Senior Software Engineer 

Functie:                                        Senior Software Engineer
Startdatum:                                  01-07-2021
Aantal uur per week:                   32-40 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 31-12-2021, met optie tot verlenging 
Locatie:                                         Apeldoorn / Thuis
Deadline:                                      16-06-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210607_09

Omschrijving
Voor haar eindklant, het Kadaster, zoeken wij een Senior Software Engineer
 voor 32-40 uur per week. Startdatum: 01-07-2021.

Het team Ozon is op zoek naar een senior software engineer (Java ontwikkelaar).

Het team zoekt een software engineer voor de Operationeel Beheer Organisatie DSO-LV (OBO). De OBO DSO-LV is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en doorontwikkeling van vier voorzieningen die onderdeel uitmaken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet:

 • Ozon (ontsluiten omgevingsdocumenten)
 • Informatiehuis Ruimte (ontsluiten ruimtelijke plannen)
 • Viewer Regels en Kaart (front-end om plannen weer te geven)
 • Stelselcatalogus (ontsluiten en beheren begrippen, waardelijsten en metadata)

Wij zoeken een full-stack Java ontwikkelaar voor de component Ozon.

De ontwikkeling van de component Ozon is onderdeel van het Programma Digitaal Stelsel Omgevingswet. In dat programma werken verschillende projecten en organisaties samen op basis van de Safe/Agile methodiek. Dat betekent onder andere dat er wordt gewerkt in sprints van 2 weken en Program Increments van een kwartaal. 

Verantwoordelijkheden

 • Het realiseren en testen van softwarecomponenten ten behoeve van het systeem Ozon
 • Het afstemmen van de lopende werkzaamheden met product owner, scrum master, lead analist van het team en projectarchitect
 • Het deployen van software op verschillende omgevingen
 • Het assisteren bij bugfixing, eventueel in samenwerking met andere organisaties

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2021, of zo spoedig mogelijk, tot en met 31 december 2021 voor 32 tot 40 uur per week
 • Afgeronde Academisch of HBO-opleiding
 • Minimaal 5 jaar ervaring met softwareontwikkeling in Java, waarvan tenminste een deel in een omgeving waarin geo-informatie wordt gebruikt
 • Kennis (cursus/certificatie) van en minimaal 3 jaar ervaring met Agile/Scrum
 • Minimaal Nederlands taalniveau C1
 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen
 • Ervaring met API-development
 • Ervaring of aantoonbare affiniteit met de Omgevingswet
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met het merendeel van het onderstaande:
  • JAVA
  • XML
  • Spring Boot
  • Swagger
  • JPA
  • OpenAPI
  • PostGis
  • GML
  • GeoJson
  • Docker Swarm
  • Jenkins

Functiewensen

 • U toont duidelijk aan op welke wijze de door u geleverde expertise en competenties (soft en hard skills) binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan de te behalen resultaten (max. 300 woorden) (zie ook Opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden)
 • U beschrijft (max 300 woorden) 2 cruciale knelpunten welke zich voor kunnen doen met het werken in een scrum team en geeft hierbij aan hoe u deze, rekening houdend met het team, oplost
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx