Senior Projectondersteuner

Functie:                                       Senior Projectondersteuner 
Startdatum:                                 01-03-2023
Aantal uur per week:                  28-36 uur per week 
Tarief:                                           € Marktconform
Periode:                                       t/m 29-02-2024, met optie tot verlenging 
Locatie:                                        Nieuwegein
Deadline:                                      28-12-2022 08:00
ZZP:                                              Ja
Aanvraagnr:                                 20221220_08

Omschrijving
Voor haar eindklant, Nationale Politie, zoeken wij een Senior Projectondersteuners voor 28-36 uur per week met als startdatum: 01-03-2023.

De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning.

Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteiten en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma’s. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services.

De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) levert capaciteit voor het leiden van programma’s en projecten binnen de politie. Deze programma’s en projecten betreffen voornamelijk de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en -diensten. 
 

Verantwoordelijkheden
De senior projectondersteuner is de rechterhand van de projectmanager en mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening en draagt  mede zorg voor de implementatie van oplossingen. Geeft gevraagd en ongevraagd advies aangaande alle projectaspecten.

 • Assisteren van de programma- en projectmanagers bij het opstellen van de programma- en projectplanningen en het bewaken daarvan
 • Zorgdragen voor het opzetten van de (financiële en algemene) projectadministratie en het bewaken daarvan
 • Het verzamelen van voortgangsoverzichten en het signaleren, analyseren en rapporteren van afwijkingen
 • Methodische ondersteuning geven voor projectmatig werken en/of Agile scrum aan programma- en projectmanagers
 • Zorgdragen voor de bewaking van de richtlijnen t.a.v. kwaliteitsmanagement voor de projecten/programma’s
 • Het inbedden van het issue- en risicomanagementproces binnen de projecten, waaronder wordt verstaan het begeleiden van risicoanalyse sessies en het registreren/bewaken van issues en risico’s conform vastgestelde criteria
 • Het assisteren van de projectmanagers bij het opstellen van het communicatieplan
 • Het voorbereiden van stuurgroepvergaderingen, het maken van de verslagen en monitoren opvolging van actiepunten
 • Zorgdragen voor (centrale) projectarchivering met inachtneming van de richtlijnen hiervoor

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als Senior projectondersteuner van ICT projecten, binnen grote (1000+) organisaties
 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau

Functiewensen

 • De kandidaat is bij voorkeur Prince 2 of IPMA-D gecertificeerd
 • De kandidaat heeft bij voorkeur in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring op het vakgebied (Senior) Projectmanagement binnen de (Semi-) overheid
 • De kandidaat heeft bij voorkeur in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het inbedden van het issue- en risicomanagementproces, binnen projecten
 • De kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar werkervaring met de Agile/Scrum manier van werken
 • De kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar werkervaring met projectmanagementsoftware zoals Fortes Change Cloud, Clarity of gelijkwaardig


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx