Senior Semantisch Modelleur

Functie:                                        Senior Semantisch Modelleur
Startdatum:                                  13-09-2021
Aantal uur per week:                   36 uren per week
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 31-08-2022, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Zwolle
Deadline:                                      15-07-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210708_01

Omschrijving
Voor haar eindklant, Nationale Politie, zoeken wij een Senior Semantisch Modelleur voor gemiddeld 36 uren per week met als startdatum: 13-09-2021.

Het Politie Diensten Centrum (PDC) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van en dienstverlening voor de informatievoorziening (IV) van de politieorganisatie. Sinds de eenwording van de Politie is de druk gegroeid om een gestructureerde en coherente IV op te leveren. Dit betekent o.a. dat alle applicaties ongeveer hetzelfde bediend kunnen worden, dat informatie maar éénmalig hoeft te worden ingevoerd en dat samenwerking langs flexibele procesondersteuning wordt gestimuleerd. Dit vereist een integrale informatiehuishouding die eenvoudig te begrijpen is voor blauw. Het talige van blauw moet geborgd worden in het technische van het applicatielandschap van PDC. De Dienst Informatie Management (IM) staat in het midden van dit speelveld.

Dienst IM heeft besloten om de gewenste, nauwe samenwerking met Dienst ICT (verantwoordelijk voor de bouw en het beheer van applicaties) op een andere manier vorm te geven dan voorheen. De bestaande beschrijvingen voor processen en gegevensstructuren dienen vernieuwd te worden naar de huidige manier van werken in blauw (vernieuwing). En de vastlegging daarvan zal plaatsvinden op basis van semantische technieken (skos, rdf, rdfs, owl, shacl, …), zodat nieuwe applicaties gebruik kunnen maken van proces- en gegevensstructuren die machine readable zijn. De sector Gegevens Gebruik en Beheer (GGB) van de Dienst IM is verantwoordelijk voor het opleveren thesauri, taxonomieën en ontologieën, vastgelegd met semantische technieken.

Verantwoordelijkheden

 • Hoofdtaak is het opzetten van begrippenstelsels voor de genoemde domeinen en deze te verbinden met de bestaande semantische modellen van de politie
 • Je ontwikkelt gegevensmodellen op basis van de geldende wet- en regelgeving. Daarmee help je mee om de gegevenshuishouding van de politie te verbeteren
 • Je denkt proactief mee over de manier hoe de gegevens van de politie worden verwerkt en hoe we deze met onze ketenpartners uitwisselen
 • Het speelveld is daarbij internationaal. Binnen de domeinen ‘internationale rechtshulp’ en ‘grens & veiligheid’ zijn we met onze ketenparters belangrijke verbeteringen in de bedrijfsprocessen te realiseren

Vakmatige taken 

 • Zet de begrippenstelsels op, bepaalt relevante bronnen en neemt regie c.q. verantwoordelijkheid bij het samenvoegen van (nagenoeg) gelijkwaardige begrippen en termen
 • Helpt bij  het ontwikkelen van een visie uit voor semantisch ontwikkelen en ontwerpen t.b.v. informatiehuishouding politiedomein, met het accent op thesauri
 • Begeleid de modelleurs bij het opstellen van de ontologie en praatplaten
 • Zorgt voor kennisopbouw en –overdracht op het gebied van de toepassing van semantische standaarden en richtlijnen
 • Ontwikkelt en bewaakt de opgestelde LD-modelleerrichtlijnen
 • Helpt de organisatie – op alle niveaus – met kennis over semantisch modelleren
 • Zorgt voor afstemming over ketens heen

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De Externe is inzetbaar vanaf 13-09-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-8-2022 voor 36 uur per week
 • Minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige HBO opleiding. Losse (deel) certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien
 • Aantoonbare werkervaring bij het zelfstandig opzetten van begrippenstelsels en het hierbij bepalen van relevante bronnen. Heeft regie c.q. verantwoordelijkheid genomen bij het samenvoegen van (nagenoeg) gelijkwaardige begrippen en termen
 • Aantoonbare werkervaring bij het ontwikkelen van een visie voor semantisch ontwikkelen en ontwerpen, met het accent op thesauri
 • Aantoonbare werkervaring in het coachen van collega’s

Functiewensen

 • Aantoonbare werkervaring bij de zorg voor kennisopbouw en –overdracht op het gebied van de toepassing van semantische standaarden en richtlijnen
 • Aantoonbare werkervaring met ketenbrede afstemming op het gebied van semantische modellen inclusief het behaalde resultaat
 • Aantoonbare werkervaring met scaled agile omgevingen
 • Aantoonbare werkervaring bij een digitale transformatie binnen het aandachtsgebied
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx