachten)
 • Minimaal 5 jaar ervaring als tester in complexe omgevingen
 • Ervaring met ondersteunende tooling (IntelliJ IDEA, SQL developer, Git, Jira, XML spy)
 • ISTQB en/of TMAP gecertificeerd
 • Ervaring met testen van XML en kennis van XML

Functiewensen

 • U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook Opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden)
 • U beschrijft 2 cruciale knelpunten die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost. (max. 300 woorden) (zie ook Opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden)
 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties (soft en hard skills) binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook Opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden)
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx