Senior projectmanager BI

Opdrachtgever : (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling : West Unit 03
Werklocatie : ‘s-Gravenhage
Segment : ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie : Project Manager
Functietitel Senior projectmanager BI
Aantal posities 1
Aantal uur per week : 32,00
Startdatum opdracht 10-5-2021
Einddatum opdracht 21-12-2021
Optie tot verlengen ja
CV’s aanleveren voor           21-4-2021 16:00
Functiebeschrijving LET OP: GEEN ZZP mogelijk op deze opdracht!
Functienaam: senior projectmanager BI

De projectmanager BI is verantwoordelijk voor het integreren van de verschillende standpunten op het gebied van BI tot een gemeentebrede visie. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de verschillende business stakeholders en het expertisecentrum data en AI van de gemeente. Deze stakeholders zijn onder meer dienst OCW, SZW, DPZ en het team dat werkt aan het urban data platform van de gemeente. Het tweede deel van de opdracht betreft het projectmatig aansturen van een aantal gerichte BI-projecten die bovendien tijd kritisch zijn.

Werkzaamheden
 

 • Geef in samenwerking met de stakeholders van de gemeente vorm aan een integrale BI-visie voor de gemeente. De basis hiervoor is reeds aanwezig.
 • Maak een roadmap voor de overgang van de huidige situatie naar de nieuwe situatie. Maak daarbij gebruik van de reeds binnen de gemeente beschikbare voorzieningen en kaderstellende documentatie. Uitgangspunt hierbij zijn de eisen en wensen van de diensten op het gebied van continuering van de huidige dienstverlening op het gebied van BI enerzijds, en de beschikbare resources (mensen en financiële middelen) anderzijds. Werk daarbij zo nodig verschillende scenario’s uit, inclusief een tijdsplanning en kostenraming. Houd daarbij zoveel als mogelijk rekening met de gemeentelijke visie en ontwikkelingen op de langere termijn, zoals: 
  • De ontwikkeling van een gemeentelijk Urban Data Platform
  • Dienst specifieke programma’s zoals het SZW-programma Vernieuwing Digitalisering Werk en Inkomen

 • Geef vorm aan het stakeholdermanagement binnen de organisatie gericht op de verbetering van de samenwerking op het gebied van BI-dienstverlening.
 • Stuur de huidige gemeentebrede BI projecten aan en rapporteer hierover aan de stuurgroep.
 • Zorg voor de agendasetting van de gemeentebrede BI-stuurgroep en bereid de stukken voor.
 • Adviseer gevraagd en ongevraagd over het gebruik en de toepassing van business intelligence binnen de gemeente.
 • Professionaliseer en standaardiseer de BI-dienstverlening vanuit het expertisecentrum data en AI.

Profiel

Wij zoeken een doortastende, resultaatgerichte en ervaren projectmanager op het gebied van business intelligence, datawarehousing en data/BI architectuur. Gemeentelijke kennis en ervaring is een pré zeker met een bewezen trackrecord. De projectmanager moet goed zelfstandig kunnen werken en kunnen gedijen in een complexe en dynamische omgeving.

Opdrachtgever voor de opdracht is de directeur van de tijdelijke werkorganisatie I&A tevens CIO van de gemeente. Het opdrachtgeverschap is gedelegeerd aan de chief data officer van de gemeente. Je werkt samen met verschillende diensten binnen de gemeente, de BI-afdelingen, met de centrale IT afdelingen en met verschillende andere medewerkers binnen de gemeente. De onlangs gestarte BI stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit de business en het expertisecentrum data en AI.
Tijdsduur en startdatum

 • Start z.s.m.
 • 4 dagen per week
 • De opdracht is voor 6 maanden met zicht op verlenging

Functie eisen

 • Beschikt minimaal over academisch werk- en denkniveau.
 • Uitgebreide ervaring met senior projectmanagement op het gebied van datavoorzieningen (datawarehouse, ETL, BI-tooling, BI-architectuur).
 • Ervaring met Microsoft Azure
 • Ervaring in een gemeentelijke ICT omgeving
 • Ervaring met agile werken
 • In staat om complexe materie te beschrijven en uit te leggen in begrijpelijke taal
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden

Gevraagde competenties

 • Initiatief
 • Organisatie sensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerking


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx