Senior Software Engineer Java

Functie:                                        Senior Software Engineer Java
Startdatum:                                  28-03-2022
Aantal uur per week:                   36-40 uur
Tarief:                                           € Marktconform

Periode:                                        t/m 27-03-2023, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Apeldoorn
Deadline:                                       09-03-2022 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20220301_04

Omschrijving

Voor haar eindklant, Het Kadaster, zoeken wij een Senior Software Engineer Java voor 36 – 40 uur per week. Startdatum: 28-03-2022.

Wij ontwikkelen de software voor de registratie van publiekrechtelijke beperkingen in het kader van de vernieuwde Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB). Hierbij wordt gebruik gemaakt van state of the art technieken om zowel data van de Basisregistratie Kadaster (BRK) als de publiekrechtelijke beperkingen samen te brengen. Beperkingen kunnen zowel via een web portaal als een machine-to-machine koppeling aangeleverd worden. Deze worden vervolgens op basis van CQRS en event sourcing verwerkt in de registratie- en ontsluitingsservices binnen het microservices landschap van de Basisregistratie Kadaster Publiekrechtelijke Beperkingen (BRK-PB). Uitrol van de ontwikkelde software gaat volledig automatisch op basis van Jenkins pipelines naar een Kubernetes cluster.

We hanteren korte feedback loops om daarmee een beter gevoel te ontwikkelen wat onze klanten en gebruikers nodig hebben. Om extra werk in het team op te vangen en ter vervanging van een teamlid zijn we op zoek naar een senior software engineer.

De opdracht is om in samenwerking met de overige leden van het team software te ontwikkelen en op te leveren zodat de continuïteit van de BRK-PB gewaarborgd blijft. Daarnaast verwachten we dat je het werk van teamleden kunt reviewen, de automatische deployment pipelines kunt opzetten en bijwerken, en ondersteunt in de testautomatisering. Verder kun je in samenwerking met de architect en de overige teamleden vorm geven aan de architectuur en ontwerpkeuzes die nodig zijn om de BRK-PB door te ontwikkelen. Communicatie binnen het team is erg belangrijk en daarin verwachten we dat je hier een positieve bijdrage en sturing aan levert.

Belangrijkste technieken, methoden en tools;

 • Java 11
 • Maven
 • Spring Boot, Spring Securiy, Spring Data, Spring MVC
 • Hibernate, Postgresql, Postgis
 • Axon framework, CQRS, event sourcing
 • Event driven microservices
 • Webservices, REST, JSON, XML
 • Angular, Typescript, Bootstrap, HTML, SCSS
 • Continuous integration/delivery, Jenkins pipelines
 • Kubernetes, Docker
 • Git, Github

Verantwoordelijkheden

 • (Door)ontwikkelen van bestaande en nieuwe applicaties binnen het bestaande landschap van microservices
 • Ontwerpkeuzes motiveren en toelichten
 • Automatiseren van het software ontwikkelproces, onder andere van deployments (met Jenkinsfiles, Kubernetes en Docker)
 • Deelnemen aan Scrum / DevOps sessies, waarin het team samen met de Product Owner en gebruikers spart over een gedegen oplossing
 • Deelnemen aan de Java community binnen het Kadaster

 

Taken

 • (Door)ontwikkelen van microservices o.b.v. Spring Boot i.c.m. Axon framework voor CQRS
 • (Door)ontwikkelen van front-end o.b.v. Angular i.c.m. Bootstrap
 • Onderhouden van Postgresql database met Postgis extentie
 • Automatiseren van deployments m.b.v. Jenkins, Kubernetes, Docker
 • Ondersteunen bij testautomatisering o.b.v. Robot Framework
 • Deelnemen in een Scrum / DevOps team (Stand-ups, retrospectives, refinements en planningssessies)
 • Deelnemen in de Java community
 • Toepassen en bijhouden van Java ontwikkelstandaarden

 

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 28 maart 2022 of zo spoedig mogelijk tot en met 27 maart 2023 voor 36 – 40 uur per week
 • Afgeronde (bachelor) hbo-opleiding of hoger
 • Minimaal 7 jaar ervaring als Java software engineer
 • Minimaal 3 jaar ervaring met Angular.
 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen.
 • Ervaring als lead developer / team lead 
 • Taalniveau Nederlands minimaal B2.
 • Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie.

Functiewensen

 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx