Senior strategisch beleidsadviseur CIO-office

Functie:                                        Senior strategisch beleidsadviseur CIO-office
Startdatum:                                 15-11-2021
Aantal uur per week:                   36 uren per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 31-10-2022, met optie tot verlenging 
Locatie:                                         Den Haag
Deadline:                                      12-08-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210804_03

Omschrijving
Voor haar eindklant, Nationale Politie, zoeken wij een Senior strategisch beleidsadviseur CIO-office voor gemiddeld 36 uren per week met als startdatum: 15-11-2021.

De Directie Informatievoorziening (IV) van de politie zoekt per direct een strategisch senior beleidsadviseur CIO-office die op basis van ruime werkervaring BIT onderzoeken kan coördineren, ondersteunen en begeleiden. 

Je adviseert primair de CIO (Chief Information Officer), tevens de directeur IV. Daarnaast adviseer je ook andere betrokken politie-onderdelen als het gaat om BIT en CIO stelsel dossiers en/of IV-control. 

Je coördineert en geeft inhoudelijk goed onderbouwde adviezen en presenteert deze overtuigend. Zelfstandig of samen met collega’s stel je besluitwaardige beleidsdocumenten (adviezen/analyses) op en ontwerp je richtlijnen en kaders voor de uitvoering van IV-control en het CIO-stelsel. 

Vervolgens houdt je toezicht op de naleving hiervan, waarbij je ook zorgt voor een goede informatiepositie van de CIO. Je bent in staat zelfstandig BIT en daarop gebaseerde CIO-oordelen voor te bereiden of andere medewerkers daarin te coachen en te begeleiden.

Je hebt ruime ervaring in het begeleiden/coordineren van (pre) BIT-toetsen. Je overziet het brede veld van IV (inclusief onderwerpen als: architectuur, digitalisering van het politievak, risicomanagement en quality assurance) en pakt daarin een selfstandige rol. 

Verantwoordelijkheden
Je draagt verantwoordelijkheid voor het zelfstandig in en in teamverband organiseren en coördineren van werkzaamheden op gebied van BIT onderzoeken, CIO-oordelen en IV control werkzaamheden.

Je bent verantwoordelijk voor de strategie- en beleidsvorming op het gebied van IV, stelt hiertoe kaders op en monitort behaalde resultaten. 

Je geeft op strategisch niveau gevraagd en ongevraagd advies aan de CIO of via die lijn aan de korpsleiding. 

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

  • De Externe is inzetbaar vanaf 15-11-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-10-2022 voor 36 uur per week
  • Kandidaat heeft minimaal een erkend en volledig WO-diploma
  • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur op het gebied van IV control
  • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met toezichthoudende instanties, bij voorkeur van het Rijk, waaronder het BIT

Functiewensen 

  • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur op het gebied van IV control
  • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met toezichthoudende instanties, bij voorkeur van het Rijk, waaronder het BIT
  • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met risicomanagement (CISA) en projectmanagement
  • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur op het gebied van IV-control en heeft daarbij meerdere functies vervuld zoals projectleider, programmamanager en/of quality assurance manager met betrekking tot programma’s/projecten met een meerjarig ICT budget van meer dan € 10 miljoen
  • Kandidaat heeft minimaal een erkend en volledig WO-diploma in de richting Bestuurskunde, Bedrijfskunde, Informatica of Informatiemanagement
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx