Senior projectmanager/Adviseur ICT (coördinator)

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling North Unit 07
Werklocatie Groningen
Segment ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie Project Manager
Functietitel Senior projectmanager/Adviseur ICT (coördinator)
Aantal posities 1
Aantal uur per week 40,00
Startdatum opdracht 2-1-2023
Einddatum opdracht 30-6-2026
Optie tot verlengen Ja
CV’s aanleveren voor           12-12-2022 12:00
Functiebeschrijving Projectmanager

De senior projectmanager/Adviseur ICT (coördinator) is een strategisch adviseur en tevens projectmanager en richt zich op uiteenlopende (zeer) complexe onderwerpen binnen de uitvoering en verantwoording van het uitvoeringsproces van IMG. Dit betreft in het bijzonder de advisering over en de ontwikkeling en implementatie van de beheerorganisatie ten behoeve van de 3 primaire uitvoeringsketens van IMG (fysieke schade, waardedaling en immateriele schade). Daarnaast begeleidt en coach je de huidige PO-ers bij hun verdere ontwikkeling van Agile werken binnen IMG.

Als senior projectmanager/adviseur ICT draag je ervoor zorg dat je steeds in de positie bent om maatgevende adviezen te geven. Je bent een graag geziene collega binnen de projectgroepen en het MT van de projectdirectie. Je weet goed en nauw samen te werken met de collega projectmanagers die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en implementatie van de eerdergenoemde 3 primaire uitvoeringsketens.

Achtergrond:
Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG; voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg afhandelt. Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken (inclusief Herstel in natura), immateriële schade en waardedaling van woningen.
Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen met een projectenkantoor in Assen en heeft ruim 700 medewerkers. De komende periode gaat IMG zich nog bezighouden met nieuwe taken, zoals Duurzaam Herstel en gederfd woongenot. Het bestuur van het IMG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het IMG en de IMG organisatie.

Het bestuur wordt daarbij ondersteund door het bureau (de uitvoeringsorganisatie). De directie is door het bestuur belast met de dagelijkse leiding van het bureau. De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het MT.

Het managementteam (MT) bestaat thans uit één directeur en 4 afdelingsmanagers.

Het MT bestaat verder uit de afdelingsmanagers Klantcommunicatie en -dienstverlening, Schade expertise en herstel, Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling en Regiebureau/Informatievoorziening. Daarnaast is er een afdeling Communicatie en een afdeling Bedrijfsvoering.

 

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx