Senior Software Engineer

Functie:                                          Senior Software Engineer
Startdatum:                                   09-08-2021
Aantal uur per week:                    40 uur per week 
Tarief:                                             € Marktconform

Periode:                                         t/m 08-07-2022, met optie tot verlenging 
Locatie:                                          Apeldoorn
Deadline:                                       21-07-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210708_10

Omschrijving
Voor haar eindklant, het Kadaster, zoeken wij een Senior Software Engineer voor 40 uur per week. Startdatum: 09-08-2021.

Het Kadaster zoekt een Senior Software Engineer voor het Kadaster Dataplatform (KDP).

Het KDP vervult een belangrijke rol in de ambitie van het Kadaster om geo-informatie altijd en overal beschikbaar te maken voor diverse doelgroepen. Binnen het KDP-project wordt gewerkt aan gedeelde voorzieningen om informatie te verstrekken aan afnemers binnen en buiten Kadaster. Op basis van deze voorzieningen dienen afnemers in staat te zijn hoogwaardige producten te ontwikkelen voor de eindgebruiker, zonder hiervoor eigen kopieën van datasets aan te hoeven leggen (data bij de bron).

De KDP-voorzieningen worden ontwikkeld op basis van een microservices architectuur conform het separation of concerns en API-first principe. Microservices zijn in hoge mate van elkaar ontkoppeld en communiceren onderling via gRPC, GraphQL en REST API’s, zowel synchroon als asynchroon. Deze API’s bieden rijke functionaliteit, zoals samengestelde bevraging over verschillende datasets, tijdreizen, (fuzzy) search en notificaties (push). Betrouwbaarheid, performance en hoge beschikbaarheid zijn hierbij van cruciaal belang om bedrijfskritieke applicaties in de toekomst afhankelijk te kunnen maken van deze gedeelde voorzieningen.

Verantwoordelijkheden

 • Werken in een Agile / DevOps omgeving (o.a. deelnemen aan stand-ups, retrospectives, refinements en planningssessies)
 • Sparren over ontwerpkeuzes / toekomstbestendige oplossingen
 • Peer-reviewing en borgen van kennis (documentatie en kennisdeling)
 • Actief ontwikkelen aan de verschillende componenten van het dataplatform
 • Actief beheren en monitoren van hoog beschikbare componenten
 • Samen met het team hoge kwaliteit software opleveren
 • Borgen dat alle losse componenten goed met elkaar integreren

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 9 augustus 2021 of zo spoedig mogelijk tot 8 juli 2022 voor minimaal 40 uur per week
 • Afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau
 • Taalniveau Nederlands minimaal B2
 • Minimaal 5 jaar ervaring met de volgende tools en technieken: 
  • Java (waarvan minimaal 1 jaar ervaring met Java 11)
  • Spring Framework
  • PostgreSQL database (of vergelijkbaar)
 • Minimaal 3 jaar ervaring met de volgende tools en technieken: 
  • Agile werken en Scrum
  • Microservices & API’s (REST, GraphQL, gRPC, etc.)
  • Container technologie (Docker/Kubernetes)
  • Linux / shell scripting
  • Unit-, functional / E2E automated testing
  • CI/CD Tooling (Git/GitHub, Jenkins, Maven)
  • Monitoring tooling (Prometheus, Grafana)
  • Issue tracking (Jira)
 • Aantoonbare ervaring met: 
  • Enterprise integration patterns
  • Cloud(-native) concepten
  • Security risks & best practices
  • Profiling & performance testing

Functiewensen

 • U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden)
 • U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden)
 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden)
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx